Wydział Archeologii UAM

Wydział Archeologii UAM Wydział Archeologii UAM należy do najstarszych jednostek naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powołanych do życia w momencie powstania tej uczelni (30 stycznia 1919 roku). Pierwszym jej dyrektorem był współzałożyciel naszego Uniwersytet
(8)

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór na kolejne konkursy!Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco polecamy polubienie strony...
19/06/2020
Centrum Wsparcia Projektów UAM

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór na kolejne konkursy!
Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco polecamy polubienie strony Centrum Wsparcia Projektów UAM

#NCN otworzył nabór na kolejne konkursy!

#SonataBis to konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2020 r. o godz. 16.00

http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek wyłonił 200 młodych naukowców, którym przyznał stypendia. Wśród n...
18/06/2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek wyłonił 200 młodych naukowców, którym przyznał stypendia. Wśród nich znajduje się Pan dr Jakub Niebieszczański z WA UAM.
Gratulujemy!

Drodzy studenci❗️(dużo informacji w linkach ⤵️)Istnieje możliwości uzyskania stypendium na 4-letnie studia BA w języku a...
18/06/2020

Drodzy studenci❗️
(dużo informacji w linkach ⤵️)

Istnieje możliwości uzyskania stypendium na 4-letnie studia BA w języku angielskim w dziedzinie archeologii, historii i literatury antycznej Grecji. Stypendium wynosi 10.000 euro (jednorazowa kwota) i mogą o nie ubiegać się także studenci w ramach wymiany akademickiej, którzy chcieliby studiować przez okres jednego lub dwóch lat.

Więcej informacji:⤵️
Admission requirement
https://baag.uoa.gr/admission/

How to apply
https://baag.uoa.gr/application/

Scholarships
https://baag.uoa.gr/scholarships/

Covid-19: Insights
https://baag.uoa.gr/fileadmin/depts/baag.uoa.gr/uploads/News/Covid19_insights.pdf

10/06/2020

We wtorek, 2 czerwca, Pan Prorektor prof. Ryszard Naskręcki wręczył dyplomy ukończenia kursu UNESCO realizowanego na Wydziale Archeologii.

02/06/2020
Życie Uniwersyteckie

Zapraszamy!

Już jutro prof. Hanna Kóčka-Krenz z Wydział Archeologii UAM opowie o Poznaniu pierwszych Piastów :). Zapraszamy na Zrób sobie przerwę! UAMówi - 11.00.

Wydział Archeologii UAM's cover photo
02/06/2020

Wydział Archeologii UAM's cover photo

30/05/2020
Oferta Wydziału

Czym byłby Wydział bez biblioteki (Sekcja Archeologii Biblioteki Collegium Historicum UAM)?... Nie chcemy sobie tego nawet wyobrażać! 📖

Nasz Wydział posiada bogatą bibliotekę, w której labiryncie drogę biednym i zagubionym studentom zawsze pomogą odnaleźć nasze wspaniałe Panie Bibliotekarki. 📚

Możemy się również pochwalić Polish Archaeological Institute at Athens! 🇬🇷

Zainteresowania badawcze naszych dydaktyków są na tyle szerokie, że na pewno każdy z Was znajdzie wśród nich swojego Mistrza (lub Mistrzynię), który pomoże Wam rozwijać się i pogłębiać wiedzę na drodze, którą obierzecie studiując Archeologię.🥰

A specjalizacja, którą wybierzecie zależy tylko od was...

30/05/2020
Działania studentów

Nasz Wydział to nie tylko wybitni naukowcy, ale też studenci! 👩‍🎓👨‍🎓

U nas macie szanse czas studiów spędzić aktywnie i produktywnie.

