มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University)

  • Home
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) Phuket Rajabhat University (Official Fanpage)

ยินดีต้อนรับสู่ Fan Page มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ดำเนินงานโดยงานประชาสัมพันธ์ "อีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร ของชาว แสด - ดำ"

08/09/2018

กองพัฒนานักศึกษา มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 189 ทุน และมอบเกียรติบัตรยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม 2 คน โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนจากหน่วยงานผู้สนับสนุนทุนการศึกษา เข้าร่วม ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ด้วยงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคลากรจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการมอบทุนให้แก่ผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเล่าเรียนจนจบปริญญาตรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

text & pics : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต #PRPKRU

05/09/2018

www.pkru.ac.th/th/news/scoop/37-scoop-2/pkru-landscape-and-facilities-sep-2018

ม.ราชภัฏภูเก็ต ปรับภูมิทัศน์เน้นพื้นที่สีเขียว พร้อมพื้นที่บริการประชาชน

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนา “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” ให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการ ทักษะอาชีพ แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย และการบริการด้านอาคารสถานที่สำหรับการจัดประชุมและนิทรรศการระดับประเทศ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในหลากหลายด้าน งานอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้มีการดำเนินงาน เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ความสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การตกแต่งสวนด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม สอดรับกับดีไซน์ของอาคารสถานที่ และการเพิ่มพื้นที่สำหรับใช้สอยในรูปแบบสวนหย่อมบริเวณมุมตึกไว้ต้อนรับผู้มาเยือน อีกทั้งได้เพิ่มปริมาณถังขยะ ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษามีการคัดแยกขยะรีไซเคิล อีกทั้งการเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ตามคอนเซ็ปท์ PKRU : Green & Clean University

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์อาหารแปดเหลี่ยม จุดบริการอาหารและเครื่องดื่มสุดฮิตของนักศึกษา PKRU ในรูปลักษณ์ใหม่ที่สะอาด โอ่โถง มีมาตรฐาน พร้อมให้บริการ และมี PKRU Corner (ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 7) ในลุคส์ที่หรูและทันสมัยตอบสนองกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการแฮงค์เอาท์ในบรรยากาศสุดชิลล์ เตรียมเปิดให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาเร็วๆ นี้

สำหรับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสามารถให้บริการและสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษา บุคลากรขององค์กร และประชาชน ให้สมกับการเป็นมหาวิทยาลัยของทุกคน

text & pics : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต #PRPKRU

05/09/2018
โฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ต เรื่อง "มาภูเก็ต เที่ยวไหนดี"

ผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต โฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ต เรื่อง "มาภูเก็ต เที่ยวไหนดี" #comarts
http://www.pkru.ac.th/th/news/pkru-student-showcase/88-pkru-student-showcase/phuket-tourism-2018

05/09/2018
04/09/2018
PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต รวมพลังจิตอาสาเพื่อสังคม บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต รวมพลังจิตอาสาเพื่อสังคม บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
http://www.pkru.ac.th/th/pkru-channel/67-video/tv-phuket-pkru-blood-doante-sep-2018

04/09/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561 Smart Learning จัดโดย เทศบาลนครภูเก็ต พบกับการประกวดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการจากโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ กิจกรรมการแนะแนวศักยภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และบูธจำหน่ายอาหารและสินค้าจากชมรมผู้ประกอบการในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดาวน์โหลดกำหนดการประกวดการแข่งขันทางวิชาการ bit.ly/2CgeecA

03/09/2018

www.pkru.ac.th/th/news/news/35-breaking-news/pkru-blood-doante-sep-2018

ม.ราชภัฏภูเก็ต รวมพลังจิตอาสาเพื่อสังคม บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” (ครั้งที่ 2) เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของเครือข่าย ที่ประกอบด้วย ม.ราชภัฏภูเก็ต / กองทุน กยศ. / เหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต / ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต และสถานศึกษาอีกหลายแห่ง สำหรับกิจกรรมอันทรงคุณค่าที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เกิดจากพลังของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของการทำความดีเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากเหล่ากาชาดมีจำนวนโลหิตอย่างจำกัดและในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา คือมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก และจะสามารถสำรองโลหิตเพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด และโรงพยาบาลต่างๆ ใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของนักศึกษา และการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสร้างคุณประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อคนในท้องถิ่นและสังคม” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว

text & pics : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต #PRPKRU

Address

21 หมู่ 6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

83000

General information

คติพจน์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : สติ ปญฺญ ปริหรติ สติเป็นเครื่องควบคุมการใช้ปัญญา ปรัชญามหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม สีประจำมหาวิทยาลัย : - สีแสด หมายถึง ความรุ่งโรจน์ในด้านศิลปวิทยาการทั้งปวงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนี้ ประสิทธิประสาทให้แก่มวลชน - สีดำ หมายถึง ความเสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ของนักศึกษา ครูบาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย - แสด- ดำ หมายถึง เอกลักษณ์ของผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้จักต้องมีความรุ่งโรจน์ในด้านความรู้ ความสามารถในวิทยาการทั้งปวง และเป็นผู้อุทิศตนเพื่อรับใช้สังคมอย่างแท้จริง

Telephone

0 7652 3094-7

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The University

Send a message to มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University):

Videos