Wydział Neofilologii UAM

Wydział Neofilologii UAM Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: aktualności, ciekawostki, wielokulturowa społeczność.

STRUKTURA Wydział składa się obecnie z pięciu instytutów oraz czterech katedr. Niezależnie od tego, funkcjonują na nim liczne zespoły i komisje, zajmujące się sprawami naukowymi, dydaktycznymi i administracyjnymi. Wydział Neofilologii wspólnie z Wydziałem Anglistyki sprawują opiekę nad Biblioteką Filologiczną Novum. Instytut Filologii Germańskiej al. Niepodległości 4 61-874 Poznań telefony: 61 829 3540, 61 829 3541 fax: 61 853 6937 e-mail: [email protected] Instytut Filologii Romańskiej al. Niepodległości 4 61-874 Poznań telefon: 61 829 3561 fax: 61 853 7403 e-mail: [email protected] Instytut Filologii Rosyjskiej al. Niepodległości 4 61-874 Poznań telefony: 61 829 3576 fax: 61 829 3575 e-mail: [email protected] Instytut Językoznawstwa al. Niepodległości 4 61-874 Poznań telefon: 61 829 3663 fax: 61 829 3662 e-mail: [email protected] Instytut Lingwistyki Stosowanej ul. 28 czerwca 1956 nr 198 61-485 Poznań telefony: 61 829 2925 fax: 61 829 2926 e-mail: [email protected] Katedra Ekokomunikacji ul. 28 czerwca 1956 nr 198 61-874 Poznań telefon: 61 829 2906 fax: 61 829 2906 e-mail: [email protected] Katedra Orientalistyki ul. 28 czerwca 1956 r. nr 198 Sekretariat pokój 131 61-485 Poznań telefon: 61 829 2915 fax: 61 829 2914 e-mail: [email protected] Katedra Skandynawistyki al. Niepodległości 4 61-874 Poznań telefony: 61 829 3587, 61 853 7324 fax: 61 853 7324 e-mail: [email protected] Katedra Studiów Azjatyckich al. Niepodległości 24 61-714 Poznań telefon: 61 829 3920 fax: 61 861 3929 e-mail: [email protected] Biblioteka Filologiczna NOVUM al. Niepodległości 4 61-874 Poznań telefony: 61 829 3756 fax: 61 829 3756 e-mail: [email protected]

Misja: Pozycja Neofilologii poznańskiej umacnia się systematycznie, przynosząc chlubę Uniwersytetowi, Poznaniowi i Wielkopolsce. Wydział utrzymuje najwyższą kategorię przyznawaną jednostkom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dołoży wszelkich starań, aby zachować ją w przyszłości, prowadząc badania naukowe na najwyższym poziomie, poszerzając ich zakres i utrzymując się w nurcie językoznawstwa i literaturoznawstwa światowego. Profesjonalna kadra naukowa, licząca kilkaset osób, a także liczna rzesza doktorantów i studentów, stanowią kapitał intelektualny Wydziału, przedmiot jego szczególnej dbałości i podstawę przyszłego rozwoju. Rozwojowi temu służy powoływanie nowych specjalności i kierunków studiów, wzbogacanie oferty edukacyjnej, wdrażanie mechanizmów zapewniających wysoką jakość kształcenia, unowocześnianie wyposażenia Wydziału i racjonalizacja jego struktury organizacyjnej. Specyfika prowadzonych na Wydziale badań, dotyczących języków, literatur i kultur różnych wspólnot etnicznych, narodów i państw, sprzyja ich umiędzynarodowieniu. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami badań naukowych i międzynarodowym środowiskiem uczonych, publikowanie wyników badań w językach obcych, organizacja konferencji międzynarodowych, programy wymiany studentów i kadry naukowej oraz inne inicjatywy skierowane poza granice kraju — to tradycyjne atuty Wydziału, znakomicie mieszczące się w propagowanym przez Uniwersytet otwieraniu się w coraz większym stopniu na Europę i świat. Zgodnie z założeniami strategicznymi Uniwersytetu Wydział służy potrzebom miasta i regionu, które stanowią jego bezpośrednie otoczenie; czyni to, kształcąc nauczycieli języków obcych, profesjonalnych tłumaczy, specjalistów pracujących na styku różnych dyscyplin naukowych — twórczych, przedsiębiorczych, potrafiących wykorzystać swoją wiedzę w różnych zawodach i dziedzinach życia — którym bliska jest różnorodność języków i kultur. Taki jest profil absolwenta kształtowany przez Wydział dla dobra miasta, regionu i kraju. Celem Wydziału jest nie tylko przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej i wyposażenie ich w dyplom ceniony przez pracodawców, ale uczynienie ich członkami elity intelektualnej życia społecznego i kulturalnego poprzez wpojenie im fundamentalnych wartości akademickich: ciekawości poznawczej, samodzielności w myśleniu, poszanowania różnorodności poglądów oraz wrażliwości etycznej.

