Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Podgorica

Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Podgorica Studentsko Vijeće Pravnog fakulteta je organizacija čija je misija posvećana unapređenju kvaliteta života studenata u Crnoj Gori. Studentski život na Pravnom fakultetu, pored onog obaveznog edukativnog dijela, sadrži brojne bogate aktivnosti, koje se dešavaju u režiji studentskih organizacija koje svoju djelatnost ostvaruju na Pravnom fakultetu.

Studentsko vijeće Pravnog fakulteta i Sportsko društvo „Prvak“, kroz svoju djelatnost na najbolji način oplemenjuju sadržinu cjelokupnog studentskog života na Pravnom fakultetu i Univerztitetu Crne Gore. Značajan broj studenata prava se tokom studiranja aktivno uključuje u rad pomenutih organizacija, što najbolje svjedoči o organizovanosti, kvalitetu rada i značaju njihovog postojanja. Studentsko Vijeće Pravnog fakulteta je nasljednik Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta, koji je osnovan 2002. godine. Centralizacijom studentskih organa na nivou cjelokupnog Univerziteta, čiji je nosilac projekat Studentskog parlamenta Univerziteta, Studentski parlament Pravnog fakulteta formiran je u Studentsko vijeće. Studentsko vijeće okuplja studentske predstavnike sasvih studijskih godina na Pravnom fakultetu u Podgorici, i odjeljenju u Bijelom Polju. Zadatak Studentskog vijeća je uređivanje pitanja od zajedničkog značaja, sa namjerom solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba a u skladu sa zakonima, kako bi poboljšali studijske odnose i dali doprinos razvoju svih interesnih aktivnosti studenata prava. U ostvarivanju svojih zadataka, Studentsko vijeće prihvata, organizuje i izvodi programe interesnih tj. akademskih aktivnosti studenata prava iz oblasti prava, kulture, obrazovanja, sporta, međunarodne saradnje, informisanja i drugih područja interesnog i akademskog djelovanja studenata prava, u skladu sa naučno- nastavnim programom. Strukturu Studentskog vijeća čine dva predstavnika studenata prava u Studentskom parlamentu Univerziteta i Naučno – nastavnom vijeću Pravnog fakulteta, gdje zastupaju interese studenata. Kandidat sa najvećim brojem osvojenih glasova je predsjednik Studentskog vijeća. Zatim, Skupština koja skuplja po tri predstavnika sa svake studijske godine, i po jedan predstavnik sa svake godine odjeljenja u Bijelom Polju I po dva predstavnika sa godine na smjeru Bezbijednost I Kriminalistika. Pomenuti predstavnici biraju se na opštim i neposrednim izborima koje raspisuje Studentski parlament Univerziteta, a koji se održavaju na svim univerzitetskim jedinicama crnogorskog Univerziteta. Studentsko vijeće može u skladu sa svojim potrebama osnovati Izvršni odbor čiji je način rada definisan Statutom Studentskog vijeća, plan rada usvojen od strane članova, a sve uz saglasnost Skupštine Studentskog vijeća, što je samo jedan od pokazatelja sihronizovanog rada svih organa Studentskog vijeća. Predsjednik Studentskog vijeća i student povjerenik na Pravnom fakultetu je Milan Tomić. Potpredsjednik SVPF-a je Ivan Vukčević. Studenti predstavnici (po godinama) na opštem smjeru: I godina : Danilo Pajović, Luka Mitrović, Mihajlo Marović. II godina : Nikola Radunović, Ivan Vuković, Tijana Mujičić. III godina: Marija Bojat, Marija Dedić, Bogdan Lukić. Koordinatori odjeljenja u Bijelom Polju: Velibor Kovačević i Jovan Bojović. Studenti predstavnici (po godinama) na smjeru BiK: II godina: Miloš Mićović, Živko Brajović. III godina: Stefan Kuč, Armin Kos. IV godina: Petar Jovetić, Marko Mihailović

