Religioznawstwo UAM

Religioznawstwo UAM Specjalność religioznawcza na kierunku kulturoznawstwo II stopnia.

Studia są prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Forma kształcenia obejmuje zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne.

14/11/2016

Wydział Neofilologii zaprasza na drugi w tym roku Wydziałowy Wykład Otwarty pt. "Na krawędzi zagłady - obraz mniejszości etnicznych i religijnych w Iraku", który wygłosi dr Agnieszka Graczyk z Katedry Studiów Azjatyckich. Wykład odbędzie się 16.11.2016 r. o godz. 17:30 w sali 104 B (Collegium Novum, Al. Niepodległości 4).

zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem "Humaniory".
17/12/2014
Bieżący numer | Humaniora drupal

zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem "Humaniory".

Marek Jedliński Rosyjskie koncepcje ekskluzywizmu religijno-politycznego i misjonizmu. Od metropolity Hilariona (XI wiek) po Aleksandra Dugina (XXI wiek)

Rekrutacja wciąż trwa. Tymczasem zapraszamy zainteresowanych na ogólnopolskie seminarium religioznawcze, organizowane pr...
18/09/2013
Seminarium religioznawcze: Klasyczne i nowe trendy w badaniach religioznawczych | Wyższa Szkoła...

Rekrutacja wciąż trwa. Tymczasem zapraszamy zainteresowanych na ogólnopolskie seminarium religioznawcze, organizowane przez Katedrę Religioznawstwa i Badań Porównawczych, które odbędzie się w najbliższy piątek. Szczegóły programowe i lokalizacja: http://wsus.pl/pl/wsus/seminarium-religioznawcze-klasyczne-i-nowe-trendy-w-badaniach-religioznawczych

Seminarium odbędzie się dnia 20 września 2013 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

10/09/2013

Informujemy, że trwa II nabór na specjalizację religioznawczą na kulturoznawstwie (do 27.09 br.). Kierunek jest bliski "ruszenia", potrzebujemy jeszcze dwie osoby chętne do studiowania (przewidywany próg wynosi 11 osób). Prosimy o rozpowszechnianie informacji o naszej specjalizacji. Jednocześnie informujemy, iż ewentualna opłata za tzw. drugi kierunek jest w Instytucie Kulturoznawstwa jedną z najmniejszych na UAM (500 zł/semestr).

Prodziekan dr Remigiusz Ciesielski również wykłada na specjalizacji religioznawczej. Postać jak sądzimy, jest dobrze zna...
19/08/2013
Wydział Nauk Społecznych - Władze wydziału

Prodziekan dr Remigiusz Ciesielski również wykłada na specjalizacji religioznawczej. Postać jak sądzimy, jest dobrze znana na WNS :-) Dla formalności dodajmy, że prodziekan opublikował min. „Metamorfozy maski” (2006) oraz "Dyskurs mityczny w koncepcji Josepha Campbella" (2004). Na specjalizacji religioznawczej prowadzi zajęcia z „Monastycyzmu w religiach świata”, a także „Religioznawczych aspektów lektury mitu”.
http://wns.amu.edu.pl/strona-glowna/wns/wdze-wydziau

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Dr Dorota Jewdokimow jest pracownikiem Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących relig...
16/08/2013
INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA UAM - Jewdokimow Dorota

Dr Dorota Jewdokimow jest pracownikiem Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących religijności i kultury rosyjskiej. Opublikowała „Człowieka przemienionego. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego” (2009), pisała również artykuły na temat mistycznej myśli Włodzimierza Sołowjowa czy Lwa Szestowa. Współorganizuje coroczne Poznańskie Dni Kultury Prawosławnej. Prowadzi na specjalizacji religioznawczej min. zajęcia z „Przemian religii i religijności we współczesnym świecie”. Strona dr Jewdokimow: http://www.kulturoznawstwo.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85:jewdokimow-dorota&catid=36&Itemid=99

Strona Internetowa Instytutu Kulturoznawstwa UAM.