Instytut Filologii Germańskiej we współpracy z Instytutem Filologii Romańskiej oraz Wydziałem Anglistyki zaprasza do udz...
10/07/2019

Instytut Filologii Germańskiej we współpracy z Instytutem Filologii Romańskiej oraz Wydziałem Anglistyki zaprasza do udziału w rekrutacji na kierunek studiów magisterskich w zakresie tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego (studia dwuletnie).

Instytut Filologii Germańskiej we współpracy z Instytutem Filologii Romańskiej oraz Wydziałem Anglistyki zaprasza do udziału w rekrutacji na kierunek studiów magisterskich w zakresie tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego (studia dwuletnie).

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Katedrę Orientalistyki WN
08/07/2019

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Katedrę Orientalistyki WN

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dzięki inicjatywie prof. UAM dr hab. Camilli Badstübner-Kizik z Wydziału N...
05/07/2019

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dzięki inicjatywie prof. UAM dr hab. Camilli Badstübner-Kizik z Wydziału Neofilologii UAM, zawarł oficjalne porozumienie o współpracy i partnerstwie ze Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz w Niemczech, w zakresie wspierania rozwoju kompetencji językowych, społecznych i kulturowych studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dzięki inicjatywie prof. UAM dr hab. Camilli Badstübner-Kizik z Wydział Neofilologii UAM, zawarł oficjalne porozumienie o współpracy i partnerstwie ze Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz w Niemczech, w zakresie wspierania rozwoju kompetencji językowych, społecznych i kulturowych studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej.

Wydział Neofilologii poleca kandydatom studia magisterskie w zakresie tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego na kier...
04/07/2019

Wydział Neofilologii poleca kandydatom studia magisterskie w zakresie tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego na kierunku: filologia
specjalność ➡ FILOLOGIA GERMAŃSKA z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ.
Informacje na stronie 👇
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-specjalnosc-filologia-germanska-z-filologia-angielska-tlumaczenie-pisemne,100

specjalność➡ FILOLOGIA GERMAŃSKA z FILOLOGIĄ ROMAŃSKĄ
Informacje na stronie 👇
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-specjalnosc-filologia-germanska-z-filologia-romanska-tlumaczenie-pisemne,101

Program studiów już po raz trzeci został zaakceptowany do sieci EMT (European Master's in Translation) na lata 2019-2024❗️ 🤗
Więcej 👉 https://wn.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wneo-glowny/387072-program-ksztalcenia-tlumaczy-na-wydziale-neofilologii-ponownie-w-sieci-emt-european-masters-in-translation
Informacje o zasadach rekrutacji, terminach egzaminów, dyżurach komisji rekrutacyjnej znajdą Państwo pod następującymi linkami 👇
http://wn.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/387248/Rekrutacja_WSTSIZ_2019_2020.pdf
http://wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/ksztacenie-tumaczy2
https://www.facebook.com/WST.UAM/

Wydział Neofilologii poleca kandydatom studia licencjackie i magisterskie na kierunku filologia ➡specjalność: UGROFINIST...
03/07/2019

Wydział Neofilologii poleca kandydatom studia licencjackie i magisterskie na kierunku filologia ➡specjalność: UGROFINISTYKA-FILOLOGIA WĘGIERSKA.
Zachęcamy do odwiedzenia stron z dokładnymi informacjami na temat tej specjalności 🤗
http://hung.amu.edu.pl/?fbclid=IwAR0UmPYYXAGHSt5IzBoM18JMXqinTGNce0X7eQbgsJ_kocmCEOMsgCU2AgU
https://www.facebook.com/Filologia-Węgierska-UAM-494372163944558/

Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronach 👇
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-specjalnosc-ugrofinistyka-filologia-wegierska,175 (studia pierwszego stopnia)
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-specjalnosc-ugrofinistyka-filologia-wegierska,176 (studia drugiego stopnia)
Zapraszamy 😊

Dzień Studenta I roku na Wydziale Neofilologii - 30 września 2019
02/07/2019

Dzień Studenta I roku na Wydziale Neofilologii - 30 września 2019

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na studia licencjackie i magisterskie ➡ ofertę edukacyjną Katedry Studiów Azjatyc...
02/07/2019

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na studia licencjackie i magisterskie ➡ ofertę edukacyjną Katedry Studiów Azjatyckich.
Pracownicy Katedry Studiów Azjatyckich specjalizują się w działalności badawczej i dydaktycznej z zakresu języków i kultury ludów Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej (w szczególności arabistyki, kurdologii, hebraistyki, arameistyki, turkologii i studiów kazachskich) oraz polskich mniejszości karaimskiej i tatarskiej.
Katedra kształci doktorantów i studentów w specjalnościach ⬇
🔹 arabistyka
🔹 hebraistyka
🔹 turkologia
A w jej skład wchodzą trzy zakłady i dwie pracownie 😊

Szczegółowe informacje o naszych specjalnościach znajdują się na stronie 👇
http://azjatystyka.amu.edu.pl/index.php?site=44
Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się 👇http://azjatystyka.amu.edu.pl/index.php?site=30

01/07/2019

Dziś rozpoczęła się letnia przerwa semestralna. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku!

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na STUDIA LICENCJACKIE ofertę Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej. Rekru...
28/06/2019

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na STUDIA LICENCJACKIE ofertę Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej. Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 obejmuje kierunek: filologia wschodniosłowiańska, specjalności 👇
➡ filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
➡ filologia rosyjska (grupa ze znajomością języka rosyjskiego)
➡ filologia rosyjska z filologią angielską
➡ filologia rosyjska z filologią ukraińską
➡ filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
➡ filologia ukraińska
➡ filologia ukraińska z filologią angielską

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach 👇
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-wschodnioslowianska-specjalnosc-filologia-rosyjska-grupa-bez-znajomosci-jezyka-rosyjskiego,125
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-wschodnioslowianska-specjalnosc-filologia-rosyjska-grupa-ze-znajomoscia-jezyka-rosyjskiego,127
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-wschodnioslowianska-specjalnosc-filologia-rosyjska-z-filologia-angielska,129
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-wschodnioslowianska-specjalnosc-filologia-rosyjska-z-filologia-ukrainska,130
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-wschodnioslowianska-specjalnosc-filologia-rosyjska-z-lingwistyka-stosowana,131
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-wschodnioslowianska-specjalnosc-filologia-ukrainska,138
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-wschodnioslowianska-specjalnosc-filologia-ukrainska-z-filologia-angielska,140

Zapraszamy też do odwiedzenia strony: http://ifros.home.amu.edu.pl/?page_id=74

Pani Prof. UAM dr hab. Eliza Karmińska z Wydziału Neofilologii otrzymała profesurę gościnną w Kassel. Serdecznie gratulu...
26/06/2019
Prof. Karmińska. Baśniowa afera | Życie Uniwersyteckie

Pani Prof. UAM dr hab. Eliza Karmińska z Wydziału Neofilologii otrzymała profesurę gościnną w Kassel. Serdecznie gratulujemy i życzymy inspirującego pobytu!

