Pracownia Antropologii Audiowizualnej

Pracownia Antropologii Audiowizualnej Pracowania działająca przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Realizuje działania fotograficzne, dźwiękowe i filmowe.

Pracownia Antropologii Audiowizualnej Pracownia została formalnie utworzona decyzją Rektora UAM we wrześniu 2001 roku jako Pracownia Antropologii Wizualnej. Obecną nazwę, lepiej oddającą nowy profil działalności, zatwierdziła decyzja Rektora UAM z listopada 2012 r. Jej pomysłodawcą i twórcą był prof. dr hab. Ryszard Vorbrich. W skład zespołu pracowni, oprócz prof. R. Vorbricha wchodził (w latach 2002-2011) dr Przemysław Hinca. Od 2012 roku działalność w ramach Pracowni podjęła dr Agata Stanisz. W roku 2016 do Pracowni dołączył dr Jan Lorenz Choć Pracownia powstała formalnie w 2001 roku, prace badawcze i działalność dydaktyczną w zakresie wizualnych form aktywności kulturowej podejmowano w IEiAK już wcześniej, od lat 70. XX w. Pierwsze, bardziej sformalizowane próby zastosowania technik wizualnych w procesie badawczym i dydaktycznym podjęto w połowie lat 90. ubiegłego wieku, wraz z upowszechnieniem technologii wideo. W ramach, nagrodzonego i finansowanego przez Fundację Batorego projektu dydaktyczno-badawczego „Kultura Maghrebu” studenci IEiAK zrealizowali pięć krótkich filmów dokumentalnych, stanowiących integralną część przygotowanych przez nich prac licencjackich, poświęconych kulturze Berberów marokańskich. Dzięki nawiązaniu współpracy z Institut für den Wissenschaftlichen Film (przekształconym później w IWF Wissen und Medien gGmbH) w Gettyndze oraz grantom uzyskanym w ramach KBN i MNiSW, stopniowo (w latach 1998-2003) pozyskano sprzęt audiowizualny (początkowo w technologii analogowej, potem w technologii cyfrowej), pozwalający na podjęcie regularnych zajęć dydaktycznych z filmu etnograficznego. W ramach tych zajęć, w oparciu o bazę techniczną pracowni, powstało kilka studenckich filmów etnograficznych, z których część była prezentowana (i uzyskiwała wyróżnienia) na krajowych i międzynarodowych festiwalach filmów etnograficznych. Sukcesy na międzynarodowych przeglądach filmów etnograficznych przyczyniły się do nawiązania współpracy w zagranicznymi instytucjami naukowym działającym na polu antropologii wizualnej (m.in. z Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder), co zaowocowało wymianą studentów oraz wspólnymi projektami dydaktycznymi. Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich został też w roku 2004 członkiem International Selection Committee Göttingen International Ethnographic Film Festival. W ramach działalności Pracowni zrealizowano również kilka filmów naukowych, których autorami byli pracownicy IEiAK UAM w Poznaniu. Oprócz projektów filmowych w ramach Pracowni realizowano także projekty badawcze i badawczo-rozwojowe odwołujące się do technik wizualnych oraz metod antropologii wizualnej (m.in. technik eksperymentalnych). Do najważniejszych należy projekt „Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę” realizowany w Polsce i Mali w latach 2008-2009. Jego efektem było (oprócz dwóch filmów dokumentalnych) kilka publikacji (w tym dwie książki) oraz projekt dydaktyczny (połączony z wystawą fotograficzno-plastyczną, realizowany w kilku ośrodkach akademickich w Polsce. Obecnie działalność Pracowni skupia się na realizacji projektów dźwiękowych, spośród których do najważniejszych należy Antropofon – pierwszy polski podcast antropologiczny. Antropofon stawia sobie za cel „udźwiękawianie” wiedzy antropologicznej, rejestrowanie jej w formie audio oraz szerokie udostępnianie w Internecie w oparciu o licencje Creative Commons. Projekt wpisuje się w ideę otwartej edukacji i wolnej kultury. W ramach projektu realizowane są wywiady z przedstawicielami nauk społecznych, nagrania konferencji, spotkań panelowych, wykładów i kursów z zakresu antropologii kulturowej oraz audio-reportaże etnograficzne. Od roku 2012 Pracownia współpracuje także z Działem Reporażu Polskiego Radia Merkury w Poznaniu. W roku 2014 Pracownia była zaangażowana w realizację projektów finansowanych przez MKiDN upowszechniających fotograficzną dokumentację etnograficzną gromadzoną w IEiAK od lat 50 XX w. Były to: projekt wystawy etnograficznych fotografii archiwalnych pt. Etnografowie w ternie oraz projekt internetowej bazy archiwaliów audiowizualnych Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty. Najważniejsze pozycje filmografii Pracowni Antropologii Audiowizualnej: 1. Koominiorz (Chimney – Sweep) (26') 2002, realizacja: Katarzyna Wala, Olga Stobiecka, opieka merytoryczna: mgr Przemysław Hinca, prof. dr hab. Ryszard Vorbrich; [Wyróżniony na Göttingen International Ethnographic Film Festival – 2002] 2. Dudziarze (The Pipers) (22') 2003, realizacja: Michal Baranowski, Pawel Majchrzak, Ewa Mazur, opieka merytoryczna: mgr Przemysław Hinca, prof. dr hab. Ryszard Vorbrich; 3. Dara musruf. Jak przetańczyć święto, (16’) 2005, realizacja: Ryszard Vorbrich 4. Kino w Nivé (12”) 2005 realizacja: Ryszard Vorbrich (współpraca P. Hinca) 5. Opowieść o inicjacji Dogonów (5,5’) 2008, realizacja: Ryszard Vorbrich (współpraca M. Polaszewski) 6. Taniec masek Dogonów (10,5’) 2008 realizacja: Ryszard Vorbrich (współpraca M. Polaszewski) Strony projektów realizowanych przez Pracownię Antropologii Audiowizualnej: - Antropofon: http://antropofon.blogspot.com/ - Wystawa Etnografowie w terenie: http://stofotografii.weebly.com/, https://www.facebook.com/etnografowie - Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty: http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/, https://www.facebook.com/cyfrowearchiwum

