Wydział Neofilologii UAM

Wydział Neofilologii UAM Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: aktualności, ciekawostki, wielokulturowa społeczność.

STRUKTURA Wydział składa się obecnie z pięciu instytutów oraz czterech katedr. Niezależnie od tego, funkcjonują na nim liczne zespoły i komisje, zajmujące się sprawami naukowymi, dydaktycznymi i administracyjnymi. Wydział Neofilologii wspólnie z Wydziałem Anglistyki sprawują opiekę nad Biblioteką Filologiczną Novum. Instytut Filologii Germańskiej al. Niepodległości 4 61-874 Poznań telefony: 61 829 3540, 61 829 3541 fax: 61 853 6937 e-mail: [email protected] Instytut Filologii Romańskiej al. Niepodległości 4 61-874 Poznań telefon: 61 829 3561 fax: 61 853 7403 e-mail: [email protected] Instytut Filologii Rosyjskiej al. Niepodległości 4 61-874 Poznań telefony: 61 829 3576 fax: 61 829 3575 e-mail: [email protected] Instytut Językoznawstwa al. Niepodległości 4 61-874 Poznań telefon: 61 829 3663 fax: 61 829 3662 e-mail: [email protected] Instytut Lingwistyki Stosowanej ul. 28 czerwca 1956 nr 198 61-485 Poznań telefony: 61 829 2925 fax: 61 829 2926 e-mail: [email protected] Katedra Ekokomunikacji ul. 28 czerwca 1956 nr 198 61-874 Poznań telefon: 61 829 2906 fax: 61 829 2906 e-mail: [email protected] Katedra Orientalistyki ul. 28 czerwca 1956 r. nr 198 Sekretariat pokój 131 61-485 Poznań telefon: 61 829 2915 fax: 61 829 2914 e-mail: [email protected] Katedra Skandynawistyki al. Niepodległości 4 61-874 Poznań telefony: 61 829 3587, 61 853 7324 fax: 61 853 7324 e-mail: [email protected] Katedra Studiów Azjatyckich al. Niepodległości 24 61-714 Poznań telefon: 61 829 3920 fax: 61 861 3929 e-mail: [email protected] Biblioteka Filologiczna NOVUM al. Niepodległości 4 61-874 Poznań telefony: 61 829 3756 fax: 61 829 3756 e-mail: [email protected]

Misja: Pozycja Neofilologii poznańskiej umacnia się systematycznie, przynosząc chlubę Uniwersytetowi, Poznaniowi i Wielkopolsce. Wydział utrzymuje najwyższą kategorię przyznawaną jednostkom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dołoży wszelkich starań, aby zachować ją w przyszłości, prowadząc badania naukowe na najwyższym poziomie, poszerzając ich zakres i utrzymując się w nurcie językoznawstwa i literaturoznawstwa światowego. Profesjonalna kadra naukowa, licząca kilkaset osób, a także liczna rzesza doktorantów i studentów, stanowią kapitał intelektualny Wydziału, przedmiot jego szczególnej dbałości i podstawę przyszłego rozwoju. Rozwojowi temu służy powoływanie nowych specjalności i kierunków studiów, wzbogacanie oferty edukacyjnej, wdrażanie mechanizmów zapewniających wysoką jakość kształcenia, unowocześnianie wyposażenia Wydziału i racjonalizacja jego struktury organizacyjnej. Specyfika prowadzonych na Wydziale badań, dotyczących języków, literatur i kultur różnych wspólnot etnicznych, narodów i państw, sprzyja ich umiędzynarodowieniu. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami badań naukowych i międzynarodowym środowiskiem uczonych, publikowanie wyników badań w językach obcych, organizacja konferencji międzynarodowych, programy wymiany studentów i kadry naukowej oraz inne inicjatywy skierowane poza granice kraju — to tradycyjne atuty Wydziału, znakomicie mieszczące się w propagowanym przez Uniwersytet otwieraniu się w coraz większym stopniu na Europę i świat. Zgodnie z założeniami strategicznymi Uniwersytetu Wydział służy potrzebom miasta i regionu, które stanowią jego bezpośrednie otoczenie; czyni to, kształcąc nauczycieli języków obcych, profesjonalnych tłumaczy, specjalistów pracujących na styku różnych dyscyplin naukowych — twórczych, przedsiębiorczych, potrafiących wykorzystać swoją wiedzę w różnych zawodach i dziedzinach życia — którym bliska jest różnorodność języków i kultur. Taki jest profil absolwenta kształtowany przez Wydział dla dobra miasta, regionu i kraju. Celem Wydziału jest nie tylko przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej i wyposażenie ich w dyplom ceniony przez pracodawców, ale uczynienie ich członkami elity intelektualnej życia społecznego i kulturalnego poprzez wpojenie im fundamentalnych wartości akademickich: ciekawości poznawczej, samodzielności w myśleniu, poszanowania różnorodności poglądów oraz wrażliwości etycznej.