Z ramienia Koło Naukowe Studentów Archeologii WA UAM możecie stawiać swoje pierwsze kroki jako prelegenci lub organizatorzy podczas konferencji naukowych. 👩‍🏫

W Eksperymentalne Obozowisko Epoki Kamienia macie szansę przenieść się w czasie i drogą eksperymentalną sprawdzać wcześniej postawione hipotezy dotyczące naszej przeszłości. 🔬

Ci, którzy cenią sobie piękno sztuki znajdą coś dla siebie w naszej Galerii Archaios. 🖼

A my jako nowopowstałe Rada Samorządu Studentów Wydziału Archeologii serdecznie zapraszamy Was do wspólnego działania na rzecz Wydziału oraz zawsze służymy pomocą! 🥰

Oprócz tego... czekają Was wspaniałe przygody podczas wykopalisk oraz objazdów naukowych, które pozostawiają najlepsze wspomnienia!

30/05/2020
Badania i odkrycia

Choć raczej daleko nam do Lary Croft 💣 czy Indiana Jones 🤠 (stawiamy raczej na odkrywanie i badanie, a nie na niszczenie i wysadzanie) to nasz Wydział może pochwalić się wieloma ciekawymi i wartościowymi badaniami... i odkryciami.

Nasi wykładowcy prowadzą liczne badania w kraju, jak i poza jego granicami, które cieszą się ogromnym uznaniem. 🧐

A to tylko niektóre z nich:

30/05/2020
Początki poznańskiej archeologii

Drodzy maturzyści!!

Nadszedł czas by FB Wydziału Archeologii przejęła Rada Samorządu Studentów Wydziału Archeologii! 😎

❗️Zapraszamy Was bardzo serdecznie na hałdę (a to na prawdę dużo!) ciekawostek dotyczących naszego Wydziału. Liczymy, że zostaniecie z nami do calca... tzn. do końca

PORA NA PRZYGODĘ! 🤠

A więc zacznijmy od początku... 🔎

30/05/2020
Q&A

Chcecie studiować archeologię❓ Czekamy na Wasze pytania❗️

To ten dzień! 🎉Serdecznie zapraszamy na Dzień Kandydata na UAM z Archeologią. Rada Samorządu Studentów Wydziału Archeolo...
30/05/2020

To ten dzień! 🎉

Serdecznie zapraszamy na Dzień Kandydata na UAM z Archeologią. Rada Samorządu Studentów Wydziału Archeologii przygotowała coś specjalnego. 🤩

Dzisiaj dowiecie się co Was czeka, gdy wybierzecie ten kierunek studiów. 😊

29/05/2020
Wydział

Zdjęcia z wydziału :)
W tych ciężkich czasach pandemii, bez studentów, korytarze WA UAM prezentują się w ten oto sposób.
Na zdjęciach nie mogło oczywiście zabraknąć: naszego magazynu zabytków, Biblioteki oraz BOS-u

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
25/05/2020

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Niestety wydłuża się okres oczekiwania na powrót do normalnego działania Uniwersytetu. W ślad za ministerialnym Rozporządzeniem z 21 maja br., moje Zarządzenie z 23 maja br. określa dzień 30 września jako termin, do którego zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie.

Jednak szereg innych zapisów nowego zarządzenia stwarza możliwości zaliczenia roku akademickiego 2019/2020, zwłaszcza studentom kończącym studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie. Dopuściliśmy zatem możliwość, by dziekani wskazywali zajęcia, które mogą być realizowane w sposób tradycyjny (zwłaszcza jeśli ich przeprowadzenie w sposób zdalny nie jest możliwe). Od 1 czerwca br. możliwe będzie uzyskiwanie zaliczeń lub zdawanie egzaminów zaraz po zakończeniu określonych zajęć (przedmiotów, kursów, modułów).

Student, który w czerwcu tego roku uzyska zaliczenia ze wszystkich przedmiotów i zda wszystkie przewidziane programem danego roku studiów egzaminy, nie musi martwić się tym, że okres zajęć dydaktycznych trwa do połowy lipca, a jego dalszy ciąg przewidziany jest we wrześniu. Te rozwiązania mają służyć możliwości odrobienia tych wszystkich zajęć, które nie mogły być prowadzone zdalnie (np. laboratoryjnych, terenowych, praktyk). Dla studentów uczestniczących w takich zajęciach, przewidziane jest udostępnienie na powrót domów studenckich.