Mission: Studentsko Vijeće Pravnog fakulteta je organizacija čija je misija posvećana unapređenju kvaliteta života studenata u Crnoj Gori. Studentsko vijeće je politički neutralna i nezavisna organizacija koja okuplja mlade ljude oko zajedničke ideje o poboljšanju uslova studiranja i razvoju svih interesnih sfera studenata prava. U ostvarivanju svojih zadataka, Studentsko vijeće prihvata, organizuje i izvodi programe akademskih aktivnosti studenata iz oblasti prava, kulture, obrazovanja, sporta, međunarodne saradnje, informisanja i drugih područja interesnog djelovanja, u skladu sa naučno- nastavnim programom Pravnog fakulteta.

Operating as usual

Poštovane koleginice i kolege,Studentski parlament UCG želi da upozna sve da su na sastanku radne grupe predložene i def...
08/12/2020

Poštovane koleginice i kolege,

Studentski parlament UCG želi da upozna sve da su na sastanku radne grupe predložene i definisane jasne smjernice za realizaciju tekućih akvitnosti. Na satanku radne grupe učestvovali su naši predstavnici, rektor i prorektori UCG.

Definisane smjernice i upustva su sljedeća:

-Sve predispitne obaveze (kolokvijumi, testovi, seminari, eseji i slično) treba da budu završeni do 17. januara 2021. godine

-Preporučeno je da se realizacija predispitnih obaveza na svim organizacionim jedinicima, gdje je to praktično izvodljivo, obavi online ili pismeno, naročito na studijskim programima čije grupe broje više od 40 studenata. Izuzetno, zbog specifičnosti pojedinih disciplina, predispitne provjere znanja mogu se organizovati u prostorijama fakulteta i to u manjim grupama, do 10 studenata, poštujući aktuelne epidemiološke mjere.

-Planirati završne i popravne ispite prema akademskom kalendaru od 11.01 do 14.02 za predmete na kojima su realizovane sve predispitne obaveze do kraja decembra, a ukoliko su predispitne obaveze realizovane u januaru, termine završnih i popravnih završnih ispita planirati u periodu od 18.01.2021. do 14.02.2021.

-Raspored završnih i popravnih završnih ispita istaći na sajtu organizacione jedinice do 21.12.2020. godine

-Planirati mogućnosti dodatnog kolokvijuma u prvom januarskom roku uz redovni završni ispit za studente koji su usljed posljedica obolijevanja od korona virusa ili obavezne samoizolacije propustili jedan od termina predviđenih za kolokvijume. Student je dužan da dostavi organizacionoj jednici rezultat testa ili rješenje o samoizolaciji prodekanu za nastavu na organizacionoj jednici kojoj pripada najkasnije do 07.01.2021.

Detaljnije o navedenom ali i o novom zahtjevu SPUCG na linku : http://www.spucg.ucg.ac.me/pages/clanak.php?id=884

07/12/2020

Uvažene kolege i koleginice, podsjećamo vas:

▶️Povodom 10.decembra Međunarodnog dana ljudskih prava Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore organizovaće putem Zoom platforme u 18h Webinar na temu: Zakon o radu- domašaj i izazovi, sa ciljem ukazivanja na problematiku radnih prava i uticaja novog Zakona o radu na unapređenje istih, a sve u kontekstu borbe za jačanje demokratskog društva i poštovanje temeljnih ljudskih prava i sloboda.

📜✍️Stupanjem novog Zakona o radu na snagu 7.januara 2020.godine napravljen je veliki pomak u razvoju i poboljšanju radnih odnosa kao i u jačanju socijalnog dijaloga, demokratskog pristupa i položaja zaposlenog i poslodavca u sferi procesa rada.👷

⁉️Da li nam tome svjedoči i praksa nakon godinu dana primjene novog Zakona o radu i koliko je izazovna bila primjena istog, u sklopu Webinara na ovu temu govoriće glavni akteri ove priče i to:

1️⃣.Vesna Simović Zvicer- koordinatorka radne grupe za izradu Zakona o radu;
2️⃣.Filip Lazović- savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog Unije poslodavaca Crne Gore;
3️⃣.Srđa Keković-generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore;
4️⃣.Marko Ćipović-samostalni savjetnik u Direkciji za rad.