O głośnej w Internecie aferze translatorskiej i fascynujących “Baśniach” braci Grimm opowiada prof. Eliza Karmińska. Rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na STUDIA LICENCJACKIE ofertę Instytutu Filologii Romańskiej. Rekrutacja na rok a...
26/06/2019

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na STUDIA LICENCJACKIE ofertę Instytutu Filologii Romańskiej. Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 obejmuje następujące kierunki:
➡ Filologia hiszpańska
➡ Filologia portugalska
➡ Filologia romańska
➡ Filologia włoska

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach👇
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-hiszpanska,103
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-portugalska,117
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-romanska,118
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-wloska,141
http://wn.amu.edu.pl/%E2%80%A6/rekruta%E2%80%A6/studia-stacjonarne-i-stopnia
Zachęcamy też do odwiedzenia naszej strony na FB: https://www.facebook.com/ifrom.uam

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na studia licencjackie kierunek ➡ FILOLOGIA, specjalność : ETNOLINGWISTYKA.Etnoli...
21/06/2019

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na studia licencjackie kierunek ➡ FILOLOGIA, specjalność : ETNOLINGWISTYKA.

Etnolingwistyka to specjalność, która łączy naukę języków obcych oraz elementów kultury narodów, które się tymi językami posługują.
Co odróżnia etnolingwistykę od innych kierunków filologicznych?
Odpowiedź jest prosta – studiujący uczą się przynajmniej dwóch języków obcych – jednego standardowego, którego uczyli się na poziomie szkoły średniej oraz drugiego, który zwykle uznawany jest za niestandardowy, a nawet egzotyczny.
W ofercie studiów etnolingwistycznych, poza tradycyjnymi językami europejskimi, takimi jak: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, znajdują się języki Afryki, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, np. amharski, suahili, arabski, hindi, perski, chiński, khmerski czy japoński.

UWAGA: lista wybieranych języków nauczanych od podstaw zmienia się co roku!

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na studia licencjackie kierunek ➡ FILOLOGIA, specjalność : FILOLOGIA NOWOGRECKA.S...
20/06/2019

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na studia licencjackie kierunek ➡ FILOLOGIA, specjalność : FILOLOGIA NOWOGRECKA.

Studia na specjalności filologia nowogrecka to świetny wybór dla tych, którzy interesują się współczesną kulturą basenu Morza Śródziemnego i chcą poznać język grecki na bardzo wysokim poziomie.
Oprócz języka nowogreckiego studenci uczą się innych języków na poziomie zaawansowanym (np. angielskiego, niemieckiego).
Istnieje też możliwość nauki w formie zajęć kursowych lub dodatkowych lektoratów innych języków (włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego, litewskiego oraz innych europejskich i azjatyckich).
Niezwykłą okazją do pogłębiania wiadomości zdobytych w trakcie studiów są wyjazdy stypendialne (w czasie roku akademickiego lub w okresie letnim) do Grecji i na Cypr.

Absolwenci filologii nowogreckiej mogą wykorzystać swoje umiejętności językowe zarówno w życiu codziennym, jak i w sytuacjach związanych z życiem zawodowym, np. w handlu, turystyce, polityce czy literaturze.

Więcej informacji na temat szczegółów rekrutacji na stronie:
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-specjalnosc-filologia-nowogrecka,115

Wydział Neofilologii przypomina kandydatom na studia licencjackie, że do 9⃣ lipca można rejestrować się w Systemie Inter...
15/06/2019

Wydział Neofilologii przypomina kandydatom na studia licencjackie, że do 9⃣ lipca można rejestrować się w Systemie Internetowej Rekrutacji, opłacać zapisy na kierunki oraz wprowadzać wyniki matur ❗

Od 10 do 12 lipca przeprowadzane będą egzaminy wstępne na kierunki, gdzie egzamin jest częścią procesu rekrutacji.🖋

12 lipca będzie miało miejsce ogłoszenie wyników rekrutacji.📢

Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu Rektora UAM w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminów rejestracji i składania dokumentów w roku akademickim 2019/2020 ⬇(https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0008/384074/Zarzadzenie-Nr-297_2018_2019-w-sprawie-zasad-...-w-roku-akad.-2019-2020.pdf) , a także w załączniku do tego dokumentu.
Więcej informacji ⬇
https://amu.edu.pl/oferta-ksztalcenia/rekrutacja

12/06/2019
Telewizja akademicka UAM.TV

W poniedziałek 10 czerwca 2019 r. poznańska germanistyka świętowała jubileusz stulecia istnienia, a Instytut Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu - swoje półwiecze. Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości.