Kandydatkom i Kandydatom przypominamy, że od dziś można zakładać swoje konta w uniwersyteckim systemie internetowej rekr...
01/06/2020

Kandydatkom i Kandydatom przypominamy, że od dziś można zakładać swoje konta w uniwersyteckim systemie internetowej rekrutacji i wybierać swój wymarzony kierunek studiów!

Kierunki studiów Wydziału Neofilologii najlepiej przeglądać w spisie według wydziałów:
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow?displayMode=faculty

Więcej informacji o rekrutacji, w tym także o nowych kierunkach m.in. na naszym wydziale:
https://tinyurl.com/rekrutacjaUAM

Gotowi do rejestracji? START💻😎
Od dziś możecie założyć konto w naszym systemie internetowej rekrutacji, a także wybrać swój wymarzony kierunek studiów 😮
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow

Pomimo epidemii, termin startu zapisów na studia nie został przesunięty, jednak sam proces rekrutacji zostanie wydłużony. Więcej informacji:
https://tinyurl.com/rekrutacjaUAM

💠 𝗣𝗬𝗧𝗔𝗡𝗜𝗔 𝗜 𝗢𝗗𝗣𝗢𝗪𝗜𝗘𝗗𝗭𝗜 💠Drogie Kandydatki, drodzy Kandydaci!Co chcielibyście wiedzieć o studiowaniu na Wydziale Neofilol...
30/05/2020

💠 𝗣𝗬𝗧𝗔𝗡𝗜𝗔 𝗜 𝗢𝗗𝗣𝗢𝗪𝗜𝗘𝗗𝗭𝗜 💠

Drogie Kandydatki, drodzy Kandydaci!
Co chcielibyście wiedzieć o studiowaniu na Wydziale Neofilologii? O jakie kierunki studiów chcecie zapytać? Jakie kwestie związane z rekrutacją najbardziej Was nurtują?

W godzinach 13.00-14.00 pod tym postem ⬇️ na Wasze pytania czekają wykładowcy - przedstawiciele niżej wymienionych jednostek Wydziału Neofilologii UAM, a także studenci z Rada Samorządu Studentów Wydziału Neofilologii UAM.

Mamy nadzieję, że zaspokoimy Waszą ciekawość, rozwiejemy wątpliwości i że jesienią zobaczymy się na Wydziale!

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych i facebookowych jednostek:

🔹 Instytut Etnolingwistyki UAM
http://ie.amu.edu.pl/
🔹 Instytut Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu
http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/
🔹 Instytut Filologii Romańskiej UAM
http://ifrom.amu.edu.pl/
🔹 Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
http://ifros.home.amu.edu.pl/
🔹 Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
http://ils.amu.edu.pl/
🔹 Instytut Orientalistyki UAM
http://orient.amu.edu.pl/
🔹 Katedra Metodologii Lingwistyki
http://ij.amu.edu.pl/
🔹 Katedra Skandynawistyki
http://ks.amu.edu.pl/

Przypominamy o jutrzejszym Dzień Kandydata na UAM online! 🎓Od godziny 10.00 Kandydatów będzie gościć profil Uniwersytet ...
29/05/2020

Przypominamy o jutrzejszym Dzień Kandydata na UAM online! 🎓

Od godziny 10.00 Kandydatów będzie gościć profil Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a o 13.00 zapraszamy do nas, na fanpage Wydziału Neofilologii UAM - to wtedy pojawi się tu dla specjalny post, pod którym będzie można zadawać pytania dotyczące rekrutacji na poszczególne kierunki oraz studiowania na Wydziale.

Odpowiedzi udzielą Wam wykładowcy - przedstawiciele poszczególnych jednostek Wydziału 👩‍🏫👨‍🏫 oraz studenci z Rada Samorządu Studentów Wydziału Neofilologii UAM 👩‍🎓👨‍🎓

Cieszymy się na to wirtualne spotkanie! Do zobaczenia!

28/05/2020
Domówka Różnorodności Kulturowej 2020

Drogie Studentki, drodzy Studenci, Koleżanki i Koledzy!

Bez Was to nie to samo! Nie udało nam się spotkać na Wydziale Neofilologii w Dzień Różnorodności Kulturowej, ale jesteśmy z Wami i wspólnie działamy dalej :)

Mamy nadzieję, że już naprawdę bardzo niedługo się spotkamy, a tymczasem zapraszamy na Domówkę Różnorodności Kulturowej!

#DRK2020

Bez Was to nie to samo! Nie udało nam się spotkać na Wydziale Neofilologii w Dzień Różnorodności Kulturowej, ale jesteśmy z Wami i wspólnie działamy dalej. M...

Zachęcamy do udziału w konferencji Dobre praktyki na Wydziale Anglistyki, Wydziale Neofilologii i Wydziale Filologii Pol...
26/05/2020

Zachęcamy do udziału w konferencji Dobre praktyki na Wydziale Anglistyki, Wydziale Neofilologii i Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, która poświęcona będzie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie kształcenia na trzech wydziałach tworzących Szkołę Nauk o Języku i Literaturze.

Wydarzenie odbędzie się 3 czerwca o godz. 9.00 na platformie MS Teams 💻🖥 w ramach pierwszego Dnia Jakości w Szkole Nauk o Języku i Literaturze oraz piątej edycji Dnia Jakości na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.

Wydział Neofilologii reprezentować będzie prof. Justyna Krauze-Pierz i opowie o współpracy z otoczeniem gospodarczym i dobrych praktykach w Instytut Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu.

Więcej informacji w poście poniżej 👇

Zachęcamy do udziału w konferencji Dobre praktyki na Wydziale Anglistyki, Wydziale Neofilologii i Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, która poświęcona będzie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie kształcenia na trzech wydziałach tworzących Szkołę Nauk o Języku i Literaturze.

❗️Wydział Neofilologii reprezentować będzie ➡️ prof. Justyna Krauze-Pierz, która opowie o współpracy z otoczeniem gospodarczym i dobrych praktykach w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu.

Wydarzenie odbędzie się 3 czerwca o godz. 9.00 na platformie MS Teams🎤🎧📱💻🖥w ramach pierwszego Dnia Jakości w Szkole Nauk o Języku i Literaturze oraz piątej edycji Dnia Jakości na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.
Konferencji towarzyszyć będzie uroczysty finał IV Konkursu na Budżet Dydaktyczny WFPiK‼️

By dołączyć do spotkania, należy posłużyć się linkiem 👇 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac8a0865f431343899397c49da28f5130%40thread.tacv2/conversations?groupId=072423e0-804b-4791-91d6-8e3a3c256f31&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092.
W razie wątpliwości oraz pytań technicznych prosimy o kontakt z panią Moniką Sidorowską poprzez mail [email protected] lub w aplikacji MS Teams [email protected].

Szczegółowy program znajduje się👇

Zapraszamy na Dzień Kandydata - bądź z nami online! 🌐Wyjątkowe czasy wymagają stosowania wyjątkowych rozwiązań. Dotyczy ...
26/05/2020

Zapraszamy na Dzień Kandydata - bądź z nami online! 🌐

Wyjątkowe czasy wymagają stosowania wyjątkowych rozwiązań. Dotyczy to także działań rekrutacyjnych. Dlatego wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy na Dzień Kandydata w nowej, wyjątkowej formie - w tym roku spotykamy się online! 🎓

Dzień Kandydata na UAM odbędzie się już w sobotę 30 maja!

Część główna wydarzenia odbędzie się w godzinach 10.00-13.00 na profilu uczelni na Facebooku. W drugiej części, w godzinach 13.00-14.00 zapraszamy na profil Wydziału Neofilologii, gdzie na kandydatów będą czekać wykładowcy i studenci, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące rekrutacji i studiowania na Wydziale oraz postarają się przekonać, że warto postawić na UAM i jesienią dołączyć do grona studentów naszego WYDZIAŁU! 📖

➡️ Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/252660559128959/

Udostępniamy skrót najważniejszych informacji:
25/05/2020

Udostępniamy skrót najważniejszych informacji:

Drodzy Studenci! 🎓

Na BIP UAM opublikowane zostało zarządzenie nr 455/2019/2020 Rektora UAM z dnia 23 maja 2020 r. w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1 czerwca 2020 r. 🦠

ℹ Poniżej publikujemy najważniejsze informacje ⤵

Organizacja roku akademickiego 2019/2020:
⏰ Semestr letni trwać będzie do 15 lipca i od 1 do 30 września 2020 r.
⏰ Wakacje przypadają na okres od 16 lipca do 31 sierpnia 2020 r.
⏰ Letnia sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa, trwać będzie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.
⏰ Zajęcia od 1 czerwca do 30 września są zawieszone i prowadzone mogą być jedynie w sposób zdalny. Nie dotyczy to zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie, np. laboratoria oraz studentów:
📍3 roku studiów I stopnia,
📍2 roku studiów II stopnia,
📍5 roku studiów jednolitych magisterskich.
⏰ Przeprowadzanie praktyk zależne jest od dziekana.

Nauczanie zdalne:
📲 Prowadzący podejmują decyzje o zasadach, na jakich odbywać się będzie kształcenie zdalne, prowadzą ewidencję i zobowiązani są poinformować o tym studentów.
📲 Prowadzący są zobowiązani umożliwić studentom konsultacje w formie zdalnej.
📲 Jeżeli prowadzący nie podjął decyzji o nauczaniu zdalnym lub nie uzyskał deklaracji 2/3 osób, zajęcia te będą realizowane w roku akademickim 2020/2021.

Zaliczenia/egzaminy
📝 Terminy zaliczeń będą wymagały akceptacji dziekana.
📝 Dziekan wyznacza termin wniesienia opłat za usługi edukacyjne przez studentów ostatnich lat studiów z uwzględnieniem terminu egzaminu dyplomowego. Termin wniesienia opłat dla pozostałych studentów zostanie wyznaczony do 31 sierpnia 2020 r.
📝 Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów określa odrębne zarządzenie.

Domy studenckie:
🏠 Do końca roku akademickiego wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w Domach Studenckich z wyjątkiem:
📍studentów, którzy realizować będą zajęcia laboratoryjne i inne w formie tradycyjnej - na okres prowadzenia tych zajęć;
📍studentów, którzy zawnioskują o zakwaterowanie i otrzymają pozytywną odpowiedź.
🏠 Utrzymuje się zakaz odwiedzin gości w Domach Studenckich.
🏠 Studenci, którzy nie uzyskali zakwaterowania, zgodnie z zasadami obowiązani są do odbioru swoich rzeczy do 30 czerwca 2020 r. według zasad określonych przez kierownika Domu Studenckiego.

Inne:
🌸 Do końca roku akademickiego odwołane są wszystkie konferencje i wydarzenia w trybie innym niż zdalny.
🌸 Zawiesza się funkcjonowanie obiektów sportowych UAM.
🌸 Zawiesza się mobilność studencką w ramach wymian i programów.
🌸 Jego Magnificencja Rektor określi w komunikacie terminy składania wniosków o stypendia i miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2020/2021.

👥 Plany działań Samorządu Studentów:
1⃣ Nawiązanie kontaktu z kierownikami Domów Studenckich w sprawie zasad odbioru rzeczy z akademików oraz organizacji depozytów.
2⃣ Pismo do Jego Magnificencji Rektora w sprawie opłat edukacyjnych za studia niestacjonarne.

Biuro Karier UAM zaprasza do gry - GRY O KARIERĘ, czyli na kilka dni różnorodnych webinariów o tym, jak zwiększyć szanse...
24/05/2020

Biuro Karier UAM zaprasza do gry - GRY O KARIERĘ, czyli na kilka dni różnorodnych webinariów o tym, jak zwiększyć szanse na zdobycie pracy.

