Campbell Learning Centre Batu Pahat - English Learning

Campbell Learning Centre Batu Pahat - English Learning Campbell Learning is determined to provide the communication courses at very affordable cost to the
(22)

【每次逃避需要开口说英语的场合?说英语时觉得尴尬?跟老板说话时英语用词有限?失去表现自己或升职的机会 ? 】😭《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。⭕以下是大家常犯的英语错误: ➡️单...
19/07/2023

【每次逃避需要开口说英语的场合?说英语时觉得尴尬?跟老板说话时英语用词有限?失去表现自己或升职的机会 ? 】😭
《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。

⭕以下是大家常犯的英语错误:
➡️单词懂得不够多,经常词穷,说不下去?
➡️语法使用错误,表达句子时前后矛盾?
➡️使用华语直接翻译成英语?
➡️发音不准,变得不自信?
➡️当要开口说英语时,却支支吾吾,说不出来?

⭕课堂学习内容:
• 发音(国际音标)
• 沟通,会话技巧
• 文法,英语结构
• 词汇
• 写作技巧等

⏰短期快速满足英语口语交际需求!让你自信亮出流利英语!
点击以下链接以快速联系我们了解课程详情
⬇️⬇️⬇️
( Call/WhatsApp ):
017-739 8816 Karen
https://wa.me/60177398816
https://wa.me/60177398816
https://wa.me/60177398816
#成人会话班

【每次逃避需要开口说英语的场合?说英语时觉得尴尬?跟老板说话时英语用词有限?失去表现自己或升职的机会 ? 】😭《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。⭕以下是大家常犯的英语错误: ➡️单...
17/07/2023

【每次逃避需要开口说英语的场合?说英语时觉得尴尬?跟老板说话时英语用词有限?失去表现自己或升职的机会 ? 】😭
《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。

⭕以下是大家常犯的英语错误:
➡️单词懂得不够多,经常词穷,说不下去?
➡️语法使用错误,表达句子时前后矛盾?
➡️使用华语直接翻译成英语?
➡️发音不准,变得不自信?
➡️当要开口说英语时,却支支吾吾,说不出来?

⭕课堂学习内容:
• 发音(国际音标)
• 沟通,会话技巧
• 文法,英语结构
• 词汇
• 写作技巧等

⏰短期快速满足英语口语交际需求!让你自信亮出流利英语!
点击以下链接以快速联系我们了解课程详情
⬇️⬇️⬇️
( Call/WhatsApp ):
017-739 8816 Karen
https://wa.me/60177398816
https://wa.me/60177398816
https://wa.me/60177398816
#成人会话班

15/06/2023

◤EduQuest Batu Pahat升学展 - 6月17日约定你☺️◢

成绩放榜啦!是时候打算你的升学道路啦!欢迎各位出席我们的升学展🫶
现场可以直接和大学代表咨询 UTAR, Sunway, Taylor's, MMU, HELP, APU, 厦门大学, Nottingham, Heriot-Watt, Monash,新加坡SIM, PSB, Kaplan 等大学!😍

咨询及了解升学第一手资讯 !甚至现场报名大学都可以🥳
📅 6月17日,星期六 (免费入场)
⏰ 1pm - 5pm
📍 Pinetree Hotel Batu Pahat

欲知详情,可联系 +6016-6265281

【每次逃避需要开口说英语的场合?说英语时觉得尴尬?跟老板说话时英语用词有限?失去表现自己或升职的机会 ? 】😭《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。⭕以下是大家常犯的英语错误: ➡️单...
31/05/2023

【每次逃避需要开口说英语的场合?说英语时觉得尴尬?跟老板说话时英语用词有限?失去表现自己或升职的机会 ? 】😭

《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。
⭕以下是大家常犯的英语错误:
➡️单词懂得不够多,经常词穷,说不下去?
➡️语法使用错误,表达句子时前后矛盾?
➡️使用华语直接翻译成英语?
➡️发音不准,变得不自信?
➡️当要开口说英语时,却支支吾吾,说不出来?

