Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych

Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych, prowadzone na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mają na celu kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych.
(1)

Otwórz jak zwykle

Dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką tłumaczenia wspomaganego komputerowo udostępniamy harmonogram  webinarów S...
05/08/2019
Upcoming Webinars

Dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką tłumaczenia wspomaganego komputerowo udostępniamy harmonogram webinarów SDL w sierpniu 2019 r.
https://www.sdltrados.com/events/webinars/

SDL Trados' webinars are online seminars designed to help maximize knowledge of translation software, CAT tools and the translation industry.

Comparative Legilinguistics
16/05/2019
Comparative Legilinguistics

Comparative Legilinguistics

Wracamy po krótkiej przerwie i przedstawiamy tekst Marty Chromej o zasadzkach czyhających na tłumacza języka angielskiego w przekładzie prawniczym (CL 26/2016, artykuł po angielsku).

After a short break we are back with the text by Marta CHROMÁ entitled TRAPS OF ENGLISH AS A TARGET LANGUAGE IN LEGAL TRANSLATION (CL 26/2016; English).

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cl/article/view/6264

20/04/2019
W dniu dzisiejszym na naszą prośbę Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (European Commission - Joint Research C...
11/04/2019

W dniu dzisiejszym na naszą prośbę Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (European Commission - Joint Research Centre) zaktualizowało odnośniki do ubiegłorocznego wydania pamięci tłumaczeniowych Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (Directorate-General for Translation – DGT) DGT-TM-release 2019. Najnowsze pamięci tłumaczeniowe, zawierające dane z 2018 roku, można pobrać ze strony Komisji Europejskiej „The European Commission's science and knowledge service” (https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory).
Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie.

What is the future of translation memory technology?
15/03/2019
What is the future of translation memory technology?

What is the future of translation memory technology?

We take a look at what the future of translation memory technology could be, including the impact of Nueral Machine Translation, AI and the cloud.

Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych's cover photo
03/03/2019

Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych's cover photo

21/12/2018
Dziś zamieszczamy dodatkowe zadanie dla studentów. Do przetłumaczenia na język obcy są dwa pierwsze rozdziały ustawy z d...
11/12/2018

Dziś zamieszczamy dodatkowe zadanie dla studentów. Do przetłumaczenia na język obcy są dwa pierwsze rozdziały ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

W dniu dzisiejszym uruchomiona została nowa wersja europejskiej interaktywnej bazy terminologicznej IATE (ang. Interacti...
12/11/2018

W dniu dzisiejszym uruchomiona została nowa wersja europejskiej interaktywnej bazy terminologicznej IATE (ang. Interactive Terminology for Europe). W bazie gromadzona jest terminologia stosowana przez instytucje i agencje Unii Europejskiej od 2004 r. Projekt IATE powstał w 1999 r. m.in. w celu upowszechniania zbiorów tej terminologii za pośrednictwem unijnej infrastruktury internetowej. Źródło: https://iate.europa.eu/home

Dziś zamieszczamy dokument sądowy, materiał ćwiczeniowy dla studentów, którzy zajmują się tłumaczeniem tekstów z zakresu...
19/10/2018

Dziś zamieszczamy dokument sądowy, materiał ćwiczeniowy dla studentów, którzy zajmują się tłumaczeniem tekstów z zakresu prawa karnego. Dokument jest zatytułowany „Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym” i został podzielony na dwie części.

Poniżej zamieszczamy odpis aktu zgonu pochodzący ze stanu New Jersey (dokument jest podzielony na 3 części). Osoby zaint...
13/10/2018

Poniżej zamieszczamy odpis aktu zgonu pochodzący ze stanu New Jersey (dokument jest podzielony na 3 części). Osoby zainteresowane przetłumaczeniem tego dokumentu mogą zapoznać się z objaśnieniami dostępnymi na stronie o adresie:https://edrs.nj.gov/documents/Instructions_for_Completing_Items_on_the_DCForm_after_feb192007.pdf

21/09/2018
Poniżej udostępniamy post zamieszczony na stronie European Terminology, zawierający odnośnik do strony witryny interneto...
05/09/2018
European Terminology

Poniżej udostępniamy post zamieszczony na stronie European Terminology, zawierający odnośnik do strony witryny internetowej Parlamentu Europejskiego „DG TRAD Terminology Coordination”, na której m.in. zostały opublikowane informacje, jak zbudować na własne potrzeby bazę terminologiczną MultiTerm dla programu SDL Trados Studio w oparciu o terminologię zgromadzoną w wielojęzycznej elektronicznej bazie terminologii stosowanej przez różne instytucje Unii Europejskiej - IATE.

This will help you find the terms you are looking for easier and faster! Take a look!

27/08/2018

Serdecznie zapraszamy!

22/08/2018
12/08/2018
SDL Trados

SDL Trados

"I believe machine translation speeds up my translation productivity..."