📝Potreba za usvajanjem novog Zakona o radu proistekla je iz obaveze usklađivanja sa propisima Evropske unije ( 14 direktiva), kao i propisima Međunarodne organizacije rada. Tekst zakona je čak izmijenjen u mjeri od 90% u odnosu na prethodni i doneseno je čak 40 novih zakonskih mjera kojima se propisuju bolji uslovi i položaj subjekata radnog odnosa.

👥Kroz diskusiju socijalnih partnera koja će objediniti sve uglove i aspekte ove priče, dobićemo jasnu sliku učinkovitosti ovog zakona i njegove primjene.

📍Prijave za događaj možete slati na mejl adresu [email protected] sljedeće sadržine: ime i prezime, broj indeksa i mejl adresa pod naslovom "Prijava za webinar".✅

Drage koleginice i kolege,Pozivamo vas da učestvujete u online Zimskoj školi o arbitražnom pravu, koja će okupiti studen...
07/12/2020

Drage koleginice i kolege,

Pozivamo vas da učestvujete u online Zimskoj školi o arbitražnom pravu, koja će okupiti studente pravnih fakulteta sa prostora Zapadnog Balkana, a koji su posebno zainteresovani za oblast arbitražnog prava, investicionu i privrednu arbitražu.

Modul investicione arbitraže će se održati u periodu od 10. do 18. decembra, u vremenskom intervalu 17:00-19:00 h, dok je Modul privredne arbitraže predviđen za februar 2021. godine.

Škola će se održati na engleskom jeziku, a za učešće se možete prijaviti slanjem podataka (ime i prezime, broj indeksa, godina studija i smjer) na mail adresu [email protected] do 8. decembra, do kraja dana. Broj učesnika je ograničen, a polaznici će po uspješnom završetku Škole dobiti sertifikate.

Zimsku školu o arbitražnom pravu organizuje Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), koje godinama unazad podržava organizaciju regionalnih pripremnih susreta za učešće na prestižnim takmičenjima iz ove oblasti, poput takmičenja međunarodne privredne arbitraže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, koje se održava u Beču, i takmičenja investicione arbitraže Frankfurt Investment Arbitration Moot Court, koje se održava u Frankfurtu.
Više detalja o programu i istaknutim predavačima možete pronaći na:
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1263/objava/97024-zimska-skola-arbitraznog-prava

04/12/2020

Uvažene kolege i koleginice,

▶️Povodom 10.decembra Međunarodnog dana ljudskih prava Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore organizovaće putem Zoom platforme u 18h Webinar na temu: Zakon o radu- domašaj i izazovi, sa ciljem ukazivanja na problematiku radnih prava i uticaja novog Zakona o radu na unapređenje istih, a sve u kontekstu borbe za jačanje demokratskog društva i poštovanje temeljnih ljudskih prava i sloboda.

📜✍️Stupanjem novog Zakona o radu na snagu 7.januara 2020.godine napravljen je veliki pomak u razvoju i poboljšanju radnih odnosa kao i u jačanju socijalnog dijaloga, demokratskog pristupa i položaja zaposlenog i poslodavca u sferi procesa rada.👷

⁉️Da li nam tome svjedoči i praksa nakon godinu dana primjene novog Zakona o radu i koliko je izazovna bila primjena istog, u sklopu Webinara na ovu temu govoriće glavni akteri ove priče i to:

1️⃣.Vesna Simović Zvicer- koordinatorka radne grupe za izradu Zakona o radu;
2️⃣.Filip Lazović- savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog Unije poslodavaca Crne Gore;
3️⃣.Srđa Keković-generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore;
4️⃣.Zoran Ratković- generalni direktor Direktora za rad.