12/08/2013

Przypominamy, że nabór na specjalizację religioznawczą w Instytucie Kulturoznawstwa trwa do końca sierpnia (na studia dzienne). Zamieścimy w najbliższym czasie jeszcze kilka sylwetek wykładowców na tym kierunku.

Przedstawiamy sylwetkę wykładowcy dr Sławomira Sztajera. Jest pracownikiem Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych...
30/07/2013
Sławomir Sztajer

Przedstawiamy sylwetkę wykładowcy dr Sławomira Sztajera. Jest pracownikiem Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych, pełni także funkcję sekretarza redakcji czasopisma WNS „Człowiek i Społeczeństwo” i koordynatora programu Erasmus na WNS. Opublikował min. książkę autorską „Język a konstytuowanie świata religijnego” (2009), a także książki redakcyjne „Religia - Nauka – Kultura” (2011) czy „Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności” (2012). Odbył staż podoktorski na University of Oxford w 2011 roku. Jego zainteresowania naukowe dotyczą min. języka religii, naturalistycznych teorii religii oraz filozofii religii. Prowadzi zajęcia dla religioznawstwa min. z filozofii religii i kognitywnych teorii religii. Strona dr Sztajera: http://www.staff.amu.edu.pl/~sztajers/index.htm.

Sławomir Sztajer, filozofia religii

Kontrynuujemy nasz cykl o sykwetkach wykładowców na poznańskim religioznawstwie. Dr Andrzej Pankala jest pracownikiem na...
27/07/2013
http://www.inkantacje.eu/a_pankala/index.html

Kontrynuujemy nasz cykl o sykwetkach wykładowców na poznańskim religioznawstwie. Dr Andrzej Pankala jest pracownikiem naukowym Instytutu Psychologii UAM. Jego zainteresowania naukowe dotyczą min. psychologii religii, psychologii mitu i kultury. Opublikował min. „Mitoterapię. Historię, teorię, praktykę” (2010), Psychologię kultury (2007), „Psychologię mitu” (2000). Organizował wyprawy badawcze wśród Indian Kofan w Amazonce Ekwadorskiej, a także wyprawy na Półwysep Jukatan, do Afryki , Chin, i na Syberię. Dla studentów religioznawstwa prowadzi zajęcia z „Doświadczenia religijnego a psychologii kulturowej”, a także z „Psychologii religii”. Strona dr Pankalli: http://www.inkantacje.eu/a_pankala/index.html.

19/07/2013

Kolejne wpisy z sylwetkami wykładowców umieścimy w ostatnim tygodniu lipca. Moderator profilu wyjeżdża na tydzień w celach rekreacyjnych :-)

Następnym wykładowcą na specjalizacji religioznawczej jest dr hab. Artur Jocz. Pracuje w Katedrze Religioznawstwa i Bada...
18/07/2013
Artur Jocz | Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych

Następnym wykładowcą na specjalizacji religioznawczej jest dr hab. Artur Jocz. Pracuje w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych. Jego zainteresowania naukowe oscylują przede wszystkim wokół gnozy, literaturoznawstwa, mistyki oraz filozofii religii. Przez wiele lat wykładał filozofię średniowieczną w Instytucie Filozofii UAM. Opublikował książki autorskie: „Przypadek „osy rozbójniczej. Rozważania o gnostycyzmie i neognozie w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku” (2009), "Mistykę a gnozę w myśli chrześcijańskiej" (1995) oraz redaktorską „Gnoza, gnostycyzm, literatura” (2012) i wiele artykułów religioznawczych. Dla studentów religioznawstwa prowadzi min. zajęcia z „Religii w kulturze europejskiej” czy „Gnozy i gnostycyzmu”. Link do strony pracowniczej: http://www.religia.amu.edu.pl/ajocz.

Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych. Strony domowe pracowników.

Dziś przedstawiamy sylwetkę prof. Józefa Baniaka. Pracuje w  Instytucie Socjologii na WNS. Profesor jest specjalistą w z...
17/07/2013
Instytut Socjologii - Profil użytkownika

Dziś przedstawiamy sylwetkę prof. Józefa Baniaka. Pracuje w Instytucie Socjologii na WNS. Profesor jest specjalistą w zakresie socjologii religii. Opublikował z tej tematyki wiele prac autorskich i redaktorskich, min. „Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce” (2012), „Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego chrześcijaństwa: konteksty antropologiczne i socjologiczne” (2012), „Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce” (2007), „Rezygnacja z kapłaństwa i wybór życia małżeńsko-rodzinnego przez księży rzymskokatolickich w Polsce” (2001) i inne prace z tego obszaru badawczego. Dla specjalizacji religioznawczej prof. Baniak prowadzi zajęcia z socjologii religii. Profesor jest uznanym ekspertem często przybliżającym swoje niezależne badania empiryczne mediom. Strona pracownicza: http://www.socjologia.amu.edu.pl/isoc/profile.php?lookup=98

Chcielibyśmy zaprezentować zainteresowanym specjalizacją religioznawczą sylwetki osób tworzących kadry dydaktyczne dla t...
15/07/2013
Zbigniew Drozdowicz | Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych

Chcielibyśmy zaprezentować zainteresowanym specjalizacją religioznawczą sylwetki osób tworzących kadry dydaktyczne dla tego kierunku. Na początek przedstawimy sylwetkę prof. Zbigniewa Drozdowicza. Jest on kierownikiem Katedry Religioznawstwa i Badań Religioznawczych. Pełni także funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM od 2008 roku. Jego zainteresowania naukowe są niezwykle rozległe. Profesor Drozdowicz jest autorem 25 monografii, ponad 30 książek redakcyjnych, i ponad 250 artykułów naukowych. Jest także wiceredaktorem prestiżowego "Przeglądu Religioznawczego". Jego główne prace dotyczące religioznawstwa to "Społeczne następstwa racjonalizacji religii" (2012), "O racjonalności w religii i w religijności (2009-2010, 2 tomy), "O wielowymiarowości badań religioznawczych" (2009), "Sekty religijne w nowożytnej Europie" (2000), Ilustrowana encyklopedia religii świata" (2002) i wiele innych pozycji. Profesor prowadzi dla studentów wykład ze "Wstępu do religioznawstwa", a także seminarium magisterskie z religioznawstwa. Strona profesora: http://www.religia.amu.edu.pl/zdrozd

Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych. Strony domowe pracowników.

27/05/2013

Dziękujemy wszystkim słuchaczom, szczególnie studentom, za udział w konferencji "Nowe ruchy religijne...". Przypominamy, że możliwe jest jeszcze uzyskanie zaświadczenia także za bierny udział w wydarzeniu. Zapraszamy do dalszego śledzenia naszego profilu o specjalności religioznawczej na WNS UAM.

Zapraszamy w najbliższy piątek i sobotę na konferencję "Nowe ruchy religijne w ujęciu interdyscyplinarnym." Wydarzenie o...
20/05/2013
Wydział Nauk Społecznych - Nowe ruchy religijne w ujęciu interdyscyplinarnym

Zapraszamy w najbliższy piątek i sobotę na konferencję "Nowe ruchy religijne w ujęciu interdyscyplinarnym." Wydarzenie odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych. Szczegółowy program dostępny na stronie WNS - http://wns.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wns/nowe-ruchy-religijne-w-ujciu-interdyscyplinarnym

Zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, religioznawców, filozofów, socjologów, historyków, kulturoznawców oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Religioznawczego oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersyte...