20/07/2018
SDL Trados

SDL Trados

Translators cannot survive without technology anymore…

W wolnym czasie warto poświęcić trochę uwagi Internetowej Bazie Traktatowej, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagran...
17/07/2018
TRAKTATY

W wolnym czasie warto poświęcić trochę uwagi Internetowej Bazie Traktatowej, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, która zawiera wykaz zawartych umów międzynarodowych we wszystkich językach, w których te umowy zostały sporządzone. Odnośnik do strony: https://traktaty.msz.gov.pl/opis

Baza umów dwustronnych i wielostronnych

21/06/2018
14/06/2018
Create a Virtual Machine in VMware Workstation Pro

Dziś przedstawiamy jeden ze sposobów, jak zainstalować na jednym komputerze kilka systemów operacyjnych wraz z programami (tzw. maszyny wirtualne). Maszyny wirtualne mogą być instalacjami 32-bitowymi, jak również 64-bitowymi, bez względu na architekturę głównego systemu operacyjnego komputera. Wirtualne maszyny są przenośne, można uruchamiać je na komputerach, na których zainstalowany jest program VMware Workstation. Wirtualne maszyny można również łatwo kopiować. Jest to praktyczne rozwiązanie pozwalające użytkować starsze programy (np. słowniki), których nie można zainstalować w najnowszych wersjach systemów operacyjnych.
https://www.youtube.com/watch?v=BHpRTVP8upg

http://ndg.tech/vmware - Sign up for NDG's free Introduction to Virtualization course and learn the basics of virtualization and the VMware platform. In this...

Tłumacze przysięgli i specjalistyczni często otrzymują zlecenia na przetłumaczenie dokumentacji medycznej, w tym także d...
04/06/2018

Tłumacze przysięgli i specjalistyczni często otrzymują zlecenia na przetłumaczenie dokumentacji medycznej, w tym także dokumentów dotyczących wyników badań laboratoryjnych, zdjęć RTG lub USG. Dokumentacja ta jest ważnym źródłem informacji o leczeniu pacjenta w kraju, jak również za granicą, dla lekarza, instytucji ubezpieczeniowej, prokuratora lub sądu. Strona Lab Tests Online jest wielojęzycznym źródłem informacji na temat diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów i ich opiekunów, a dla tłumacza – źródłem przydatnej terminologii medycznej.
http://www.labtestsonline.pl/

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet...
22/05/2018

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE. Zgodnie z treścią rozporządzenia przetwarzanie danych musi być zgodne z prawem i rzetelne, a osoby fizyczne powinny wiedzieć w jakim stopniu ich dane osobowe są przetwarzane, jak również zostać poinformowane o tożsamości administratora i celach przetwarzania tych danych. Osoby fizyczne powinny ponadto mieć świadomość co do ryzyka, zasad, zabezpieczeń i praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, a także co do sposobów korzystania z praw przysługujących im w związku ze wspomnianym przetwarzaniem. W załączeniu zamieszczamy dokument informacyjny dobrze znanej, największej w Polsce internetowej platformy handlowej Allegro, prowadzonej przez Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Dokument można w ramach ćwiczeń przetłumaczyć na język obcy, posługując się przy tym treścią wyżej wymienionego rozporządzenia, które jest dostępne w 24 językach w internetowej bazie danych gromadzącej akty prawne Unii Europejskiej EUR-Lex.

Slator
15/05/2018
Slator

Slator

As expected and bowing to reality, EU says English will remain the dominant language post Brexit

Wkrótce na rynku pojawi się oprogramowanie SDL Trados Studio 2019. Oto w skrócie informacja producenta na temat najnowsz...
04/05/2018
Get ready for SDL Trados Studio 2019

Wkrótce na rynku pojawi się oprogramowanie SDL Trados Studio 2019. Oto w skrócie informacja producenta na temat najnowszej wersji tego pakietu.

SDL Trados Studio 2019 is coming soon including a unique CAT tool experience. Get ready to enjoy a new experience when you are translating.

Od listopada 2007 r. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej publicznie udostępnia swoją wieloję...
17/04/2018

Od listopada 2007 r. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej publicznie udostępnia swoją wielojęzyczną Pamięć tłumaczeniową jako dorobek wspólnotowy, podejmując starania Komisji Europejskiej na rzecz wspierania wielojęzyczności, różnorodności językowej i ponownego wykorzystywania informacji pochodzących z Komisji. Dane, zapisane w plikach wymiany danych pamięci tłumaczeniowych TMX (Translation Memory eXchange), można opracować w formie bilingwalnych zestawień jednostek tekstowych w celu stworzenia własnych pamięci tłumaczeniowych bądź korpusu kompilowanego. W tym miesiącu Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych udostępniła dane tekstowe pochodzące z 2017 r. Osobom, które przygotowują własne opracowania tych danych przypominamy, ażeby odwiedzić stronę: https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory

Ta sprawa zawsze budziła i budzi kontrowersje. Korzystanie z formularzy zamieszczonych na stronach witryn internetowych,...
13/04/2018
The Data Security Issues Around Public MT - A Translator Perspective

