Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – szkoła wyższa w Poznaniu, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951 roku. Prawie cały kampus znajduje się w dzielnicy Sołacz, będącej częścią Jeżyc – jednej z administracyjnych dzielnic Poznania. Siedziba władz uczelni mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.HistoriaTradycje Uczelni sięgają 1870, gdy staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Była ona jedyną polską szkołą wyższą na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Uczelnia istniała tylko siedem lat i została zlikwidowana dekretem pruskiego kanclerza Bismarcka a mimo to wpłynęła niewątpliwie na poziom rolnictwa w Wielkopolsce oraz wzmocniła ideę utworzenia silnej uczelni akademickiej w Poznaniu. Gdy jeszcze w czasie trwania walk Powstania wielkopolskiego w 1919 rozpoczął działalność uniwersytet, nazwany początkowo Wszechnicą Piastowską, a potem Uniwersytetem Poznańskim, jego częścią integralną był Wydział Rolniczo-Leśny. Zajęcia na Wydziale rozpoczęły się już w październiku 1919. Wtedy też założono Ogród Dendrologiczny, w 1920 zakupiono Kolegium Rungego, a w 1937 zrealizowano Collegium im. Cieszkowskich. Dynamiczny rozwój naukowy i materialny Wydziału mimo wybuchu II wojny światowej, pozwala kształcić swych studentów od 1942 na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Po wojnie, w 1949, będąc w dalszym ciągu w strukturach Uniwersytetu Poznańskiego tworzy się Wydział Rolniczy ze Studium Ogrodniczym i Wydział Leśny.

Adres

Wojska Polskiego Str. 28
Poznan
60-637

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: