Zakład Myśli i Kultury Politycznej, UAM w Poznaniu

Zakład Myśli i Kultury Politycznej, UAM w Poznaniu Zakład Myśli i Kultury Politycznej jest jednostką badawczą i dydaktyczną, działającą w ramach Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Utworzony w 2003 roku. Do maja 2008 roku funkcjonował jako Pracownia Kultury i Myśli Politycznej, następnie został przekształcony w Zakład Myśli i Kultury Politycznej. Jego kierownikiem jest od samego początku prof. dr hab. Waldemar Łazuga. Zakład powstał z myślą o popularyzacji wiedzy zarówno o dawnych jak i aktualnych sposobach uprawiania polityki. Ponadto stawia sobie za cel przysłużenie się budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Misja: Pracownicy ZMiKP stawiają sobie za cel przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Oprócz zajęć dydaktycznych organizują wykłady ze znanymi politykami, dziennikarzami, artystami. Starają się przyczynić do większego zrozumienia świata ideologii politycznych nie tylko przez studentów, ale także przez młodzież gimnazjalną i licealną.

Otwórz jak zwykle

Zachęcamy do śledzenia pandemicznego minicyklu, prowadzonego przez redakcję czasopisma Praktyka Teoretyczna (poniżej fil...
02/04/2020

Zachęcamy do śledzenia pandemicznego minicyklu, prowadzonego przez redakcję czasopisma Praktyka Teoretyczna (poniżej filozoficzny komentarz autorstwa Sandro Mezzadry).

Sandro Mezzadra rozrysowuje nową mapę walk społecznych w czasach pandemii, w wyniku których wykrystalizuje się nie tylko przyszłość kapitalizmu i zysków, ale i przyszłość opieki i tego, co wspólne. "Wszędzie na tej ziemi zapanował nieopisany chaos – sytuacja jest doskonała".

Sandro Mezzadra – „Polityka walk w czasach pandemii”

Wydłużony czas obsługi w aptece, długa kolejka przed wejściem do supermarketu. Tego rodzaju doświadczenia, obecnie coraz powszechniejsze, mogą pomóc nam zauważyć, w jaki sposób rozprzestrzenianie się koronawirusa zmienia nasze społeczeństwo. A ściślej mówiąc, globalna pandemia i środki zastosowane przez włoski rząd w celu przeciwdziałania jej, w rzeczywistości tylko zaostrzają tendencje, które istnieją już od dłuższego czasu. Ostatnie dekady, zdominowane przez politykę strachu, odcisnęły swoje piętno. Można to zaobserwować w obecnym lęku przed kontaktem fizycznym lub w podejrzliwych spojrzeniach, które zabezpieczają „bezpieczny dystans” między ludźmi. Niewątpliwie, taki lek związany z kontrolą wzmacnia siły dominujące w naszym życiu i warto pamiętać, że takie środki raz wprowadzone przez rząd, stają się częścią arsenału politycznych możliwości. Pojawiły się także inne obrazki, o głęboko odmiennych konotacjach. Ludzie na ulicy uśmiechają się do siebie, z balkonów puszczana jest muzyka, a poczucie solidarności otacza nie tylko lekarzy i pielęgniarki, ale także strajkujących pracowników fabrycznych, którzy bronią bezpieczeństwa zdrowotnego zapewnianego im przez warunki pracy.

W zróżnicowanym spektrum ruchów społecznych i lewicy dyskusje wydają się koncentrować na pierwszym aspekcie, a mianowicie na zaostrzeniu urządzeń kontroli w nagłych sytuacjach. Nawet poza opiniami wyrażanymi przez znanych filozofów, którzy zamieniają się w ekspertów w dziedzinie wirusologii i epidemiologii, pewien rodzaj sceptycyzmu zdaje się przeważać w kwestii faktycznej dokuczliwości COVID-19. Wydaje mi się, że takie podejście jest zwodnicze. Zamiast tego dyskusja powinna rozpoczynać się od faktu, że – mówiąc wprost – rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie zarówno dla zdrowia i życia milionów ludzi (głównie osób starszych i innych narażonych), jak i dla samego przetrwania systemu opieki zdrowotnej. Nie sądzę, aby w tej kwestii zachodziły wątpliwości. A jeśli tak jest, to koronawirus stanowi zagrożenie dla czegoś istotnego, dla „tego, co wspólne” [the common]. Trwająca epidemia wskazuje na kruchość i prekarność tego, co wspólne (a także naszych żyć), wraz z potrzebą „opieki” – czymś, co było podkreślane w szczególności w feministycznych debatach ostatnich lat. Ale nie zapominając o obecnej sytuacji wzmocnionej kontroli, chciałbym rozwinąć tę drugą, równie niezbędną perspektywę, aby zastanowić się nad tym, co się dzieje obecnie we Włoszech, w Europie i na świecie.