📝Potreba za usvajanjem novog Zakona o radu proistekla je iz obaveze usklađivanja sa propisima Evropske unije ( 14 direktiva), kao i propisima Međunarodne organizacije rada. Tekst zakona je čak izmijenjen u mjeri od 90% u odnosu na prethodni i doneseno je čak 40 novih zakonskih mjera kojima se propisuju bolji uslovi i položaj subjekata radnog odnosa.

👥Kroz diskusiju socijalnih partnera koja će objediniti sve uglove i aspekte ove priče, dobićemo jasnu sliku učinkovitosti ovog zakona i njegove primjene.

📍Prijave za događaj možete slati na mejl adresu [email protected] sljedeće sadržine: ime i prezime, broj indeksa i mejl adresa pod naslovom "Prijava za webinar".✅

🕑📣 Vrijeme je za GIVEAWAY! 📚 Univerzitet Crne Gore u saradnji sa Centralnom univerzitetskom bibliotekom nagrađuje setom ...
04/12/2020

🕑📣 Vrijeme je za GIVEAWAY!

📚 Univerzitet Crne Gore u saradnji sa Centralnom univerzitetskom bibliotekom nagrađuje setom sjajnih knjiga:

1. Uvod u ekonomiju, prof. dr Danijela Jaćimović
2. Finansije i finansijsko pravo, prof. dr Danilo Aleksić, doc. dr Gordana Paović-Jeknić
3. Berzansko pravo, prof. dr Damjan Šećković
4. Osnovi računovodstva, Slobodan D. Malinić, Ana M. Lalević Filipović
5. Odgovornost država u međunarodnom pravu, Ivana Jelić

👉🏼 Sve što treba da uradite je da:
• zapratite profil Univerziteta Crne Gore
• u komentaru označite minimun dva prijatelja

✨ Giveaway traje od 4. do 8. decembra kada će i biti objavljen dobitnik ovog seta knjiga.

#UniverzitetCrneGore #UCG

Univerzitet Crne Gore
04/12/2020

Univerzitet Crne Gore

🕑📣 Vrijeme je za GIVEAWAY!

📚 Univerzitet Crne Gore u saradnji sa Centralnom univerzitetskom bibliotekom nagrađuje setom sjajnih knjiga:

1. Uvod u ekonomiju, prof. dr Danijela Jaćimović
2. Finansije i finansijsko pravo, prof. dr Danilo Aleksić, doc. dr Gordana Paović-Jeknić
3. Berzansko pravo, prof. dr Damjan Šećković
4. Osnovi računovodstva, Slobodan D. Malinić, Ana M. Lalević Filipović
5. Odgovornost država u međunarodnom pravu, Ivana Jelić

👉🏼 Sve što treba da uradite je da:
• zapratite profil Univerziteta Crne Gore
• u komentaru označite minimun dva prijatelja

✨ Giveaway traje od 4. do 8. decembra kada će i biti objavljen dobitnik ovog seta knjiga.

#UniverzitetCrneGore #UCG

Godine 1992, na današnji dan, prvi put je obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, u skladu sa rezolucijom koju...
03/12/2020

Godine 1992, na današnji dan, prvi put je obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, u skladu sa rezolucijom koju je tada usvojila Generalna skupština UN, a kojom su sve zemlje pozvane na obilježavanje tog dana u cilju unapređenja i omogućavanja jednakog uživanja ljudskih prava i ravnopravnog učešća u društvu osobama sa invaliditetom. Ovaj dan je povod i prilika da posebno skrenemo pažnju na potrebu međusobnog uvažavanja i poštovanja, kao i na povećanje svijesti o odnosu crnogorskog društva prema osobama sa invaliditetom. Kao studenti prava, moramo biti posebno osjetljivi na pitanja diskriminacije po svim osnovima, pa ovim putem izražavamo nadu da će značaj 3. decembra biti u potpunosti prepoznat, i da će prava osoba sa invaliditetom doživjeti potpunu afirmaciju u našem i svakom drugom društvu.