⭕Q&A ?为什么一直学不会说英语
✅Q1:像我这种完全不会说英语的可以学会吗?
Answer:可 以 丫! 但 你 要 更 用 心 ,坚 持 的 心 要 更 强 一 点, 因 为 会 用 多 一 点 的 时 间 ,最 重 要 时 间 付 出 了,你 也收 获 了《英语》。

✅Q2:那我是要用多久才能学会?
Answer:有 些 学 生 会 快 些,有 些 会 慢 一 些,依 据 个 人 的 吸 收 能 力 和 理 解 能 力,学 生 上 课 配 合 的 情 况 下,可 以 很 快 破 除 说 英 语 的 障 碍 ,如 果 要 说 的 非 常 流 利 ,学 习 的 时 间 肯 定 要 长 一 些。

✅Q3:可不可以不要学语法?很难学!
Answer:不 行 哦!因 为 语 法 学 的 好,句 子 构 造 才 能 完 整啊!你 不 能 只 是 说 单 词 啊,不 用 担 心 ,用 对 方 法 学,语 法不 会 难。

👆我 们 将 让 学 生 直 接 进 入 一 个 模 拟 好 的 英 语 学 习 环 境,让 大 家 现 学 现 用,解 决 生 活 英 语 常 见 问 题。
⭕课堂学习内容:
• 发音(国际音标)
• 沟通,会话技巧
• 文法,英语结构
• 词汇
• 写作技巧等

⏰短期快速满足英语口语交际需求!让你自信亮出流利英语!
点击以下链接以快速联系我们了解课程详情
⬇️⬇️⬇️
( Call/WhatsApp ):
017-739 8816 Karen
https://wa.me/60177398816
https://wa.me/60177398816
https://wa.me/60177398816
#成人会话班

【 准备升学,但担心自己的英语水平跟不上大学的程度,更担心自己在英语会话方面显得不自信?】不用担心.....其实这些都是可以通过短期培训解决的问题 🥳 最重要是找到适合的方式。*Campbell Learning Centre 与其他补习班...
31/05/2023

【 准备升学,但担心自己的英语水平跟不上大学的程度,更担心自己在英语会话方面显得不自信?】
不用担心.....其实这些都是可以通过短期培训解决的问题 🥳 最重要是找到适合的方式。

*Campbell Learning Centre 与其他补习班的不同 🔥:*
✅ 秉持 “简单,有效、有趣” 的教学方式,让学生舒适掌握英文 😙
✅ 课程不仅仅针对考试,也教导如何把所学到的运用在日常生活 😎
✅ 重点培养学生 *【听,说,读,写】* 的技巧 💪
✅ 透过学生的学习状况适时调整教材 & 课程结构 📚
✅ 提供使用英文沟通的环境 🤩
✅ 老师们把关学生进度 🎯

英文作为国际语言,是人类生活各个领域中使用最广泛的语言。🌎
在我们所身处的时代,英文无疑是一种必备技能,也是我们永远的傍身武器 ⚔️。 学生若想打开进入另一个世界的大门,那么就不能忽视其重要性 ⚠️。还年轻的伙伴们,更应该趁现在就开始打好基础。⛏
📞: 017-7398816 https://wa.me/60177398816
*掌握好英文的任务,就交给 【Campbell Learning Centre Batu Pahat】 吧!*

#成人英语班

【每次逃避需要开口说英语的场合?说英语时觉得尴尬?跟老板说话时英语用词有限?失去表现自己或升职的机会 ? 】😭《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。⭕以下是大家常犯的英语错误: ➡️单...
19/05/2023

【每次逃避需要开口说英语的场合?说英语时觉得尴尬?跟老板说话时英语用词有限?失去表现自己或升职的机会 ? 】😭
《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。

⭕以下是大家常犯的英语错误:
➡️单词懂得不够多,经常词穷,说不下去?
➡️语法使用错误,表达句子时前后矛盾?
➡️使用华语直接翻译成英语?
➡️发音不准,变得不自信?
➡️当要开口说英语时,却支支吾吾,说不出来?

⭕Q&A ?为什么一直学不会说英语
✅Q1:像我这种完全不会说英语的可以学会吗?
Answer:可 以 丫! 但 你 要 更 用 心 ,坚 持 的 心 要 更 强 一 点, 因 为 会 用 多 一 点 的 时 间 ,最 重 要 时 间 付 出 了,你 也收 获 了《英语》。
✅Q2:那我是要用多久才能学会?
Answer:有 些 学 生 会 快 些,有 些 会 慢 一 些,依 据 个 人 的 吸 收 能 力 和 理 解 能 力,学 生 上 课 配 合 的 情 况 下,可 以 很 快 破 除 说 英 语 的 障 碍 ,如 果 要 说 的 非 常 流 利 ,学 习 的 时 间 肯 定 要 长 一 些。
✅Q3:可不可以不要学语法?很难学!
Answer:不 行 哦!因 为 语 法 学 的 好,句 子 构 造 才 能 完 整啊!你 不 能 只 是 说 单 词 啊,不 用 担 心 ,用 对 方 法 学,语 法不 会 难。
👆我 们 将 让 学 生 直 接 进 入 一 个 模 拟 好 的 英 语 学 习 环 境,让 大 家 现 学 现 用,解 决 生 活 英 语 常 见 问 题。

⭕课堂学习内容:
• 发音(国际音标)
• 沟通,会话技巧
• 文法,英语结构
• 词汇
• 写作技巧等
⏰短期快速满足英语口语交际需求!让你自信亮出流利英语!
点击以下链接以快速联系我们了解课程详情
⬇️⬇️⬇️
( Call/WhatsApp ):
017-739 8816 Karen
https://wa.me/60177398816
https://wa.me/60177398816
https://wa.me/60177398816
#成人会话班

14/05/2023
《培训学生掌握学校教学大纲中未包含的技能》,学生能从中了解到英语不单单只是语法的学习,而是让英语成为孩子的母语之一,说好英语不再是遥不可及的事,是孩子能够办到的事。学习大纲分析:1. 公开演讲, 讲故事学生将培养快速思考的技能,并在心理上能...
02/05/2023

《培训学生掌握学校教学大纲中未包含的技能》,学生能从中了解到英语不单单只是语法的学习,而是让英语成为孩子的母语之一,说好英语不再是遥不可及的事,是孩子能够办到的事。

学习大纲分析:

1. 公开演讲, 讲故事

学生将培养快速思考的技能,并在心理上能够构建和组织他们的演示文稿。 在任何给予的主题中使用重点词汇,可以在混合结构中灵活使用语法。此外,他们将使用肢体语言搭配内容有效的诠释表达。 学生将能够根据任何话题发表演讲,即使是毫无准备的话题,课程也将采用循序渐进的方式,逐级提升复杂程度。

2. 写作

一项非常重要的技能,将针对不同类型和目的的写作进行教授和开发。学生学习创造性和描述性的写作是英国 IGCSE 英语教学大纲的一部分。 其他有趣的活动包括写故事。 这些技能不仅对考试和作业有用,还有助于学生建立对写作的热情。

单靠学校的英语上课时间,和教学方式,是不容易能让一位没有处在英语环境的孩子能把英语说的流利的,通过我们的教学方式,能让孩子更了解语言的奥秘,对英语也不再陌生。

点击以下链接以快速联系我们了解课程详情
( Call/WhatsApp ):
017-739 8816 Ms.Khoo
https://wa.me/60177398816
https://wa.me/60177398816
https://wa.me/60177398816

#学生英语补习班

🎊Selamat Hari Raya🎊
22/04/2023

🎊Selamat Hari Raya🎊

【每次逃避需要开口说英语的场合?说英语时觉得尴尬?跟老板说话时英语用词有限?失去表现自己或升职的机会 ? 】😭《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。⭕以下是大家常犯的英语错误: ➡️单...
08/03/2023

【每次逃避需要开口说英语的场合?说英语时觉得尴尬?跟老板说话时英语用词有限?失去表现自己或升职的机会 ? 】😭
《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。

⭕以下是大家常犯的英语错误:
➡️单词懂得不够多,经常词穷,说不下去?
➡️语法使用错误,表达句子时前后矛盾?
➡️使用华语直接翻译成英语?
➡️发音不准,变得不自信?
➡️当要开口说英语时,却支支吾吾,说不出来?

⭕Q&A ?为什么一直学不会说英语
✅Q1:像我这种完全不会说英语的可以学会吗?
Answer:可 以 丫! 但 你 要 更 用 心 ,坚 持 的 心 要 更 强 一 点, 因 为 会 用 多 一 点 的 时 间 ,最 重 要 时 间 付 出 了,你 也收 获 了《英语》。

✅Q2:那我是要用多久才能学会?
Answer:有 些 学 生 会 快 些,有 些 会 慢 一 些,依 据 个 人 的 吸 收 能 力 和 理 解 能 力,学 生 上 课 配 合 的 情 况 下,可 以 很 快 破 除 说 英 语 的 障 碍 ,如 果 要 说 的 非 常 流 利 ,学 习 的 时 间 肯 定 要 长 一 些。

✅Q3:可不可以不要学语法?很难学!
Answer:不 行 哦!因 为 语 法 学 的 好,句 子 构 造 才 能 完 整啊!你 不 能 只 是 说 单 词 啊,不 用 担 心 ,用 对 方 法 学,语 法不 会 难。

👆我 们 将 让 学 生 直 接 进 入 一 个 模 拟 好 的 英 语 学 习 环 境,让 大 家 现 学 现 用,解 决 生 活 英 语 常 见 问 题。
⭕课堂学习内容:
• 发音(国际音标)
• 沟通,会话技巧
• 文法,英语结构
• 词汇
• 写作技巧等

⏰短期快速满足英语口语交际需求!让你自信亮出流利英语!
点击以下链接以快速联系我们了解课程详情
⬇️⬇️⬇️
( Call/WhatsApp ):
017-739 8816 Karen
https://wa.me/60177398816
https://wa.me/60177398816
https://wa.me/60177398816
#成人会话班

【 准备升学,但担心自己的英语水平跟不上大学的程度,更担心自己在英语会话方面显得不自信?】不用担心.....其实这些都是可以通过短期培训解决的问题 🥳 最重要是找到适合的方式。*Campbell Learning Centre 与其他补习班...
07/03/2023

【 准备升学,但担心自己的英语水平跟不上大学的程度,更担心自己在英语会话方面显得不自信?】

不用担心.....其实这些都是可以通过短期培训解决的问题 🥳 最重要是找到适合的方式。

*Campbell Learning Centre 与其他补习班的不同 🔥:*
✅ 秉持 “简单,有效、有趣” 的教学方式,让学生舒适掌握英文 😙
✅ 课程不仅仅针对考试,也教导如何把所学到的运用在日常生活 😎
✅ 重点培养学生 *【听,说,读,写】* 的技巧 💪
✅ 透过学生的学习状况适时调整教材 & 课程结构 📚
✅ 提供使用英文沟通的环境 🤩
✅ 老师们把关学生进度 🎯

英文作为国际语言,是人类生活各个领域中使用最广泛的语言。🌎
在我们所身处的时代,英文无疑是一种必备技能,也是我们永远的傍身武器 ⚔️。 学生若想打开进入另一个世界的大门,那么就不能忽视其重要性 ⚠️。还年轻的伙伴们,更应该趁现在就开始打好基础。⛏

📞: 017-7398816 https://wa.me/60177398816
*掌握好英文的任务,就交给 【Campbell Learning Centre Batu Pahat】 吧!*


#成人英语班

29/01/2023
祝大家在兔年里「兔飞猛进」,工作的工作升职加薪,念书的学习进步🐰新年快乐
22/01/2023

祝大家在兔年里「兔飞猛进」,工作的工作升职加薪,念书的学习进步🐰新年快乐

Vacancy Announcement for English Teachers(Full-time and Part-time)————————————Qualified, innovative and competent Englis...
04/01/2023

Vacancy Announcement for English Teachers
(Full-time and Part-time)
————————————

Qualified, innovative and competent English teachers are required to teach general English four skills and special speaking courses at our Language Center.

Job Title : English Teacher (Part-time and Full-time)

Education : IELTS/TOEFL/TESOL/at least Bachelor 's degree holder and above)

Experience : Minimum 2 years of experience in teaching English.

Salary: Negotiable

The position will involve teaching English to adult learners, helping them to build their confidence in producing the language, creating engaging lesson plans and classroom activities.

🔹 To apply for the position, please send your CV to [email protected]
Call / WhatsApp ☎
:016-983 7462
https://wa.me/60169837462
https://wa.me/60169837462
Thank you!

25/12/2022

Merry Christmas 🎊🎉🎁🛍🎈

【 为什么我们一定要学会说英语?因为会说英语我们会变得更自信,不管是工作上或是社交圈子,我们会更轻松的用英语和别人沟通! 】“我的英文很烂 😩 每次跟朋友/同事/老板/上司沟通的时候都很自卑。一看到英文字满满的文件就头痛哦,用英文沟通还要一...
13/12/2022

【 为什么我们一定要学会说英语?因为会说英语我们会变得更自信,不管是工作上或是社交圈子,我们会更轻松的用英语和别人沟通! 】

“我的英文很烂 😩 每次跟朋友/同事/老板/上司沟通的时候都很自卑。一看到英文字满满的文件就头痛哦,用英文沟通还要一个一个 google translate。唉......都怪我以前没有打好基础。再这样下去我会不会输在起跑线 ❓🥲”
~~
不用担心.....其实这些都是可以通过后天教育补救回来的 🥳 最重要是找到对的 learning centre。
来 ~~,看着这个 post 的朋友们,好消息来啦 ‼️
*✨ Campbell Learning Centre Batu Pahat 正式开放招生啦 ✨*

*Campbell Learning Centre 与其他补习班的不同 🔥:*
✅ 秉持 “简单,有效、有趣” 的教学方式,让学生舒适掌握英文 😙
✅ 课程不仅仅针对考试,也教导如何把所学到的运用在日常生活 😎
✅ 重点培养学生 *【听,说,读,写】* 的技巧 💪
✅ 透过学生的学习状况适时调整教材 & 课程结构 📚
✅ 提供使用英文沟通的环境 🤩
✅ 老师们把关学生进度 🎯

英文作为国际语言,是人类生活各个领域中使用最广泛的语言。🌎
在我们所身处的时代,英文无疑是一种必备技能,也是我们永远的傍身武器 ⚔️。 学生若想打开进入另一个世界的大门,那么就不能忽视其重要性 ⚠️。还年轻的伙伴们,更应该趁现在就开始打好基础。⛏
*还有顾虑吗 ❓ 不妨看看为什么英文那么重要吧 🤔:*
✨ 全球超过 15 亿人口使用英文为主要语言 😱
✨ 45++ 个国家的官方语言是英文 🌎
✨ 出国在外,英文沟通是不能避免的 😰
✨ 任何正式的国际会议,其会议语言一定要是英文 🫡
✨ 外贸交往,国际礼仪,书信函电,进出口文件,还有银行文件等,全都以英文为标准通用语言 📨
✨ 互联网也是建立在英语的基础上 📍
✨ 升初中,高中,大学,攻读硕士、博士,到出社会都需要英语 👨‍🎓
✨ 等等..........

【Campbell Learning Centre Batu Pahat 招生】,名额有限喔,满员就不收了。❌
想要对未来做出改变,马上联系了解详情就是您应该踏出的第一大步 😤
📞: 017-739 8816
https://wa.me/60177398816
*掌握好英文的任务,就交给 【Campbell Learning Centre Batu Pahat】 吧!*

03/10/2022
【 想要掌握好英文 vocab,搞懂复杂的 grammar ⁉️ 其实没有你想象中那么难 】“我的英文很烂 😩 每次跟朋友/同事/老板/上司沟通的时候都很自卑。一看到英文字满满的文件就头痛哦,用英文沟通还要一个一个 google trans...
01/09/2022

【 想要掌握好英文 vocab,搞懂复杂的 grammar ⁉️ 其实没有你想象中那么难 】

“我的英文很烂 😩 每次跟朋友/同事/老板/上司沟通的时候都很自卑。一看到英文字满满的文件就头痛哦,用英文沟通还要一个一个 google translate。唉......都怪我以前没有打好基础。再这样下去我会不会输在起跑线 ❓🥲”
~~
不用担心.....其实这些都是可以通过后天教育补救回来的 🥳 最重要是找到对的 learning centre。

来 ~~,看着这个 post 的朋友们,好消息来啦 ‼️
*✨ Campbell Learning Centre Batu Pahat 正式开放招生啦 ✨*

*Campbell Learning Centre 与其他补习班的不同 🔥:*
✅ 秉持 “简单,有效、有趣” 的教学方式,让学生舒适掌握英文 😙
✅ 课程不仅仅针对考试,也教导如何把所学到的运用在日常生活 😎
✅ 重点培养学生 *【听,说,读,写】* 的技巧 💪
✅ 透过学生的学习状况适时调整教材 & 课程结构 📚
✅ 提供使用英文沟通的环境 🤩
✅ 老师们把关学生进度 🎯

英文作为国际语言,是人类生活各个领域中使用最广泛的语言。🌎
在我们所身处的时代,英文无疑是一种必备技能,也是我们永远的傍身武器 ⚔️。 学生若想打开进入另一个世界的大门,那么就不能忽视其重要性 ⚠️。还年轻的伙伴们,更应该趁现在就开始打好基础。⛏

*还有顾虑吗 ❓ 不妨看看为什么英文那么重要吧 🤔:*
✨ 全球超过 15 亿人口使用英文为主要语言 😱
✨ 45++ 个国家的官方语言是英文 🌎
✨ 出国在外,英文沟通是不能避免的 😰
✨ 任何正式的国际会议,其会议语言一定要是英文 🫡
✨ 外贸交往,国际礼仪,书信函电,进出口文件,还有银行文件等,全都以英文为标准通用语言 📨
✨ 互联网也是建立在英语的基础上 📍
✨ 升初中,高中,大学,攻读硕士、博士,到出社会都需要英语 👨‍🎓
✨ 等等..........