Gospodarcze skutki koronawirusa są bezprecedensowe. Po raz pierwszy od dekad kryzys, którego źródłem jest „realna gospodarka”, gwałtownie uderzył w rynki finansowe, powodując niezrównane straty. W odniesieniu do globalnego kapitalizmu metafora „niedrożności” wydaje się najodpowiedniejsza do zilustrowania obecnej sytuacji. Jak w zwierciadle kryzys ten ukazuje odwrócony obraz kapitalizmu, którego obwody waloryzacji i akumulacji zależą od niestrudzonego przepływu kapitału, towarów i ludzi. Łańcuchy dostaw, ogniwa, które stanowią logistyczny i infrastrukturalny szkielet kapitalistycznej globalizacji, wydają się dziś być w znacznym stopniu zablokowane. Ceny na giełdzie – które od dłuższego czasu zawiadują rozszerzaniem się łańcuchów dostaw i ich połączoną siecią korytarzy, specjalnych stref i węzłów – są zmuszone do odnotowania takiej blokady.

Nie będzie zatem błędne stwierdzenie, że obecna pandemia doprowadziła w rozwoju kapitalizmu do momentu, od którego nie ma odwrotu. W żadnym razie nie oddaję się tu fantazjom o krachu czy apokalipsie. Kapitalizm z pewnością będzie istniał po koronawirusie, ale będzie całkowicie inny od tej wersji, którą obserwowaliśmy w niedawnej przeszłości – chociaż wykazywał już pewne radykalne zmiany, wynikające z kryzysu finansowego lat 2007-2008. Myślę, że odnosząc się do poziomu globalnego, należy zacząć od tego, co dzieje się we Włoszech. W tej chwili Włochy są „laboratorium”, choć w całkiem innych kategoriach niż w tych znanych z nieodległej przeszłości.

Ryzykując popadnięcie w uproszczenia, można powiedzieć, że obecnie istnieją dwie dobrze zdefiniowane alternatywy w odpowiedzi na kryzys. Z jednej strony istnieje odpowiedź „maltuzjańska” – inspirowana głównie darwinizmem społecznym – która znajduje swój przykład w osi Johnson-Trump-Bolsonaro. Z drugiej strony pojawia się alternatywna reakcja, która ma na celu przekwalifikowanie systemu zdrowia publicznego jako podstawowego instrumentu służącemu zaradzeniu obecnemu kryzysowi – tutaj Chiny, Korea Południowa i Włochy dostarczają bardzo różnych przykładów. W pierwszym przypadku tysiące zgonów wśród ludności postrzega się jako formę doboru naturalnego; w drugim, z przyczyn w dużej mierze przygodnych, sprawa wydaje się mieć tak, że „trzeba bronić społeczeństwa”, z różnym natężeniem autorytaryzmu i kontroli społecznej.