Održan je prvi regionalni sastanak gdje su ućešče uzeli studentski predstavnici iz Studentske konferencije Univerziteta ...
02/12/2020

Održan je prvi regionalni sastanak gdje su ućešče uzeli studentski predstavnici iz Studentske konferencije Univerziteta Srbije(SKONUS), Hrvatski studentski zbor (HSZ), Unija studenata Republike Srpske(USRS) i Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG).

Tema sastanka bazirala se na radu visokoškolskih ustanova tokom pandemije korona virusa, organizacijom nastave i uslova studiranja u novoj školskoj godini, rada studentskih domova i studentskih poliklinika, prisustva predstavnika studenata u kreiranju modela alternativnog izvodjenja nastave u ovoj godini. Ključna tema sastanka bila je na koji način je organizovana nastava u jesenjem (zimskom) semestru 2020/21. godine? Na samom zoom sastanku mogli smo da čujemo različitu praksu i iskustva. Kada je u pitanju Srbija i njihovi univerziteti, teorijska nastava je onlajn (70%) i uživo, a praktična nastava na odredjenim fakultetima (gdje je neophodna praktična i laboratorijska nastava) održava se u manjim grupama uživo na fakultetima. Tokom ovog perioda vršena je kontrola svih predavanja, da ne bi bilo samo puko kačenje na sajtovima fakulteta već da se profesori i asistenti potrude u organizaciji i prezentaciji istih. Kod kolega iz BIH je kombinovana nastava, gdje je akcenat stavljen na kvalitet predavanja. Odredjeni fakulteti imaju i sada praktičnu nastavu, ali u manjim grupama. Kolege iz Hrvatske imaju uživo i nastavu na daljinu (online), jedino su studenti prve godine osnovnih studija pohađali uživo kako bi im se pružila što bolja nastava i adaptiranje na studentski obaveze. Na većim fakultetima (Zagreb koji ima 70.000 studenata) nije izvodljivo zbog prostornih kapaciteta organizovati uživo, pa zbog toga koriste učenje na daljinu.

  Takođe tokom zoom sastanka jedno od bitnih pitanja bilo je da li je formirano posebno tijelo ministarstva koje se bavilo pitanjima nastave tokom korona virusa? Koje povoljnosti su studenti dobili zbog korona virusa (smanjenja kriterijuma upisa, polaganja ispita, nastave)? 

Više na:
http://www.spucg.ucg.ac.me/pages/clanak.php?id=882

@spucg_spum

PRIJAVE U DM 📥U saradnji sa Centrom za regionalnu saradnju iz Beograda organizujemo Webinar na temu: Studiranje u doba k...
01/12/2020

PRIJAVE U DM 📥
U saradnji sa Centrom za regionalnu saradnju iz Beograda organizujemo Webinar na temu: Studiranje u doba korone, koji će se održati u sredu, 2. decembra u 19h. Ukoliko želite da učestvujete, prijave su otvorene! Pošaljite nam poruku u DM za više informacija!
🎯🎯

Programska kancelrija Savjeta Evrope u Podgorici sa zadovoljstvom poziva vasu instituciju da imenuje zainteresovane stud...
27/11/2020

Programska kancelrija Savjeta Evrope u Podgorici sa zadovoljstvom poziva vasu instituciju da imenuje zainteresovane studente koji ce uzeti ucesce na onlajn javnoj debati « Etika kod studenata » koja ce se odrzati 9. decembra 2020. od 15 :00 do 16 :30.

 

Prezentaciju ce odrzati gospodja Tricia Bertram Gallant , Direktorica kancelarije za akademski integritet na Univerzitetu San Diego, Kalifornija.