14/05/2013

Już jutro Dzień z Religioznawstwem. W programie nastąpiła pewna zmiana. O g. 12, w związku z pilnym wyjazdem do Maroko, zamiast spotkania z imamem, odbędzie się projekcja dokumentalnego filmu wielokulturowego "Baraka", w reżyserii Ron'a Fricke'a. Miejsce: Hyde Park WNS. Serdecznie zapraszamy!

Cieszymy się, że profil polubiło już kilkadziesiąt osób :-) Dziś załączamy plakat naszej majowej konferencji religioznaw...
09/04/2013

Cieszymy się, że profil polubiło już kilkadziesiąt osób :-) Dziś załączamy plakat naszej majowej konferencji religioznawczej. Wkrótce natomiast szykuje się ciekawa debata religijna w Hyde Parku Szamarzewo, z udziałem przedstawicieli kilka różnych religii monoteistycznych. Śledźcie nas!

03/04/2013

Dołączamy do Facebooka :-) Szukamy wszystkich osób, zainteresowanych religioznawstwem. Będziemy sukcesywnie dodawać informacje na temat naszych studiów, a także na temat eventów religioznawczych organizowanych przez zespół i współpracowników Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych na WNS.

Adres

Szamarzewskiego 89
Poznan
60-568

Informacje ogólne

Religioznawstwo to interdyscyplinarna i porównawcza nauka akademicka. Przekazuje wiedzę o religiach świata, tradycyjnych i współczesnych zjawiskach religijnych z różnych perspektyw badawczych. Pokazuje specyfikę przemian religijności w nowoczesnym świecie, uchwytuje różne formy religijności i duchowości, w jakich uczestniczy człowiek. Religioznawstwo jest multikompleksowym zespołem nauk, korzystającym z metod socjologii, psychologii, filozofii, kulturoznawstwa, historii, antropologii kulturowej. Jest unikalną propozycją edukacyjną skierowaną do ambitnych studentów, szukających pogłębienia horyzontów i interesującej pasji intelektualnej.

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Religioznawstwo UAM umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Religioznawstwo UAM:

Najbliższe uniwersytety


Komentarze

Pośród tanzańskiego buszu, na terenie zwanym Usandawe, żyje ludność, której przodkowie udawali się do schronisk skalnych a następnie malowali na skalnych podłożach wizerunki, które przetrwały tysiące lat. Dlaczego jednak to robili? Zapraszamy już jutro wraz z Ośrodek Kultury Norwida oraz Instytut Religioznawstwa na pokaz slajdów Macieja Grzelczyka pt. "To są znaki naszych przodków, czyli sztuka naskalna z Tanzanii jako element łączący wierzenia przeszłe i obecne"
Indonezja to kraj wieloreligijny i wielokulturowy, którego motto brzmi "Jedność w różnorodności". Jak sobie radzi z tą złożonością? Anna Maćkowiak z Instytutu Religioznawstwa UJ opowie nam o tym już w najbliższy poniedziałek podczas spotkania z cyklu "Podróżnik religioznawczy", serdecznie zapraszamy do Norwida, wstęp wolny.
W najbliższym tygodniu Ośrodek Kultury Norwida wraz z Instytutem Religioznawstwa UJ rusza z nowym cyklem spotkań p.n. RELIGIOZNAWCZY PODRÓŻNIK. Będzie to cykl wykładów, dzięki którym udamy się w podróż do różnych światów i poznamy różnorodność form religii. Startujemy w środę 11-go grudnia, zapraszamy, wstęp wolny!
Serdecznie polecam, jedyną w Polsce kompleksową publikację dotyczącą mormonizmu. Niniejsza publikacja ma ponad 400 stron, bogate aneksy, tabele zdjęcia. Przygotowywana jako doktorat i czekająca na obronę ;-) Doskonałe recenzje naukowe. Nakład niewielki, więc warto skorzystać. Masa informacji na temat sekt, masonerii i poligamii. Zainteresowane osoby zapraszam na priv lub [email protected]