【Campbell Learning Centre Batu Pahat 招生】,名额有限喔,满员就不收了。❌
想要对未来做出改变,马上联系了解详情就是您应该踏出的第一大步 😤
📞: 017-7398816 https://wa.me/60177398816
📞: 016-9837462 https://wa.me/60169837462

*掌握好英文的任务,就交给 【Campbell Learning Centre Batu Pahat】 吧!*
不管你多少岁,我们都教到你会!【每次逃避需要开口说英语的场合?说英语时觉得尴尬?跟老板说话时英语用词有限?失去表现自己或升职的机会 ? 】😭《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。⭕以下是大家常犯的英语错误: ➡️单...
20/08/2022

【每次逃避需要开口说英语的场合?说英语时觉得尴尬?跟老板说话时英语用词有限?失去表现自己或升职的机会 ? 】😭

《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。
⭕以下是大家常犯的英语错误:
➡️单词懂得不够多,经常词穷,说不下去?
➡️语法使用错误,表达句子时前后矛盾?
➡️使用华语直接翻译成英语?
➡️发音不准,变得不自信?
➡️当要开口说英语时,却支支吾吾,说不出来?

⭕Q&A ?为什么一直学不会说英语
✅Q1:像我这种完全不会说英语的可以学会吗?
Answer:可 以 丫! 但 你 要 更 用 心 ,坚 持 的 心 要 更 强 一 点, 因 为 会 用 多 一 点 的 时 间 ,最 重 要 时 间 付 出 了,你 也收 获 了《英语》。
✅Q2:那我是要用多久才能学会?
Answer:有 些 学 生 会 快 些,有 些 会 慢 一 些,依 据 个 人 的 吸 收 能 力 和 理 解 能 力,学 生 上 课 配 合 的 情 况 下,可 以 很 快 破 除 说 英 语 的 障 碍 ,如 果 要 说 的 非 常 流 利 ,学 习 的 时 间 肯 定 要 长 一 些。
✅Q3:可不可以不要学语法?很难学!
Answer:不 行 哦!因 为 语 法 学 的 好,句 子 构 造 才 能 完 整啊!你 不 能 只 是 说 单 词 啊,不 用 担 心 ,用 对 方 法 学,语 法不 会 难。

👆我 们 将 让 学 生 直 接 进 入 一 个 模 拟 好 的 英 语 学 习 环 境,让 大 家 现 学 现 用,解 决 生 活 英 语 常 见 问 题。
⭕课堂学习内容:
• 发音(国际音标)
• 沟通,会话技巧
• 文法,英语结构
• 词汇
• 写作技巧等

⏰短期快速满足英语口语交际需求!让你自信亮出流利英语!
点击以下链接以快速联系我们了解课程详情
⬇️⬇️⬇️
( Call/WhatsApp ):
017-739 8816 Karen
https://wa.me/60177398816
https://wa.me/60177398816
https://wa.me/60177398816
#成人会话班

《成人英语开言班》,职场上充满了说英语的场合,更多时候你要躲英语也躲不过了,还是把英语学起来比较实际!想学会《听英语》,《说英语》,但担心需要用太多的时间?你不用太担心,我们学院将拟定一个适合工作人士学习的英语模式,让你在短期间里明显看到效...
20/08/2022

《成人英语开言班》,职场上充满了说英语的场合,更多时候你要躲英语也躲不过了,还是把英语学起来比较实际!

想学会《听英语》,《说英语》,但担心需要用太多的时间?你不用太担心,我们学院将拟定一个适合工作人士学习的英语模式,让你在短期间里明显看到效果,突破说英语的障碍,在英语面前变得自信。

如果你:
✅没信心在公共场合用英语表达想法?
✅华语直接翻译?
✅自学英语,但是还是没进步?
✅无法流利的与他人沟通?
✅找不到适合的英语学习中心?

Campbell English Learning Academy
➡️个人程度测试
➡️一对一发音训练
➡️小组交流/听讲读写
➡️弹性课程时间 (早上,中午,晚上)
➡️设有初,中,高级和商业英语

80%的人放工后的时间都不用于在提升自己,要是我们好好利用空余的20%时间用作提升自己,我们的工作效率会不会也随之提升呢?