 

Javna debata je organizivana ispred projekta “Kvalitetno obrazovanje za sve” u okviru zajedničkog programa Evropske unije / Savjeta Evrope „Horizontalni facility za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022.“

Prijave na mail: [email protected]

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine proglasila 25. novembar za Međunarodni dan borbe protiv nasilja n...
25/11/2020

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine proglasila 25. novembar za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Na taj dan širom svijeta se pozivaju društveni akteri da se uključe u aktivnosti čiji je cilj da se spriječi nasilje nad ženama i da se podigne svijest o činjenici da su žene širom svijeta žrtve seksualnog, psihičkog, fizičkog, porodičnog nasilja, zlostavljanja i mnogih drugih vidova nasilja.
Nasilje nad ženama predstavlja i najčešći oblik kršenja ljudskih prava.
Studentsko vijeće ovim putem ohrabruje i motiviše sve studente Pravnog fakuleta da kao budućim nosiocima ideala pravde i pravičnosti rade na suzbijanju svakog vida nasilja a posebno onog nad ženama, i da kao takvi budu i primjer, podižući svijest.

Poštovani g-dine Hrapoviću, Studentski parlament Univerziteta Crne Gore kao krovna studentska organizacija najveće ustan...
24/11/2020

Poštovani g-dine Hrapoviću,

 Studentski parlament Univerziteta Crne Gore kao krovna studentska organizacija najveće ustanove visokog obrazovanja, obraća Vam se s ciljem rješavanja pitanja organizacije nastave, predispitnih obaveza  i ispita na organizacionim jedinicama. Naime, svjedoci smo da se usljed nepovoljne epidemiološke situacije u našoj državi donose preporuke nadležnih institucija, te da se iste često i mijenjaju, što utiče i na organizaciju nastave i ispita. U takvim okolnostima studenti su zatrpani brojnim obavještenjima, informacijama i preporukama, u situaciji da na različitim organizacionim jedinicama pojedini profesori različito tumače pravila i preporuke. Tako se neka predavanja organizuju neposredno, odnosno u amfiteatru, druga on-line, a isto važi i za provjere znanja (kolokvijumi i ispiti). Stoga, studenti su u situaciji koja nije u potpunosti definisana, te izlazi iz okvira onoga što bi moglo da se nazove redovnim stanjem.

Uvažavajući aktuelni trenutak, te činjenicu da je koronavirus u potpunosti promijenio dosadašnji način života, time i funkcionisanja ustanova visokog obrazovanja, ukazujemo da smo još 17. novembra kada studenti širom svijeta obilježavaju Međunarodni dan studenata, skrenuli pažnju na rješavanja ovog pitanja i neophodnost donošenja preciznih instrukcija i naredbi  za odvijanje nastave, predispitnih obaveza i ispita na ustanovama visokog obrazovanja.

Stoga, obraćamo se otvorenim pismom Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti (NKT) s ciljem donošenja jasnih smjernica za organizaciju nastave, predispitnih obaveza i ispita, koje će biti u obavezujućoj formi, a ne preporuke koje se mogu različito tumačiti od fakulteta do fakulteta ili od profesora do profesora. Očekujemo da će svoje stavove i predloge po ovom pitanju zauzeti i Ministarstvo prosvjete kao što je uradilo za osnovne i srednje škole, kao i Univerzitet Crne Gore.

Predlozi na linku:
http://www.spucg.ucg.ac.me/pages/clanak.php?id=880

Studenti se mole da u urgentnom roku aktiviraju svoje studentske naloge (https://aktivirajnalog.edu.ucg.ac.me/) kako bi ...
23/11/2020

Studenti se mole da u urgentnom roku aktiviraju svoje studentske naloge (https://aktivirajnalog.edu.ucg.ac.me/) kako bi mogli pristupe polaganju kolokvijuma na Moodle platformi

Studenti koji su aktivirali nalog a nisu im upisani predmeti na Moodle platformu da pošalju mail na: [email protected]

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DVOGODIŠNJIH MASTER STUDIJA (GENERACIJA 2020) KOJI SU ZAVRŠILI SPECIJALISTIČKE STUDIJE, A NIJE...
20/11/2020