Doprecyzowując: w żadnym razie nie popieram środków wprowadzonych przez włoski rząd. Raczej ograniczam się do stwierdzenia, że obecnie na całym świecie trwa konflikt, który będzie miał kluczowe konsekwencje nie tylko dla przyszłości kapitalizmu, ale także – co przecież na jedno wychodzi – dla naszego życia. Ta walka dotyka takie kraje jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Brazylia, których rządy popierają rozwiązania „maltuzjańskie”, podczas gdy opór wobec nich jest stanowczy i zakorzeniony społecznie i politycznie. Ale dotyczy także takich państw jak Włochy, gdzie walka ta wyrażona jest przez pracowniczą odmowę realizacji strategii Federacji Włoskich Pracodawców i Włoskiej Federacji Przemysłowej i poświęcenia się na rzecz wszechwładzy produkcji. Mówiąc ogólnikowo, zarządzanie koronawirusem wydaje się być kluczowym obszarem konfliktu. Tylko nasilenie się walk społecznych, teraz i w kolejnych miesiącach, może stworzyć przestrzeń do demokracji i „troski” o to, co wspólne. Dotyczy to Włoch w nie mniejszym stopniu niż Stanów Zjednoczonych.

Jest wiele scenariuszy, które mogą zostać zrealizowane w najbliższej przyszłości i warto przeanalizować warunki, które mogą pozwolić im zaistnieć. Fundamentalna wartość publicznego systemu służby zdrowia, to znaczy społecznego prawa do opieki zdrowotnej, jest elementem, którego tak naprawdę nie można zakwestionować. Oznacza to, że przynajmniej przez jakiś czas trudno będzie zaproponować dalsze cięcia i raczej można szykować się na nowy sezon inwestycji, szczególnie pod presją pracowników służby zdrowia. Można mieć nadzieję, że tak samo będzie z edukacją, choć oczywiście konieczne będzie skonfrontowanie się ze zmianami, które zaszły w ciągu ostatnich tygodni, aby nie stały się trwałymi realiami (poczynając od korzystania z nauczania online). Jak w każdym kryzysie ciężar pracy opiekuńczej spada głównie na kobiety, ale nawet ta okoliczność stwarza przestrzeń do nowych walk i pertraktacji. Strajki robotnicze wspomniane powyżej otwierają nowe horyzonty dla związków zawodowych, nawet społecznie, i dla żądania „dochodu w kwarantannie”. Choć ponosząc ogromnie wysoką cenę, ostatnie bunty więzienne we Włoszech spowodowały widzialność światka, który w ostatnich latach stał się całkowicie nieprzejrzysty – mimo to osiągnęły nieco znaczących, choć ograniczonych, rezultatów. Tyczy się to również centrów detencyjnych, w których koronawirus wstrzymał repatriacje, jeśli nie zatrzymania.

Ponawiając mój punkt widzenia: mamy teraz do czynienia ze scenariuszami, które oferują określone pola walki, a nie tylko zmiany w logice rządzenia. Z metodologicznego punktu widzenia najważniejsze wydaje się, żeby zacząć w tym miejscu. Co więcej, wirus wykazał całkowicie iluzoryczny charakter suwerenności i fetyszyzmu granic. To dobre warunki do ponowienia refleksji nad Europą. Oczywiście Unia Europejska zrobiła do tej pory niewiele, działała w sposób wewnętrznie sprzeczny, jeśli nie kontrproduktywny. Jednakże, jak możemy nie dostrzegać, że reżim oszczędnościowy wreszcie upada, wraz z jego dogmatem zbilansowanego budżetu? Robią wrażenie również „obiektywne” napięcia, do wyładowania których dochodzi w Europejskim Banku Centralnym, aby mógł on przyjąć rolę pożyczkodawcy ostatniej szansy. To rzeczywiście są tendencje „obiektywne”, ponieważ są niezależne od nastawienia politycznego, a jednocześnie określają warunki do wznowienia walk na terenie europejskim. Może lepiej rzecz ujmując, dostarczają okoliczności ponownego uruchomienia na poziomie europejskim walk, które rozwiną się w wielu częściach kontynentu.

Konkludując, myślę, że przedstawiona tutaj perspektywa może pozwolić spojrzeć nam na trwającą pandemię, zwróciwszy uwagę na kiełkujące przestrzenie dla różnych ruchów, walk społecznych i dla samej lewicy. Jak już zaznaczyłem, nie lekceważę kwestii kontroli, rozszerzenia władzy państwa i dalszego pompowania polityki strachu. Te aspekty ewidentnie stanowią część obecnego scenariusza. Jednakże, jak należy się im przeciwstawiać? W moim przekonaniu, aby odwrócić obecne znaczenie „włoskiego laboratorium”, należy zacząć od „troski” o to, co wspólne, do której odnosiłem się na początku tego tekstu. Ponadto, konieczne jest uchwycenie, w ramach obecnej sytuacji, nadarzających się okazji do kształtowania bardziej ogólnej polityki walk w czasach pandemii.

Przełożył: Łukasz Moll

Tekst ukazał się 14 marca w serwisie „Euronomade”. Podstawą niniejszego przekładu było jego angielskie tłumaczenie, opublikowane na stronie wydawnictwa „Verso”.
Grafika: Colin-d, source: Unsplash

Sekcja Myśli i Kultury Politycznej SKNH UAM
01/12/2018

Sekcja Myśli i Kultury Politycznej SKNH UAM

Czy tu, w Wielkopolsce, organicyzm jest romantyzmem? Czy istnieje współcześnie "polski typ idealny"? W jaki sposób zabory wpłynęły na naszą uczuciowość, emocjonalność, nadal wpływają na postrzeganie świata? Dlaczego do tej pory towarzyszy Poznaniowi stereotyp o kulturalnym prowincjonalizmie, żeby nie powiedzieć "wielkopolskiej Beocji"? Takie pytania towarzyszyły czwartkowej debacie "Echa zaborów: mit/historia/idea", w której udział wzięli prof. Violetta Julkowska, prof. Waldemar Łazuga, prof. Piotr Śliwiński, a moderował dr Mariusz Menz. Dziękujemy bardzo za liczne przybycie i za fascynującą dyskusję! :D

17/11/2018
ncn.gov.pl

Miło nam poinformować, że pracownik naszego Zakładu, dr hab. Rafał Dobek, w rozstrzygniętym właśnie konkursie OPUS 15 Narodowe Centrum Nauki uzyskał ponad 234 tys. zł na realizację projektu pt. "Życie i działalność Ludwika Wołowskiego (1810-1876)". Warto podkreślić, że projekt ten został oceniony wysoko przez zespół recenzentów, zajmując szóste miejsce na łącznie siedemdziesiąt dwa wnioski, złożone w tym konkursie. Poniżej link do popularnonaukowego opisu, a na zachętę jego fragment: "Celem projektu jest więc wypełnienie luki w polskiej i francuskiej historiografii. Jest nim także uzupełnienie historii polskiej myśli ekonomicznej, społecznej i politycznej oraz historii polskiego liberalizmu. Chodzi także o uzupełnienie historii Wielkiej Emigracji, o przypomnienie dokonań i koncepcji człowieka, który jako jeden z niewielu polskich emigrantów odniósł we Francji autentyczny sukces".https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/411703-pl.pdf

Miło nam poinformować, że przygotowujący rozprawę doktorską w naszym Zakładzie mgr Piotr Kuligowski w rozstrzygniętym ni...
20/07/2018
Wyniki konkursu ETIUDA 6 | Narodowe Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że przygotowujący rozprawę doktorską w naszym Zakładzie mgr Piotr Kuligowski w rozstrzygniętym niedawno konkursie Narodowe Centrum Nauki Etiuda 6 otrzymał dofinansowanie projektu na kwotę ponad 116 tys. zł. W ten sposób, mgr Kuligowski już po raz drugi został laureatem konkursu, organizowanego przez tę agencję. W ramach uzyskanego dofinansowania będzie on odbywał półroczny staż naukowy na École normale supérieure w Lyonie.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2017 r.:

Cieszymy się!
30/05/2018

Cieszymy się!

Wczoraj pojawił się nowy ranking Perspektywy.pl
Nasz wydział aż w dwóch przedmiotach: archeologii i historii zajął 2 miejsce!
Możemy być dumni i starać się aby za rok było pierwsze :D
Zaś Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest niezmiennie na miejscu 3!!
Trzymamy kciuki żeby w kolejnych latach było tylko lepiej :)

Instytut Archeologii UAM
Instytut Historii UAM

Władających językiem francuskim zachęcamy do zapoznania się z tomem "1866, une querelle d'Allemands? Perceptions croisée...
20/02/2018
1866, une querelle d'Allemands?