短期快速满足英语口语交际需求!让你自信亮出流利英语!
点击以下链接以快速联系我们了解课程详情
☎(Call/WhatsApp ):
016-983 7462 Ms.Yee
https://wa.me/60169837462
https://wa.me/60169837462
https://wa.me/60169837462
#成人会话班

10/08/2022

《成人英语开言班》,职场上充满了说英语的场合,更多时候你要躲英语也躲不过了,还是把英语学起来比较实际!

想学会《听英语》,《说英语》,但担心需要用太多的时间?你不用太担心,我们学院将拟定一个适合工作人士学习的英语模式,让你在短期间里明显看到效果,突破说英语的障碍,在英语面前变得自信。

如果你:
✅没信心在公共场合用英语表达想法?
✅华语直接翻译?
✅自学英语,但是还是没进步?
✅无法流利的与他人沟通?
✅找不到适合的英语学习中心?

Campbell English Learning Academy
➡️个人程度测试
➡️一对一发音训练
➡️小组交流/听讲读写
➡️弹性课程时间 (早上,中午,晚上)
➡️设有初,中,高级和商业英语

80%的人放工后的时间都不用于在提升自己,要是我们好好利用空余的20%时间用作提升自己,我们的工作效率会不会也随之提升呢?
短期快速满足英语口语交际需求!让你自信亮出流利英语!
点击以下链接以快速联系我们了解课程详情
☎(Call/WhatsApp ):

016-983 7462 Ms.Yee
https://wa.me/60169837462
https://wa.me/60169837462
https://wa.me/60169837462

Campbell Learning is determined to provide the communication courses at very affordable cost to the learners of age 10 to 65.We offer English Language courses from Beginner to Advanced and preparation classes for MUET & IELTS.

Congratulations on your graduation and best wishes for your next adventure! 🥰
19/07/2022

Congratulations on your graduation and best wishes for your next adventure! 🥰

【每次逃避需要开口说英语的场合?说英语时觉得尴尬?跟老板说话时英语用词有限?失去表现自己或升职的机会 ? 】😭《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。⭕以下是大家常犯的英语错误: ➡️单...
18/07/2022

【每次逃避需要开口说英语的场合?说英语时觉得尴尬?跟老板说话时英语用词有限?失去表现自己或升职的机会 ? 】😭
《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。

⭕以下是大家常犯的英语错误:
➡️单词懂得不够多,经常词穷,说不下去?
➡️语法使用错误,表达句子时前后矛盾?
➡️使用华语直接翻译成英语?
➡️发音不准,变得不自信?
➡️当要开口说英语时,却支支吾吾,说不出来?

⭕Q&A ?为什么一直学不会说英语
✅Q1:像我这种完全不会说英语的可以学会吗?
Answer:可 以 丫! 但 你 要 更 用 心 ,坚 持 的 心 要 更 强 一 点, 因 为 会 用 多 一 点 的 时 间 ,最 重 要 时 间 付 出 了,你 也收 获 了《英语》。

✅Q2:那我是要用多久才能学会?
Answer:有 些 学 生 会 快 些,有 些 会 慢 一 些,依 据 个 人 的 吸 收 能 力 和 理 解 能 力,学 生 上 课 配 合 的 情 况 下,可 以 很 快 破 除 说 英 语 的 障 碍 ,如 果 要 说 的 非 常 流 利 ,学 习 的 时 间 肯 定 要 长 一 些。

✅Q3:可不可以不要学语法?很难学!
Answer:不 行 哦!因 为 语 法 学 的 好,句 子 构 造 才 能 完 整啊!你 不 能 只 是 说 单 词 啊,不 用 担 心 ,用 对 方 法 学,语 法不 会 难。

👆我 们 将 让 学 生 直 接 进 入 一 个 模 拟 好 的 英 语 学 习 环 境,让 大 家 现 学 现 用,解 决 生 活 英 语 常 见 问 题。

⭕课堂学习内容:
• 发音(国际音标)
• 沟通,会话技巧
• 文法,英语结构
• 词汇
• 写作技巧等

⏰短期快速满足英语口语交际需求!让你自信亮出流利英语!
点击以下链接以快速联系我们了解课程详情
⬇️⬇️⬇️
( Call/WhatsApp ):
017-739 8816 Karen
https://wa.me/60177398816
#成人会话班

【Adakah anda tahu cara belajar BAHASA INGGERIS yang betul ?】👊Kawan-kawan Batu Pahat! Adakah anda menghadapi kesusahan un...
18/07/2022

【Adakah anda tahu cara belajar BAHASA INGGERIS yang betul ?】👊
Kawan-kawan Batu Pahat!
Adakah anda menghadapi kesusahan untuk lulus temu duga kerja sebab anda lemah dalam bahasa inggeris ? 🤷‍♂🤷‍♂

Adakah anda mempunyai loghat yang tidak fasih dalam bahasa inggeris ? Bertuturan tidak lancar dalam bahasa Inggeris ?

