มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University)

  • Home
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) Phuket Rajabhat University (Official Fanpage)

ยินดีต้อนรับสู่ Fan Page มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ดำเนินงานโดยงานประชาสัมพันธ์ "อีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร ของชาว แสด - ดำ"

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  เชิญค...
04/04/2019

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการ "กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย"
โดยวิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2562 เวลา 08.30 -16.30 น
ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง
ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 15:15 น. ศูนย์กสิกรรม...
03/04/2019

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 15:15 น. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ได้ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากบริษัท Star Cruises จำนวน 60 ท่าน ในโครงการ Cruise Voluntourism 2019 เป็นกิจกรรมบำบัดน้ำเสียด้วยระเบิดจุลินทรีย์ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ พร้อมอาจารย์ นักศึกษา และจิตอาสาภาคประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายและพาทำระเบิดจุลินทรีย์ และได้ช่วยกันโยนระเบิดจุลินทรีย์เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียลงในคลองน้ำของมหาวิทยาลัยด้วย

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 17:00 น. ผศ.ดร.หิรัญ ประสารก...
03/04/2019

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 17:00 น. ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมปลูกต้นพวงคราม และแฝก ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมก...
02/04/2019

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษา จัดพิธี “สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่”เนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ พร้อมนำขบวนรถแห่อัญเชิญพระพุทธรูป ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปตามคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรและนักศึกษาเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

02/04/2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 น - 15.30 น ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชมุ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แก่นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์ -ศุกร์) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (รุ่น 58 ) จากคณะดังต่อไปนี้
1. คณะวิทยาการจัดการ
2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ

*** จึงขอให้หัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้อง นักศึกษา รุ่น 58 จากคณะกล่าว ติดต่อขอรับเอกสารเกี่ยวกับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ได้ที่ ห้องแนะแนวการศึกษาและบริการอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 9 ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 - 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 076 523094-7 ต่อ 1320 (เว้นวันหยุดราชการและนัตขัตฤกษ์)***

01/04/2019

ประมวลภาพกิจกรรมรวมพลคนของพระราชา เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

01/04/2019

สถานที่รับสมัครนักศึกษา รอบภาคีฯ 62
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ำ)
จำหน่ายใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/associate2019
ข้อมูล : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

's cover photo
01/04/2019

's cover photo

01/04/2019
สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดคอนเสิร์ต แสด-ดำฮัมเพลงครั้งที่ 13 ตอน “ถึก เพลง ทุย”

PKRU Channel : สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดคอนเสิร์ต แสด-ดำฮัมเพลงครั้งที่ 13 ตอน “ถึก เพลง ทุย”
http://www.pkru.ac.th/th/pkru-channel/67-video/carabao-band-concert-in-pkru-2019

#มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #รับสมัครนักศึกษา...
01/04/2019

#มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
#ประเภทภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562

🗞️ จำหน่ายใบสมัครและรับใบสมัคร
วันที่ 1 - 5 เมษายน 2562
ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/associate2019

31/03/2019

www.pkru.ac.th/th/news/news/35-breaking-news/pkru-music-education-asanee-wasan-concert-mar-2019-news

คอนเสิร์ต แสด-ดำฮัมเพลงครั้งที่ 13 ตอน “ถึก เพลง ทุย”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด คอนเสิร์ตแสด-ดำฮัมเพลงครั้งที่ 13 ตอน “ถึก เพลง ทุย” โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

สำหรับการจัดคอนเสิร์ตแสด-ดำฮัมเพลงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกประสบการณ์การทำงานเป็นทีม ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี ซึ่งการจัดคอนเสิร์ตดังกล่าว เป็นการจัดคอนเสิร์ตครั้งที่ 13 โดยใช้ชื่อตอนว่า “ถึก เพลง ทุย” โดยนำผลงานเพลงวงดนตรีเพื่อชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ "วงคาราบาว" วงดนตรีที่ถือว่าเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่มาจัดแสดง ซึ่งนำบทเพลงฮิตของ วงคาราบาวมาแสดงเช่น มนต์เพลงคาราบาว เมด อิน ไทยแลนด์ พระเจ้าตาก ทะเลใจ และบทเพลงอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งนำรูปแบบการจัดการแสดงของวงต้นฉบับ เช่น เครื่องดนตรีที่ใช้แสดง เสียงร้อง และแนวเสียงดนตรี และการผสมผสานแนวคิดทางดนตรีของนักศึกษา นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมา ของสะสมที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน สำหรับรายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่ายสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จะนำไปมอบเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตต่อไป

text & pics : #PRPKRU

Address

21 หมู่ 6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

83000

General information

คติพจน์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : สติ ปญฺญ ปริหรติ สติเป็นเครื่องควบคุมการใช้ปัญญา ปรัชญามหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม สีประจำมหาวิทยาลัย : - สีแสด หมายถึง ความรุ่งโรจน์ในด้านศิลปวิทยาการทั้งปวงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนี้ ประสิทธิประสาทให้แก่มวลชน - สีดำ หมายถึง ความเสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ของนักศึกษา ครูบาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย - แสด- ดำ หมายถึง เอกลักษณ์ของผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้จักต้องมีความรุ่งโรจน์ในด้านความรู้ ความสามารถในวิทยาการทั้งปวง และเป็นผู้อุทิศตนเพื่อรับใช้สังคมอย่างแท้จริง

Telephone

0 7652 3094-7

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The University

Send a message to มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University):

Videos