มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University)

  • Home
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) Phuket Rajabhat University (Official Fanpage)

ยินดีต้อนรับสู่ Fan Page มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ดำเนินงานโดยงานประชาสัมพันธ์ "อีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร ของชาว แสด - ดำ"

03/05/2019

ประกาศ #รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ (เสาร์ – อาทิตย์) #มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกตรวจสอบรายชื่อ bit.ly/Pkru-sat-sun

หรือ สแกน QR คิว เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

03/05/2019
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ (เสาร์ – อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ (เสาร์ – อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562
www.pkru.ac.th/th/news/student/19-student-2/round1

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คลิกอ่านประกาศ) บัญชีรายชื่อ (คลิกตรวจสอบรายช.....

03/05/2019

www.pkru.ac.th/th/news/scoop/37-scoop-2/krabi-oil-palm-souvenir-apr-2019

ม.ราชภัฏภูเก็ต พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ตอน ของที่ระลึกจากปาล์มน้ำมัน บ้านแผ่นดินเสมอ ต.คลองท่อมเหนือ จ.กระบี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย โดยการดำเนินงานของทีมงานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับชุมชนหมู่ 2 บ้านแผ่นดินเสมอ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ในกิจกรรม “สร้างสรรค์ของที่ระลึกจากปาล์มน้ำมัน”

สำหรับโครงการบริการวิชาการในเขตพื้นที่บ้านแผ่นดินเสมอ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล การเดินทางยากลำบาก ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพทำสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยได้ร่วมออกแบบรูปโฉม ปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อมุ่งหวังสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

นายธนพัฒน์ แก้วเจือ รองประธานกลุ่มเมล็ดปาล์ม บ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ 2 ต.คลองท่อมเหนือ กล่าวถึงการสนับสนุนจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ว่า “จากปัญหาทางเศรษฐกิจ ราคาผลผลิตปาล์มตกต่ำ ทางกลุ่มจึงได้จัดทำของที่ระลึกจากเมล็ดปาล์มที่เหลือทิ้งจากการสกัดเป็นน้ำมันแล้ว เพื่อสร้างอาชีพเสริมและรายได้จุนเจือในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งในช่วงแรกผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่ไม่มีมาตรฐาน ไม่ทนทาน และขาดอัตลักษณ์ด้านการออกแบบ ส่งผลให้ของที่ระลึกของชาวบ้าน หมู่ 2 บ้านแผ่นดินเสมอ ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดได้ จากปัญหาดังกล่าว ทีมนักวิจัยจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ลงมาในชุมชนเพื่อร่วมรับฟังปัญหา และช่วยวางแผนพัฒนาสินค้าของที่ระลึกจากเมล็ดปาล์ม จึงเกิดเป็นรูปแบบของการออกแบบเมล็ดปาล์มในรูปลักษณ์ของปูดำ และนกแต้วแล้วท้องดำ ซึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ จ.กระบี่ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ยังได้มีการสนับสนุนเครื่องมือในการเจาะและขัดไม้ ในขั้นตอนการขึ้นรูปสินค้า รวมถึงฝึกฝนชาวบ้านให้มีทักษะ และกระบวนการ ในการผลิตตั้งแต่ขึ้นรูปไม้ ลงสี เคลือบเงา อีกทั้งได้มีการออกแบบแพ็กเกจ จนออกมาเป็นสินค้าที่ระลึกสวยงามเป็นที่พอใจของชาวบ้าน ทั้งนี้การช่วยเหลือในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัย เป็นกำลังใจให้ชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างงาน สร้างรายได้จุนเจือครอบครัวในสภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งตอนนี้ทางกลุ่มได้ร่วมกับส่วนราชการในการวางจำหน่ายสินค้า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.กระบี่ ต้องขอขอบคุณ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

จากรูปแบบการศึกษาที่ชุมชนต้องเดินทางเข้าเมืองเพื่อศึกษาหาองค์ความรู้ คงไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างทันท่วงที ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้สนองพระราโชบาย โดยการส่งบุคลากรลงไปยังชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อสนับสนุนความรู้ ทักษะ และเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน

text & pics : #PRPKRU

02/05/2019

www.pkru.ac.th/th/news/news/35-breaking-news/pkru-vision-apr-2019

ม.ราชภัฏภูเก็ต พัฒนาผู้บริหาร สร้างบทบาทผู้นำพร้อมรับมือความท้าทาย ยุค Disruptive

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในยุค 4.0” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มีทีมงานวิทยากรจาก จีระ อคาเดมี่ นำโดย ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ และคณะ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 9 วัน

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ โดยเฉพาะในส่วนของคณะผู้บริหาร มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร จึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในยุค 4.0 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารของ PKRU ได้มีการหาจุดร่วม เคารพจุดต่าง และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพี่อหลอมรวมเป็นนโยบายขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคหรือปัญหาที่จะลดทอนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ในการนี้มีทีมวิทยากรฝีมือชั้นนำของประเทศ ที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ จีระ อคาเดมี่ โดยมีประเด็นในการอบรมหลักสูตร 9 วัน ที่สำคัญ เช่น บทบาทของผู้นำยุคใหม่ / การบริหารทุนมนุษย์ให้ตอบโจทย์พันธกิจของมหาวิทยาลัย / วิสัยทัศน์ของผู้นำในการรับมือกับประเด็นท้าทาย Disruptive / การตลาดยุคใหม่และการสร้างแบรนด์ PKRU ให้ได้รับประโยชน์จากความนิยมในการท่องเที่ยวของ Phuket ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะดึงศักยภาพของผู้บริหารแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้เจียระไนผู้บริหารรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมสู่การเข้าสู่ตำแหน่งในระดับสูงต่อไป”

text & pics #PRPKRU

Address

21 หมู่ 6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

83000

General information

คติพจน์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : สติ ปญฺญ ปริหรติ สติเป็นเครื่องควบคุมการใช้ปัญญา ปรัชญามหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม สีประจำมหาวิทยาลัย : - สีแสด หมายถึง ความรุ่งโรจน์ในด้านศิลปวิทยาการทั้งปวงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนี้ ประสิทธิประสาทให้แก่มวลชน - สีดำ หมายถึง ความเสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ของนักศึกษา ครูบาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย - แสด- ดำ หมายถึง เอกลักษณ์ของผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้จักต้องมีความรุ่งโรจน์ในด้านความรู้ ความสามารถในวิทยาการทั้งปวง และเป็นผู้อุทิศตนเพื่อรับใช้สังคมอย่างแท้จริง

Telephone

0 7652 3094-7

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The University

Send a message to มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University):

Videos