Ta sprawa zawsze budziła i budzi kontrowersje. Korzystanie z formularzy zamieszczonych na stronach witryn internetowych, również tych przeznaczonych do tłumaczenia maszynowego, nie zawsze zapewnia należyte bezpieczeństwo w związku z ochroną danych. Nie wiadomo dokąd trafiają wprowadzane dane oraz w jaki sposób i do jakich celów dane te są następnie przechowywane i przetwarzane. Z tego powodu praca na dobrze zabezpieczonym komputerze lokalnym daje znacznie większą pewność ich ochrony. Osobom zainteresowanym tym tematem polecamy wpis, udostępniony przez stronę Trados Studio Manual, którego tytuł brzmi: „The Data Security Issues Around Public MT - A Translator Perspective”.

http://kv-emptypages.blogspot.se/2018/04/the-data-security-issues-around-public.html#comment-form

This is a guest post by Mats Linder on the data privacy and security issues around the use of public MT services in professional translator...

W marcu firma SDL udostępniła fragment oficjalnego kursu szkoleniowego z aplikacji Trados Studio 2017, prowadzonego w fo...
12/04/2018
SDL Training Course Taster Recordings

W marcu firma SDL udostępniła fragment oficjalnego kursu szkoleniowego z aplikacji Trados Studio 2017, prowadzonego w formie trzygodzinnego bezpłatnego webinaru w 14 różnych językach, na poziomach: podstawowym i średnio-zaawansowanym. Osoby, którym nie udało się obejrzeć marcowego webinaru, mają jeszcze na to szansę w kwietniu, uzyskując dostęp do jego nagrań po uprzedniej rejestracji na stronie: https://www.sdltrados.com/landing/sdl-training-course-taster-recordings.html

Watch our recordings from the free SDL Trados training course

Witryna internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich umożliwia dostęp do broszur informacyjnych, opracowanych przez Helsińsk...
11/04/2018
Jesteś świadkiem, podejrzanym lub pokrzywdzonym? Poznaj swoje prawa! Wzory pouczeń ludzkim językiem przygotowane przez RPO i Helsińską Fundację Praw Człowieka

Witryna internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich umożliwia dostęp do broszur informacyjnych, opracowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich przy współpracy ze studentami-praktykantami, dotyczących praw i obowiązków osób w postępowaniu karnym. Broszury zostały przygotowane z myślą o dostarczeniu w prosty i przystępny sposób niezbędnych informacji dla osób, wobec których wymiar sprawiedliwości prowadzi czynności w postępowaniu karnym, tj. pokrzywdzonych, świadków, obwinionych, podejrzanych, zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych. Zachęcamy do zapoznania się treścią strony witryny zawierającej odnośniki do wspomnianych materiałów, a także przetłumaczenia tych materiałów.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wzory-pouczen-dla-swiadka-podejrzanego-pokrzywdzonego-zatrzymanego-obwinionego-tymczasowo-aresztowanego

Wzory pouczeń ludzkim językiem dla: pokrzywdzonych, świadków, obwinionych, podejrzanych, zatrzymanych i tymczasowo aresztowanychJakie masz prawa w tej sytuacji?Gdzie możesz szukać pomocy?Od czego zależy, że Twoje działanie będzie skuteczne?Jakie masz obowiązki?Z kim możesz się kontaktow...

Polecamy bardzo dobry artykuł zatytułowany „Niebezpieczeństwa przy tłumaczeniu umów – „liquidated damages” vs. „contract...
06/04/2018

Polecamy bardzo dobry artykuł zatytułowany „Niebezpieczeństwa przy tłumaczeniu umów – „liquidated damages” vs. „contractual penalties”” autorstwa Pana Wojciecha Wołoszyka, prawnika-lingwisty w Trybunale Sprawiedliwości UE oraz Europejskim Banku Centralnym, eksperta z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz tłumaczeń prawniczych, współzałożyciela i Prezesa Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą IURIDICO Legal & Financial Translations.

https://tlumaczenia-prawnicze.eu/niebezpieczne-uproszczenia-i-przyzwyczajenia-przy-tlumaczeniu-klauzul-umownych-dotyczacych-kar-umownych-liquidated-damages-vs-contractual-penalties/

Adres

Al. Niepodległości 4
Poznan
61-874

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych:

Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych

Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych, prowadzone na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mają na celu kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych, którzy będą mogli lepiej sprostać coraz większym wymaganiom dotyczącym znajomości języka obcego, wynikającym ze zróżnicowanych potrzeb pracodawców, bądź klientów w przypadku, gdy tłumacz prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Wydział Neofilologii oferuje szeroki wybór specjalizacji w językach obcych, mając możliwości kadrowe pozwalające kształcić tłumaczy specjalistycznych języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, jak również języków rzadkich, takich jak: wietnamskiego, koreańskiego, czy nowogreckiego. Absolwenci Studiów mogą zatem zostać tłumaczami przysięgłymi i/lub podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynku pracy Unii Europejskiej i na świecie.

Najbliższe uniwersytety