Oczywistym wyzwaniem jest przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów, zwłaszcza tych, które miałyby być przeprowadzone zdalnie. Nasi nauczyciele akademiccy otrzymali już stosowne instrukcje, mogące im ułatwić sprostanie tym wyzwaniom. Prowadzone są też szkolenia w tym zakresie. Nie można wykluczyć przeprowadzenia tradycyjnych egzaminów w małych grupach. Proszę śledzić komunikaty ogólnouczelniane i wydziałowe.

JM Rektor Andrzej Lesicki

Całość zarządzenia znajdziecie tutaj
➡️ https://tinyurl.com/komunikatUAM

Puste korytarze, sale wykładowe wprawiają w przygnębienie. Mamy jednak nadzieję, że już niedługo znów się spotkamy! Drod...
25/05/2020

Puste korytarze, sale wykładowe wprawiają w przygnębienie. Mamy jednak nadzieję, że już niedługo znów się spotkamy!
Drodzy Studenci! Pamiętajcie o regularnym sprawdzaniu skrzynek mailowych :)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
18/05/2020

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Drodzy Studenci! Szanowni Pracownicy!

Mój cotygodniowy list kieruję w pierwszym rzędzie do naszych Studentów, chociaż tak jak poprzednio, zwracam się w nim do całej uniwersyteckiej wspólnoty. Przyszło Państwu studiować w wyjątkowych czasach pandemii. Niestety, nie odbyło się wiele wydarzeń wnoszących radość do Waszej studenckiej codzienności: nie bawiliśmy się w tym roku w czasie Wielkiego Grillowania i Juwenaliów, nie było Dnia Sportu, Festiwalu Nauki i Sztuki i szeregu innych uroczystości. Majowe i czerwcowe absolutoria zostały odwołane. Wiem jednak, że szczególnie trapi Was przebieg studiów w roku 2019/2020 i kwestia zaliczenia tego roku. Według przyjętego na UAM planu działania zajęcia dydaktyczne są zawieszone do 31 maja i trwa nauczanie zdalne. Każde z Was jednak czeka na jasny komunikat, co dalej, jak będzie wyglądało studiowanie od 1 czerwca.

Znamy sygnały z góry – Pan Premier zapowiedział możliwość ograniczonego powrotu do zajęć laboratoryjnych. Niestety najnowsze rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na razie do tych zapowiedzi się nie odniosło i nie wiadomo, czy ministerialne zawieszenie do 24 maja tradycyjnych zajęć dydaktycznych zostanie przedłużone, ani też, w jakim nastąpi to zakresie. Na naszym Uniwersytecie najpóźniej 24 maja ogłoszona zostanie zmiana organizacji roku akademickiego 2019/2020 – zajęcia będą przedłużone do połowy lipca i kontynuowane we wrześniu po sześciotygodniowych wakacjach letnich (16.07-31.08), by rok akademicki 2019/2020 definitywnie zakończyć. Ciągła sesja egzaminacyjna pozwoli na uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów. Dziekani już w tej chwili przygotowują rozwiązania dla zajęć, które nie mogły być przeprowadzone zdalnie. Mam nadzieję, że wiele z nich zdążymy odrobić. Jednak niektóre będą musiały być przeniesione na lata wyższe. W najtrudniejszej sytuacji są studenci, którzy w tym roku kończyć powinni 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie lub 5-letnie (czy nawet 6-letnie) studia magisterskie. W tym przypadku nie można planować przeniesienia zajęć na wyższe lata. Dla tych osób konieczne byłoby otworzenie laboratoriów, przynajmniej w ograniczonym zakresie. Rekrutacja na pierwsze lata studiów magisterskich będzie przebiegała tak, by każdy chętny absolwent studiów licencjackich mógł kontynuować naukę. Kolejna kwestia, na której wyjaśnienie czekacie, to dostępność akademików. Decyzja w tym zakresie nie jest łatwa, bo przecież takie miejsca skupienia ludzi (domy opieki społecznej, szpitale, kopalnie) w wielu przypadkach stały się ogniskiem szerzenia choroby COVID-19.