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DVOGODIŠNJIH MASTER STUDIJA (GENERACIJA 2020) KOJI SU ZAVRŠILI SPECIJALISTIČKE STUDIJE, A NIJESU PODNIJELI ZAHTJEVE ZA PRIZNAVANJE POJEDINAČNIH PREDMETA KOMISIJI ZA UTVRĐIVANJE EKVIVALENTNOSTI STEČENOG OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJE ISPITA NA PRAVNOM FAKULTETU, DA NAJKASNIJE DO UTORKA, 24. NOVEMBRA 2020. GODINE, PODNESU ZAHTJEVE, KAKO BI KOMISIJA NA OSNOVU ZAHTJEVA STUDENATA, PRAVOVREMENO UTVRDILA STEPEN KOMPATIBILNOSTI POJEDINAČNIH PREDMETA SA ZAVRŠENIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA, SA PREDMETIMA MASTER STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA U STUDIJSKOJ 2020/2021 GODINI, RADI NJIHOVOG PRIZNAVANJA.

PRIZNAVANJE POJEDINAČNIH PREDMETA VRŠIĆE SE UZ PRIBAVLJENO MIŠLJENJE NASTAVNIKA, SHODNO NJIHOVOJ NAUČNOJ OBLASTI.

Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendije ima student Univerziteta Crne Gore koji  ispunjava sljedeće uslove:da je ...
19/11/2020

Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendije ima student Univerziteta Crne Gore koji ispunjava sljedeće uslove:

da je student Univerziteta Crne Gore
da on i/ili član njegove porodice ostvaruje/u pravo na socijalno primanje kod Centra za socijalni rad
da doprinosi studentskom/građanskom aktivizmu, sportu ili kulturi kroz rad u studentskim organizacijama, nevladinom sektoru ili učešćem u takmičenjima i manifestacijama iz oblasti kulture i sporta.
Uz prijavu za dodjelu stipendije, kandidati obavezno dostavljaju:

potvrdu o studiranju
potvrdu Centra za socijalni rad iz opštine prebivališta
potvrdu o doprinosu studentskom/građanskom aktivizmu (od studentske organizacije ili NVO sektora)
dokaz o rezultatu ostvarenom na sportskom takmičenju.
Po ovom konkursu se dodjeljuje 15 stipendija, i to:

6 stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti društvenih nauka
6 stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz prirodnih nauka
3 stipendije za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti umjetnosti(Fakultet dramskih umjetnosti, Muzička akademija i Fakultet likovnih umjetnosti).
Stipendija iznosi 300,00 EUR i isplaćuje se u dvije rate po 150.00 EUR po semestru, prenosom sredstava na žiro račun dobitnika stipendije.

Dodijeljena sredstva iz stava 1 ovog člana su bespovratna.

Uslovi, kriterijumi i postupak za dodjelu stipendije su propisani Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini stipendija studentima Univerziteta Crne Gore u okviru projekta „Studentska solidarnost“, br. 251 od 17.11.2020. godine.

Prijave na Konkurs se podnose radnim danima u periodu od 10 do 13 časova, zaključno sa 14. decembrom 2020. godine u 13 časova.

Prijave se predaju neposredno kancelariji SPUCG u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, poštom ili putem maila: [email protected].

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Address

13 Jula Br 2
Podgorica
81000

Opening Hours

Monday 10:00 - 16:00
Tuesday 10:00 - 16:00
Wednesday 10:00 - 16:00
Thursday 10:00 - 16:00
Friday 10:00 - 16:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Podgorica posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The University

Send a message to Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Podgorica:

Videos


Other Community Colleges in Podgorica

Show All

Comments

Kandidati zainteresovani za poziciju PROMOTERA u kompaniji HUAWEI, mogu da se jave putem viber-a na broj telefona +381606808851
Поштоване колега, Потребна је помоћ младим истраживачима у Србији. Молимо Вас, да нам помогнете попуњавањем анкете. Захвални смо унапред на вашем труду, времену и жељи да нам помогнете.
Da li su istinite glasine da ce se ponoviti konkurs za specijalisticke studije ?
Kada će biti upis za studente koji su koristili Avgustovski rok ?
Kad je konkurs za specijalisticke? Hvala