GRA O KARIERIĘ już za kilka dni⏱https://graokariere.wordpress.com/

Tylko komputer, słuchawki, wygodna kanapa i kubek ulubionej kawy - tyle potrzebujesz, by wziąć udział!
Dzisiaj przedstawiamy Wam webinary organizowane przez Biuro Karier UAM 💻
Zapisujcie się szybko, liczba miejsc ograniczona!🖊

Kariera w farmacji - znajdź swoje miejsce
Praca w firmie farmaceutycznej – stanowiska i możliwości.
26 maja (wtorek) o g.18.00.
👉https://app.evenea.pl/event/karierawfarmacji21/

Kariera w farmacji - znajdź swoje miejsce
Jak w czasie pandemii zwiększyć szanse na zdobycie pracy?
27 maja (środa) o g.18.00.
👉https://app.evenea.pl/event/karierawfarmacji22/

Kariera w farmacji - znajdź swoje miejsce
Spędź kwarantannę produktywnie! Jak stworzyć oraz zoptymalizować profil na LinkedIn?
28 maja (czwartek) o g.18.00.
👉https://app.evenea.pl/event/karierawfarmacji23/

Nordea
Sztokholm w centrum Polski
Jak odnaleźć zawodową cząstkę Skandynawii w Łodzi?
28 maja (czwartek) o g.11.00
👉https://bit.ly/WebinarNordeaZapisy

Adrian Martinez HR Embassy
"Budowanie marki osobistej w social media od podstaw"
28 maja (czwartek) o g. 16.30-17.30
👉https://heroesconf.clickmeeting.pl/marka-osobista/register

Ernst & Young
Jak wygrać na rozmowie o pracę?
28 maja (czwartek) o g.13.00-14.30
👉http://eyglobal.avature.net/CampusRegistrationPL?projectId=7407
zapisy do 27 maja

Instytut Etnolingwistyki UAM, Zakład Języka Koreańskiego zapraszają do lektury tomu "Meandry Koreanistyki 1" 🇰🇷O Półwysp...
24/05/2020
Meandry Koreanistyki, tom 1

Instytut Etnolingwistyki UAM, Zakład Języka Koreańskiego zapraszają do lektury tomu "Meandry Koreanistyki 1" 🇰🇷

O Półwyspie Koreańskim mówi się na całym świecie coraz częściej, choćby w kontekście problemu bezpieczeństwa i denuklearyzacji Korei Północnej czy sukcesów Korei Południowej w ramach tzw. koreańskiej fali – spektakularnego powodzenia zespołu BTS czy czterech Oscarów za film "Parasite". Poznawanie egzotycznej Korei, Koreańczyków i koreańskości oraz popularyzacja studiów koreanistycznych jest potrzebna.

W tomie przeczytać można trzynaście artykułów dotyczących problematyki koreańskiej: historii Korei, językoznawstwa koreańskiego, filozofii, polityki, stosunków międzynarodowych, gospodarki, muzykoterapii i kultury.

https://press.amu.edu.pl/pl/meandry-koreanistyki.html

W tomie zawarto trzynaście artykułów dotyczących problematyki koreańskiej: historii Korei, językoznawstwa koreańskiego, filozofii, polityki, stosunków międzynarodowych, gospodarki, muzykoterapii i kultury.

Wydział Neofilologii poleca kandydatkom i kandydatom studia licencjackie na kierunku: FILOLOGIA ROMAŃSKA! 🇫🇷Studia w ram...
22/05/2020

Wydział Neofilologii poleca kandydatkom i kandydatom studia licencjackie na kierunku: FILOLOGIA ROMAŃSKA! 🇫🇷

Studia w ramach filologii romańskiej łączą naukę języka francuskiego
z nauką o kulturze i cywilizacji Francji oraz krajów frankofońskich (m.in. Belgii, Kanady, krajów Maghrebu). Proponujemy bogatą ofertę zajęć
z zakresu językoznawstwa, literatury, translatoryki oraz dydaktyki nauczania. Dodatkowo istnieje możliwość realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która uprawnia do nauczania języka francuskiego. ✍️
Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: włoskiego, hiszpańskiego lub angielskiego. Studia na kierunku filologia romańska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą krajów frankofońskich, a także pozwalają na znalezienie zatrudnienia
w międzynarodowych przedsiębiorstwach, w administracji publicznej,
w szkołach językowych oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych. 📖