Władających językiem francuskim zachęcamy do zapoznania się z tomem "1866, une querelle d'Allemands? Perceptions croisées et mémoire(s) d’un moment clé de l’histoire européenne". Pojawiły się w nim dwa teksty pracowników naszego Zakładu: dr hab. Damian Szymczak napisał o recepcji wojny z 1866 r. wśród Polaków w Galicji, natomiast dr hab. Rafał Dobek - o echach tej wojny w Wielkopolsce.

De juin à août 1866, une guerre fratricide (Deutscher Krieg ou Deutscher Bruderkrieg) oppose l’Empire d’Autriche, suivi par la plus grande partie de la Confédération germanique, au royaume de Prusse, allié à une quinzaine de petits États allemands et au royaume d’Italie. Étape décisiv...

Udostępniamy w razie, gdyby ktoś zapomniał... ;)
01/02/2018

Udostępniamy w razie, gdyby ktoś zapomniał... ;)

Przypominamy, że w dniach 1-21.02 trwa zimowa sesja egzaminacyjna (gdyby ktoś zapomniał...?).

Zatem ogłaszamy czas... intensywnych porządków🙃

18/01/2018

Zachęcamy serdecznie do śledzenia Facebookowej strony Austriacki Ośrodek Kultury UAM / Österreich-Bibliothek Poznan.

Zachęcamy do polubienia strony Sekcji Myśli i Kultury Politycznej SKNH UAM oraz do śledzenia jej poczynań!
16/12/2017
Sekcja Myśli i Kultury Politycznej SKNH UAM

Zachęcamy do polubienia strony Sekcji Myśli i Kultury Politycznej SKNH UAM oraz do śledzenia jej poczynań!

Oficjalna strona Sekcji Myśli i Kultury Politycznej, działającej przy Studenckim Kole Naukowym Historyków im. Gerarda Labudy, na Wydziale Historycznym UAM.

Gdzie i ile publikują polscy naukowcy? Dr hab. Emanuel Kulczycki na blogu Warsztat badacza przytacza liczby i tytuły. Wa...
23/11/2017
Ranking czasopism, które odegrały kluczową rolę w kategoryzacji | Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

Gdzie i ile publikują polscy naukowcy? Dr hab. Emanuel Kulczycki na blogu Warsztat badacza przytacza liczby i tytuły. Warto zajrzeć.

Po przeprowadzonej kategoryzacji jednostek naukowych w 2013 r. opublikowałem zestawienie czasopism, które wniosły największą liczbę zdarzeń ewaluacyjnych do oceny – a w konsekwencji odegrały kluczową rolę w wynikach. Dzisiaj zestawiam ze sobą TOP 10 czasopism z każdej z list, tj. List A, B, C, w rok...

Miło nam poinformować, że środki na badania w ramach konkursu Preludium 13 Narodowe Centrum Nauki otrzymał doktorant z n...
15/11/2017
Wyniki konkursów OPUS 13, PRELUDIUM 13 | Narodowe Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że środki na badania w ramach konkursu Preludium 13 Narodowe Centrum Nauki otrzymał doktorant z naszego Zakładu, mgr Piotr Kuligowski. Jego projekt dotyczyć będzie idei politycznych Ludwika Królikowskiego.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2016 r.:

Zachęcamy do regularnego odwiedzania witryny i czytania kolejnych numerów "Kwartalnika Historycznego" - najstarszego w P...
28/10/2017
Kwartalnik Historyczny - Home

Zachęcamy do regularnego odwiedzania witryny i czytania kolejnych numerów "Kwartalnika Historycznego" - najstarszego w Polsce, ukazującego się już od 130 lat, prestiżowego czasopisma historycznego. To właśnie na łamach tego pisma ukazują się najostrzejsze recenzje i toczą się najważniejsze polemiki w polskiej historiografii.