Tatabahasa anda dalam bahasa inggeris tidak baik walaupun anda sudah lama belajar ? 😞😞

Jika anda ingin menguasai bahasa inggeris , Kami Campbell English Learning Academy akan mengajar anda cara-cara yang betul dan terbukti untuk belajar bahasa inggeris ! 💥

Apa yang akan kami sediakan untuk anda ? ✨
✅ Latihan satu demi satu dalam bertutur - melatih anda untuk bercakap dengan loghat antarabangsa
✅ Ujian tahap peribadi - untuk mengetahui tahap anda dalam bahasa inggeris sebelum kami bagi latihan kepada anda
✅ Mengajar anda untuk bertutur, mendengar, menulis dengan bahasa inggeris dalam kumpulan yang kecil
✅ Kami menyediakan kelas kategori sebagai rendah, tengah dan maju untuk tahap anda yang berlainan
✅ Jadual waktu yang fleksibel

Jika anda ingin belajar bahasa inggeris dengan cara yang berkesan, Kami sememangnya pilihan terbaik anda ! Untuk mengetahui lebih banyak maklumat ,
☎ (Call/WhatsApp )
https://wa.me/60169837462
https://wa.me/60169837462
https://wa.me/60169837462

25/05/2022

教师节快乐 🌹
谢谢孩子送来的爱 ❤️

Full of joyous moment! 😘

🤔你一直在想为什么别人能找到一份好工作,自己却多年做着一成不变的工作?想更换工作,但害怕面试时需要用到英语❓《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。以下是大家常犯的英语错误:➡️单词懂得...
28/02/2022

🤔你一直在想为什么别人能找到一份好工作,自己却多年做着一成不变的工作?想更换工作,但害怕面试时需要用到英语❓
《专为成人而设的英语培训班》,让你解决英语听说问题,也不用担心自己的英语句子出现语法错误问题。

以下是大家常犯的英语错误:
➡️单词懂得不够多,经常词穷,说不下去?
➡️语法使用错误,表达句子时前后矛盾?
➡️使用华语直接翻译成英语?
➡️发音不准,变得不自信?
➡️当要开口说英语时,却支支吾吾,说不出来?

❓💬Q&A ?为什么一直学不会说英语🤔❓

➡️Q1:像我这种完全不会说英语的可以学会吗?

Answer:可 以 丫! 但 你 要 更 用 心 ,坚 持 的 心 要 更 强 一 点, 因 为 会 用 多 一 点 的 时 间 ,最 重 要 时 间 付 出 了,你 也收 获 了《英语》。

➡️Q2:那我是要用多久才能学会?🗓

Answer:有 些 学 生 会 快 些,有 些 会 慢 一 些,依 据 个 人 的 吸 收 能 力 和 理 解 能 力,学 生 上 课 配 合 的 情 况 下,可 以 很 快 破 除 说 英 语 的 障 碍 ,如 果 要 说 的 非 常 流 利 ,学 习 的 时 间 肯 定 要 长 一 些。

➡️Q3:可不可以不要学语法?很难学!📌

Answer:不 行 哦!因 为 语 法 学 的 好,句 子 构 造 才 能 完 整啊!你 不 能 只 是 说 单 词 啊,不 用 担 心 ,用 对 方 法 学,语 法不 会 难。

💯我 们 将 让 学 生 直 接 进 入 一 个 模 拟 好 的 英 语 学 习 环 境,让 大 家 现 学 现 用,解 决 生 活 英 语 常 见 问 题。

📊课堂学习内容:
• 发音(国际音标)
• 沟通,会话技巧
• 文法,英语结构
• 词汇
• 写作技巧等

📉📈短期快速满足英语口语交际需求!让你自信亮出流利英语!
🔎点击以下链接以快速联系我们了解课程详情
(☎️Call/WhatsApp ):
017-739 8816 Karen
https://wa.me/60177398816
#成人会话班

10/02/2022

Address

19B, Jalan Ceria, Pusat Perniagaan Ceria
Batu Pahat
83000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Campbell Learning Centre Batu Pahat - English Learning posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share


Other Community Colleges in Batu Pahat

Show All