➡️ Zachęcamy do odwiedzenia stron:

https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologia-romanska
http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/studia/filologia-romanska
https://www.facebook.com/ifrom.uam/

Wydział Neofilologii poleca kandydatkom i kandydatom studia licencjackie na kierunku: FILOLOGIA RUMUŃSKA! 🇷🇴Studia w ram...
22/05/2020

Wydział Neofilologii poleca kandydatkom i kandydatom studia licencjackie na kierunku: FILOLOGIA RUMUŃSKA! 🇷🇴

Studia w ramach filologii rumuńskiej łączą naukę języka rumuńskiego
z nauką o kulturze i cywilizacji Rumunii. Proponujemy bogatą ofertę zajęć
z zakresu komunikacji, literatury i translatoryki. Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: francuskiego lub angielskiego. Studia na kierunku filologia rumuńska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą Rumunii, pozwalają na znalezienie zatrudnienia w UE, jak i w innych państwach, w administracji publicznej oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych. 📖

➡️ Zachęcamy do odwiedzenia stron:

https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologia-rumunska
http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/studia/filologia-rumunska
https://www.facebook.com/ifrom.uam/

Wydział Neofilologii poleca kandydatkom i kandydatom studia licencjackie na kierunku: FILOLOGIA WŁOSKA! 🇮🇹Studia na kier...
22/05/2020

Wydział Neofilologii poleca kandydatkom i kandydatom studia licencjackie na kierunku: FILOLOGIA WŁOSKA! 🇮🇹

Studia na kierunku filologia włoska łączą naukę języka włoskiego z nauką
o kulturze i cywilizacji Włoch. Proponujemy bogatą ofertę zajęć z zakresu językoznawstwa, literatury, translatoryki oraz dydaktyki nauczania. Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która uprawnia do nauczania języka włoskiego. 🎓
Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: francuskiego lub angielskiego. Studia na kierunku filologia włoska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą Włoch, a także pozwalają na znalezienie zatrudnienia w międzynarodowych przedsiębiorstwach, w administracji publicznej, w szkołach językowych oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych. 📖

➡️ Zachęcamy do odwiedzenia stron:

https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologia-wloska
http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/studia/filologia-wloska
https://www.facebook.com/ifrom.uam/

Wydział Neofilologii poleca kandydatkom i kandydatom studia licencjackie na kierunku: FILOLOGIA HISZPAŃSKA! 🇪🇸Studia na ...
22/05/2020

Wydział Neofilologii poleca kandydatkom i kandydatom studia licencjackie na kierunku: FILOLOGIA HISZPAŃSKA! 🇪🇸

Studia na kierunku filologia hiszpańska łączą naukę języka hiszpańskiego
z nauką o kulturze i cywilizacji Hiszpanii oraz obszarów hiszpańskojęzycznych (m.in. Ameryki Łacińskiej). 🎓
Proponujemy bogatą ofertę zajęć z zakresu językoznawstwa, literatury, translatoryki oraz dydaktyki nauczania. Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która uprawnia do nauczania języka hiszpańskiego. Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: katalońskiego, baskijskiego, portugalskiego lub angielskiego. Znakomicie wykształcona i przyjazna kadra gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Studia na kierunku filologia hiszpańska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą krajów hiszpańskojęzycznych, a także pozwalają na znalezienie zatrudnienia w międzynarodowych przedsiębiorstwach, w administracji publicznej, w szkołach językowych oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych. 📖

➡️ Zachęcamy do odwiedzenia stron:

https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologia-hiszpanska
http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/studia/filologia-hiszpanska

21/05/2020
Dni Różnorodności Kulturowej 2018

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w myśl Powszechnej Deklaracji UNESCO o Różnorodności Kulturowej.

Niestety w tym roku nie możemy się spotkać tego dnia na Wydziale, by świętować razem, dlatego przypominamy skrót wydarzeń z DRK 2018: https://youtu.be/O76vNG6YXP0 🙌

A w międzyczasie szykujemy pewną niespodziankę... :)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz organizatorom i zapraszamy za rok!

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowan...
18/05/2020
Preludium, Preludium BIS,Opus i Sonata dla naszych naukowców

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN: Opus i Preludium, Preludium BIS oraz Sonata.