10.06.2019 w Sali Lubrańskiego Collegium Minus odbył się jubileusz 100-lecia Germanistyki Poznańskiej.
Swoje 50-lecie obchodził również Instytut Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przy okazji obchodów stulecia poznańskiej germanistyki i pięćdziesięciolecia Instytut Filologii Germańskiej UAM w Poznan...
10/06/2019

Przy okazji obchodów stulecia poznańskiej germanistyki i pięćdziesięciolecia Instytut Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu zorganizowano uroczysty panel dyskusyjny poświęcony jubileuszowi liczącej 50 tomów serii wydawniczej "Poznańska Biblioteka Niemiecka", której założycielem jest pan prof. zw. dr hab. Hubert Orłowski. W dwuczęściowej dyskusji udział wzięli znakomici goście, m.in. prof. Anna Wolff-Powęska, prof. Christoph Kleßmann, prof. Jürgen Kocka, prof. Heinz Schilling, prof. Karl Schlögel, prof. Leszek Żyliński, prof. Robert Traba i publicysta Adam Krzemiński.

W Sali Lubrańskiego trwa panel dyskusyjny ,,Sąsiedztwo zobowiązuje'' zorganizowany z okazji wydania 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej. To również część obchodów 50 lecia Instytut Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu i stulecia Germanistyki.

Fot. Adrian Wykrota

Dziś poznańska germanistyka obchodzi swoje stulecie, a Instytut Filologii Germańskiej - półwiecze. Jubileusz wydania pię...
10/06/2019

Dziś poznańska germanistyka obchodzi swoje stulecie, a Instytut Filologii Germańskiej - półwiecze. Jubileusz wydania pięćdziesiątego tomu świętuje także Poznańska Biblioteka Niemiecka, założona przez pana prof. zw. dr. hab. Huberta Orłowskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Pięć Stron Świata - Wydział Neofilologii UAM na Placu Mickiewicza podczas 100 lat raz...
09/06/2019

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Pięć Stron Świata - Wydział Neofilologii UAM na Placu Mickiewicza podczas 100 lat razem! – Festiwal Jubileuszowy dla Miasta i Regionu. Dziękujemy publiczności za przybycie i wspólną zabawę!

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na studia licencjackie⬇kierunek: Filologia germańska, specjalność filologia germa...
09/06/2019

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na studia licencjackie⬇
kierunek: Filologia germańska, specjalność filologia germańsko-rosyjska.
Studia filologii germańskiej z filologią rosyjską adresowane są do kandydatów znających język niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym (znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana).

Kierunek łączy naukę języków niemieckiego i rosyjskiego z nauką o kulturze niemieckiej i rosyjskiej (w tym także o literaturze), z nauką o historii obydwu krajów, translatoryką i językoznawstwem.

Umożliwia poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich oraz uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych.

Dodatkowo oferują zdobycie kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego i/lub rosyjskiego w szkołach podstawowych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej).

➡ Ukończenie studiów umożliwi ich kontynuację na studiach II stopnia.

Więcej informacji na stronie ⬇

http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/index.php/kandydat/rekrutacja/3800-rekrutacja-na-studia-stacjonarne-i-stopnia-3-letnie-licencjackie-2019-2020

... i jeszcze mocniejszym zakończył! Nasz projekt Pięć Stron Świata - Wydział Neofilologii UAM zaprezentował się na duże...
09/06/2019

... i jeszcze mocniejszym zakończył! Nasz projekt Pięć Stron Świata - Wydział Neofilologii UAM zaprezentował się na dużej scenie, rozpoczynając główne koncerty na Placu Mickiewicza. Dziękujemy Publiczności za radosne przyjęcie!

Dziękujemy Drogiej Publiczności :-)

09/06/2019
Życie Uniwersyteckie

Mocnym akcentem nasz wydział rozpoczął wczoraj Festiwal Jubileuszowy Sto lat RAZEM z okazji jubileuszu UP...

Rozpoczynamy drugi dzień 100 lat razem! – Festiwal Jubileuszowy dla Miasta i Regionu.