Kwartalnik HistorycznyInstytut Historii im. Tadeusza ManteufflaPolskiej Akademii NaukRynek Starego Miasta 29/3100-272 Warszawae-mail: [email protected]

Już wkrótce w Poznaniu kolejna edycja Absolvent Talent Days, czyli największych targów praktyk i pracy w Polsce. Warto s...
27/10/2017
Największe Targi Pracy i Praktyk - Poznań 2017 | Absolvent Talent Days

Już wkrótce w Poznaniu kolejna edycja Absolvent Talent Days, czyli największych targów praktyk i pracy w Polsce. Warto się zainteresować.

Poznań Międzynarodowe Targi Poznańskie (Pawilon 1) - Przyjdź na największe Targi Pracy i Praktyk w Polsce. Poznaj swojego przyszłego pracodawcę na Absolvent Talent Days. Twoje drzwi do kariery

W sieci pojawiło się właśnie pierwsze polskie tłumaczenie broszury Jana Czyńskiego pt. "Przyszłość kobiet" z 1841 r. Zde...
01/10/2017
Praktyka Teoretyczna

W sieci pojawiło się właśnie pierwsze polskie tłumaczenie broszury Jana Czyńskiego pt. "Przyszłość kobiet" z 1841 r. Zdecydowanie warto się zapoznać, gdyż to jeden z pierwszych tekstów o kwestii kobiecej, napisanych przez autora polskiego pochodzenia.

W zaplanowanym na przyszły rok numerze, poświęconym wczesnemu socjalizmowi, zamierzamy oddać głos uczestniczkom i uczestnikom dawnych walk i sporów. W tym celu, przygotowujemy blok tekstów, które bądź to dawno temu popadły w (niezasłużone) zapomnienie, bądź też nie ukazały się nigdy w języku polskim. Pierwszym z przygotowanych materiałów jest broszura Jana Czyńskiego (frankisty, mieszczanina i fourierysty) pod wymownym tytułem "Przyszłość kobiet". Tekst ukazał się po raz pierwszy w 1841 r., w wieku XIX doczekał się łącznie trzech wydań w języku francuskim i tłumaczenia na hiszpański. U nas po raz pierwszy po polsku. Przyjemnej lektury!

Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma naukowego "Prace Historyczne", w którym właśnie ukazał się...
29/09/2017
Prace Historyczne

Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma naukowego "Prace Historyczne", w którym właśnie ukazał się francuskojęzyczny artykuł autorstwa dwóch osób, powiązanych z naszym Zakładem: dr hab. Rafała Dobka i mgr Piotra Kuligowskiego.

Kwartalnik ukazujący się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki…

Adres

Umultowska 89D
Poznan
61-614

Informacje ogólne

Zakład prowadzi badania interdyscyplinarne, z pogranicza historii politycznej, politologii i socjologii. Wykładowcy kierunku Myśl i Kultura Polityczna to grono doświadczonych naukowców i praktyków. Są wśród nich m. in. socjologowie, politolodzy, historycy, prawnicy i filozofowie.

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 08:00 - 20:00
Wtorek 08:00 - 20:00
Środa 08:00 - 20:00
Czwartek 08:00 - 20:00
Piątek 08:00 - 20:00

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Zakład Myśli i Kultury Politycznej, UAM w Poznaniu umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Zakład Myśli i Kultury Politycznej, UAM w Poznaniu:

Najbliższe uniwersytety


Komentarze

Koleżanki i koledzy! Wraz z Mateusz Kalinowski napisaliśmy list otwarty, w którym chcieliśmy zaprotestować wobec materiałów publikowanych przez jednego z byłych studentów UAM, Macieja Sawickiego, reportera Wiadomości TVP. Ukończyliśmy ten sam kierunek, na Wydziale Historycznym UAM, specjalność Myśl i Kultura Polityczna. Wielokrotnie mieliśmy okazję mijać się na korytarzach Collegium Historicum oraz uczestniczyć we wspólnych zajęciach. Zachęcamy Was, studentów i wykładowców, do podpisywania listu, który ma być głosem sprzeciwu wobec topornej propagandy szerzonej w mediach publicznych. Jako członkowie wspólnoty akademickiej, byli i obecni, jesteśmy zobligowani zająć stanowisko, gdy widzimy jednostronność i propagandę.