Rozwiązania są przygotowane, ale wstrzymujemy się z ich ogłoszeniem, czekając na rozporządzenie ministerialne.

Drodzy Pracownicy!

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 maja zniosło wymóg pracy zdalnej, a zatem wydane dzisiaj zarządzenia rektora przygotowują pracowników do powrotu do normalnego trybu pracy. To również wyzwanie, bo choroba wywoływana przez koronawirusa wcale nie wygasła i wzbudza wśród pracowników zrozumiałe obawy, nie tylko o siebie, ale i o najbliższych, zwłaszcza z grupy największego zagrożenia. Stanowiska pracy wymagają przygotowania, by spełniały elementarne wymogi epidemiologiczne. W przeciwnym wypadku powrót do pracy na terenie uczelni odsunie się w czasie.

Proszę zatem o jeszcze trochę cierpliwości. Izolacja, w jakiej przyszło nam żyć i pracować przez ostatnie już ponad dwa miesiące, spełniła zadanie i na Uniwersytecie nie mamy ognisk szerzenia się pandemii. Tym bardziej uważajmy, byśmy pochopnymi decyzjami nie zniszczyli tych osiągnięć.

A do normalności wrócimy. Na pewno.

Andrzej Lesicki

rektor

📅 Od dnia 18.05 Biblioteka Collegium Historicum wznawia możliwość wypożyczania oraz dokonywania zwrotów publikacji wypoż...
16/05/2020

📅 Od dnia 18.05 Biblioteka Collegium Historicum wznawia możliwość wypożyczania oraz dokonywania zwrotów publikacji wypożyczonych w BCH ❗️
Więcej informacji w linku poniżej lub http://bwh.amu.edu.pl/

DRODZY CZYTELNICY!
"Uprzejmie informujemy, że od 18 maja 2020 r. Biblioteka Collegium Historicum wznawia dla pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Archeologii, Wydziału Historii, Wydziału Nauk o Sztuce oraz Instytutu Antropologii i Etnologii możliwość wypożyczania oraz dokonania zwrotu publikacji wypożyczonych w BCH.
Obsługa Czytelników odbywała się będzie w drzwiach czytelni (wejście z zewnątrz od strony zachodniej) – UDOSTĘPNIANIE oraz w wyznaczonym miejscu w holu Collegium Historicum – ZWROTY (wystawiony wózek biblioteczny). Podczas przebywania w obrębie punktów wypożyczeń oraz zwrotów czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 2 metry) oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta, przed podejściem do stanowiska obsługi dezynfekować ręce płynem odkażającym; zaleca się stosować rękawiczki ochronne.
Przed przystąpieniem do zamówienia należy sprawdzić stan konta czytelnika (w zakładce Konto czytelnika), które powinno być aktywowane w bieżącym roku akademickim i wolne od blokad finansowych, zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: http://lib.amu.edu.pl/regulamin-i-oplaty/. Zapisu do Biblioteki bądź aktywacji konta bibliotecznego można dokonać online poprzez kliknięcie w zakładkę Konto czytelnika. Wszelkich płatności należy dokonywać z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.
Wypożyczenia
1. Publikacje przeznaczone do wypożyczenia na zewnątrz (opisane w katalogu jako „Wypożyczane wszystkim czytelnikom z UAM”) zamawiać należy elektronicznie
w katalogu online, poprzez przycisk „zamów” widoczny przy wybranej pozycji.
2. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 5 woluminów. Zamówienia składane na większą liczbę książek będą ograniczane do pięciu wg kolejności wydruku.
3. Odbiór zamówionych pozycji jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00, w miejscu wyznaczonym tzn. w drzwiach czytelni Biblioteki Collegium Historicum. O możliwości odbioru zamówionych materiałów informuje wpis na Koncie czytelnika i/lub e-mail. Prosimy zgłaszać się po nie, w ciągu 7 dni, po sprawdzeniu, że już się na koncie znajdują.
4. Z publikacji niepodlegających wypożyczeniom (opisane w katalogu jako „Udostępniane na specjalnych zasadach” oraz „Do korzystania w czytelni”) Biblioteka może wykonać kopie, na które należy złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] wg wcześniej określonych zasad widocznych na stronie Biblioteki (do 30 stron skanu jednorazowo).
Zwroty
1. Zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00 w holu Collegium Historicum, odkładając publikacje na wyznaczony wózek biblioteczny. Książki poddane będą trzydniowej kwarantannie. Po czterech dniach od moment zwrotu książek czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia na swoim koncie, czy materiały biblioteczne zostały z niego zdjęte.
2. Zaległe opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych należy uregulować wyłącznie z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. W gmachu Collegium Historicum nie będą pobierane żadne płatności.
3. Za książki, których termin zwrotu przypadł na okres zamknięcia Biblioteki lub obecny czas ograniczonego funkcjonowania, nie będą pobierane kary. Termin zwrotu wypożyczonych książek będzie automatycznie przedłużany do momentu przywrócenia normalnego funkcjonowania Biblioteki."