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na studia licencjackie ⬇kierunek: Filologia germańska (grupa z językiem niemiecki...
08/06/2019

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na studia licencjackie ⬇
kierunek: Filologia germańska (grupa z językiem niemieckim od poziomu A1) .

Studia filologii germańskiej z językiem niemieckim od poziomu A1 adresowane są do kandydatów nieznających języka niemieckiego i łączą naukę języka (aż 540 godz. na I roku studiów) z nauką o kulturze niemieckiej (w tym także o literaturze), językoznawstwem i translatoryką.

Kierunek umożliwia poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych oraz znajomości języków specjalistycznych (język prawa, ekonomii, techniki, medycyny, motoryzacji).

Od II roku studiów oferowane są bloki przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru, zwane profilami:

🔘 profil tłumaczeniowy,

🔘 profil komunikacja międzykulturowa,

🔘 profil języki specjalistyczne i translatoryka

Dodatkowo możliwe jest uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej).

Ukończenie studiów umożliwi też ich kontynuację na studiach II stopnia.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego- http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/images/rekrutacja19-20/stac-lic/19_20_rekr_stac_lic_harmonogram.pdf

Harmonogram dyżurów Komisji Rekrutacyjnej- http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/images/rekrutacja19-20/stac-lic/19_20_rekr_stac_lic_dyzury_komisji.pdf

Plan studiów I stopnia – filologia germańska z językiem niemieckim od poziomu A1- http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/images/rekrutacja19-20/stac-lic/19_20_rekr_stac_lic_plan_stud_fil_germ_A1.pdf

Więcej informacji na stronie:

http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/index.php/kandydat/rekrutacja/3800-rekrutacja-na-studia-stacjonarne-i-stopnia-3-letnie-licencjackie-2019-2020

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na studia licencjackie ⬇kierunek: Filologia germańska 🇩🇪Studia filologii germańsk...
07/06/2019

Wydział Neofilologii poleca kandydatom na studia licencjackie ⬇
kierunek: Filologia germańska 🇩🇪

Studia filologii germańskiej adresowane są do kandydatów znających język niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym i łączą naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej (w tym także o literaturze), językoznawstwem i translatoryką.

Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych oraz znajomości języków specjalistycznych (język kultury, prawa, ekonomii, techniki, medycyny, motoryzacji) 👍

Od II roku studiów są oferowane bloki przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru, zwane profilami:

🔘 profil tłumaczeniowy,

🔘 profil komunikacja międzykulturowa,

🔘 profil języki specjalistyczne i translatoryka

Dodatkowo jest możliwość zdobycia kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej).

➡ Ukończenie studiów umożliwia też ich kontynuację na studiach II stopnia.

Więcej informacji na stronie ⬇

http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/index.php/kandydat/rekrutacja/3800-rekrutacja-na-studia-stacjonarne-i-stopnia-3-letnie-licencjackie-2019-2020

Adres

Al. Niepodległości 4
Poznan
61-874

Informacje ogólne

Wydział Neofilologii UAM istnieje od ponad 20 lat, kontynuując tradycje dawnego Wydziału Filologicznego, w którego łonie działała już większość spośród jednostek — instytutów i katedr — składających się na obecny Wydział. Pracownicy Wydziału prowadzą językoznawcze i literaturoznawcze badania naukowe w ramach licznych projektów. Współpracują na szeroką skalę z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Wydział kształci studentów czterdziestu specjalności, prowadzi studia podyplomowe oraz doktoranckie. Nasi studenci korzystają z niezwykle szerokiej oferty programów stypendialnych i wyjazdów zagranicznych. Wydział prowadzi również działalność popularyzatorską i kulturalną. Wśród naszych pracowników są znani tłumacze, pisarze, dziennikarze i artyści. Jesteśmy otwarci na współpracę z otoczeniem – ze szkołami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, biznesem, administracją i organizacjami społecznymi.

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 07:00 - 21:00
Wtorek 07:00 - 21:00
Środa 07:00 - 21:00
Czwartek 07:00 - 21:00
Piątek 07:00 - 21:00
Sobota 07:00 - 21:00
Niedziela 07:00 - 21:00

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Wydział Neofilologii UAM umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Wydział Neofilologii UAM:

Widea

Najbliższe uniwersytety