W ramach konkursu Opus wyróżniony został projekt "Ideologiczne wymiary krajobrazu kulturowego. Semantyka cmentarzy rodowych Prus Wschodnich w świetle źródeł literackich i nieliterackich od XIX do połowy XX wieku" dr hab. Magdaleny Kardach z Instytut Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu.

Gratulujemy!

Konkurs Opus jest skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do etapu kariery naukowej lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Konkurs tradycyjnie cieszył się ogromnym zainteresowaniem – do NCN wpłynęły 2133 wnioski na łączną kwotę niemal 2,2 mld zł. W ramach tego konkursu środki otrzymało dziewięcioro badaczy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN: Opus i Preludium, Preludium BIS oraz Sonata. Wśród wyróżnionych nie zabrakło naszych naukowców.

Adres

Al. Niepodległości 4
Poznan
61-874

Informacje ogólne

Wydział Neofilologii UAM istnieje od ponad 20 lat, kontynuując tradycje dawnego Wydziału Filologicznego, w którego łonie działała już większość spośród jednostek — instytutów i katedr — składających się na obecny Wydział. Pracownicy Wydziału prowadzą językoznawcze i literaturoznawcze badania naukowe w ramach licznych projektów. Współpracują na szeroką skalę z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Wydział kształci studentów czterdziestu specjalności, prowadzi studia podyplomowe oraz doktoranckie. Nasi studenci korzystają z niezwykle szerokiej oferty programów stypendialnych i wyjazdów zagranicznych. Wydział prowadzi również działalność popularyzatorską i kulturalną. Wśród naszych pracowników są znani tłumacze, pisarze, dziennikarze i artyści. Jesteśmy otwarci na współpracę z otoczeniem – ze szkołami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, biznesem, administracją i organizacjami społecznymi.

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 07:00 - 21:00
Wtorek 07:00 - 21:00
Środa 07:00 - 21:00
Czwartek 07:00 - 21:00
Piątek 07:00 - 21:00
Sobota 07:00 - 21:00
Niedziela 07:00 - 21:00

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Wydział Neofilologii UAM umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Wydział Neofilologii UAM:

Widea

O nas

STRUKTURA Wydział składa się obecnie z sześciu instytutów oraz dwóch katedr. Niezależnie od tego, funkcjonują na nim liczne zespoły i komisje, zajmujące się sprawami naukowymi, dydaktycznymi i administracyjnymi. Wydział Neofilologii wspólnie z Wydziałem Anglistyki sprawują opiekę nad Biblioteką Filologiczną Novum.

Instytut Etnolingwistyki

al. Niepodległości 4 61-874 Poznań

tel.: 61 829 3663 fax: 61 829 3662 e-mail: [email protected] Instytut Filologii Germańskiej

al. Niepodległości 4 61-874 Poznań

tel.: 61 829 3540, 61 829 3541 fax: 61 853 6937 e-mail: [email protected] Instytut Filologii Romańskiej

al. Niepodległości 4 61-874 Poznań

tel.: 61 829 3561 fax: 61 853 7403 e-mail: [email protected] Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej

al. Niepodległości 4 61-874 Poznań

tel.: 61 829 3576 fax: 61 829 3575 e-mail: [email protected] Instytut Lingwistyki Stosowanej

al. Niepodległości 4 61-874 Poznań

tel.: 61 829 2925 fax: 61 829 2926 e-mail: [email protected] Instytut Orientalistyki

ul. Grunwaldzka 6 61-780 Poznań

tel.: 61 829 2915 e-mail: [email protected]

al. Niepodległości 24 61-714 Poznań

tel.: 61 829 3920 fax: 61 861 3929 e-mail: [email protected] Katedra Metodologii Lingwistyki

al. Niepodległości 4 61-874 Poznań

e-mail: [email protected] Katedra Skandynawistyki

al. Niepodległości 4 61-874 Poznań

tel.: 61 829 3587, 61 853 7324 fax: 61 853 7324 e-mail: [email protected]

Biblioteka Filologiczna NOVUM

al. Niepodległości 4 61-874 Poznań

tel.: 61 829 3756 fax: 61 829 3756 e-mail: [email protected]

Najbliższe uniwersytety