Wydział Archeologii UAM's cover photo
15/05/2020

Wydział Archeologii UAM's cover photo

Wydział Archeologii UAM
15/05/2020

Wydział Archeologii UAM

Biuro Obsługi Studentów Collegium Historicum UAM
11/05/2020

Biuro Obsługi Studentów Collegium Historicum UAM

Szanowni Państwo,
z przykrością informuję, iż ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa konieczne stało się odwołanie przez organizatorów majowych wydarzeń w ramach XXIII edycji Poznańskiego Festiwalu Sztuki i Nauki. W związku z tym nie będzie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych, o którym mowa w Zarządzeniu Nr 294/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 oraz w Zarządzeniu Nr 295/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 dla studiów prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach.
Z poważaniem,
prof. Andrzej Lesicki
Rektor UAM

Palatium Mieszka I i Dobrawy
10/05/2020
Palatium Mieszka I i Dobrawy

Palatium Mieszka I i Dobrawy

Historyczny charakter Ostrowa Tumskiego dopełni wkrótce kolejny element. W rejonie Kościoła  Najświętszej Maryi Panny in Summo wyeksponowane zostanie Palatium Mieszka I i jego żony Dobrawy. Odwzorowany zostanie także historyczny przebieg wału grodu poznańskiego z przełomu X i XI w.Prace ...

06/05/2020
INOWROCŁAWSKIE MEGALITY

INOWROCŁAWSKIE MEGALITY

W III LO realizowany jest projekt humanistyczny "Kamienie wołać będą". Punktem wyjścia są grobowce megalityczne zlokalizowane tuż obok Inowrocławia. Pozwala ...

Odkopano ludzkie szczątki! Jakie sekrety skrywa jeszcze kościół w Domachowie?
06/05/2020
Odkopano ludzkie szczątki! Jakie sekrety skrywa jeszcze kościół w Domachowie?

Odkopano ludzkie szczątki! Jakie sekrety skrywa jeszcze kościół w Domachowie?

Od kilku dni w kościele pw. św. Michała Archanioła w Domachowie prowadzone są prace archeologiczne. Specjaliści próbują ustalić czy obecny kościół był pierwszy, czy może inna świątynia stała niegdyś w tym miejscu, - Wewnątrz udało nam się odkryć stipes ołtarzowy, czyli fundame...

Biuro Obsługi Studentów Collegium Historicum UAM
28/04/2020

Biuro Obsługi Studentów Collegium Historicum UAM

Szanowne Studentki i Studenci, uprzejmie informuję, że w związku z sytuacją pandemii i zawieszeniem działalności Uczelni, wszystkie imprezy związane z Dniem Sportu zostają odwołane.

Ze względu na fakt, że według organizacji roku akademickiego na 6 maja przypada dzień rektorski, jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Pozdrawiamy serdecznie

Adres

Collegium Historicum; Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
Poznan
61-614

Telefon

+48618291406

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Wydział Archeologii UAM umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Widea