Antropofon
05/04/2020
Antropofon

Antropofon

Listen to Antropofon on Spotify. Podcasty Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Projekt Antropofon został zainicjowany w 2012 przez studentów IAiE. Koordynuje go Agata Stanisz. Celem projektu jest udźwiękawianie wiedzy antropologicznej, rejestrowanie jej w formie audio oraz szerokie...

Jutro 12.40 w CK Zamek w ramach Festiwalu Podróżniczego Bez Granic na zaproszenie kochanych studentek opowieści o tirowa...
07/06/2019
Tirowanie 2011-2016 (dra Agata Stanisz) - Google My Maps

Jutro 12.40 w CK Zamek w ramach Festiwalu Podróżniczego Bez Granic na zaproszenie kochanych studentek opowieści o tirowaniu:

Mapa rozładunków i załadunków, parkingów, centrów i baz tranportowych - mobilne, wielomiejscowe badania etnograficzne nad drogowym transportem towarowym w EU

Visual Anthropology, Media and Documentary Practices
18/04/2019
Visual Anthropology, Media and Documentary Practices

Visual Anthropology, Media and Documentary Practices

In today’s globalized world, where media representations shape social and political spheres, a critical understanding of media and (audio-) visual culture is crucial. Media studies, rooted in social anthropology, offers an in-depth approach to analyzing the complex connections between media, cultu...

Oczy i Obiektywy - Przegląd filmów etnograficznych
14/04/2019
Oczy i Obiektywy - Przegląd filmów etnograficznych

Oczy i Obiektywy - Przegląd filmów etnograficznych

Zapraszamy do zgłaszania swoich filmów do XIV Edycji Przeglądu Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy”. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2019.

Historia jakiej nie znacie
06/04/2019

Historia jakiej nie znacie

Niby nie tak dawno, a życie jakby z innej bajki...
Zapraszam do obejrzenia wspaniałych fotografii autorstwa Adam Nowicki

Uwaga! Album archiwalnych zdjęć Adama Nowickiego czeka na wydawcę. Jeżeli masz propozycję - prosimy o kontakt.

Oczy i Obiektywy - Przegląd filmów etnograficznych
28/03/2019
Oczy i Obiektywy - Przegląd filmów etnograficznych

Oczy i Obiektywy - Przegląd filmów etnograficznych

Oczy i Obiektywy to coroczny przegląd filmów etnograficznych organizowany przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW „Etno” oraz Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego

Poszukiwani także studenci biegli w audiowizualce lub chętni by się przeszkolić w fotografii cyfrowej lub/i rejetsracji ...
25/03/2019
Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu

Poszukiwani także studenci biegli w audiowizualce lub chętni by się przeszkolić w fotografii cyfrowej lub/i rejetsracji audio

NABÓR NA STAŻ/WOLONTARIAT - IUAES2019

W związku z organizacją IUAES 2019 Inter-Congress "World Solidarities”, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 27-31 sierpnia 2019 roku, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, we współpracy z International Union of Anthropological and Ethnological Sciences oraz World Anthropological Union, ogłaszają nabór na stażystów oraz wolontariuszy. IUAES 2019 Inter-Congress to światowe wydarzenie, na które zgłosiło się ponad tysiąc etnologów i antropologów z 75 krajów.

Zadania stażystów/wolontariuszy:

● Rejestracja uczestników i pomoc w dystrybucji materiałów konferencyjnych dla uczestników;
● Dostarczanie informacji o wydarzeniach, sesjach, lokalnym otoczeniu, udzielanie wskazówek i odpowiedzi na pytania uczestników;
● Monitorowanie paneli, warsztatów, sesji plenarnych, okrągłych stołów: asystowanie organizatorom paneli i referentom, odpowiedzialność za poprawną pracę komputera i projektora w sali, pomoc we wgrywaniu i odtwarzaniu prezentacji, dbałość o czystość sali;
● Prowadzenie dokumentacji audiowizualnej (sprzęt organizatorów);
● Przygotowanie kongresu: pomoc przed i po kongresie. Zadania będą polegały m.in. na pakowaniu materiałów konferencyjnych do toreb uczestników, przygotowaniu sal posiedzeń, a także rozwieszaniu materiałów informacyjnych.
Uwaga: W zależności od potrzeb, które mogą wystąpić w trakcie Kongresu, mogą pojawić się też zadania inne od tych wymienionych powyżej.

Oferujemy:
● zwolnienie z opłaty konferencyjnej (jeśli już przesłałaś/eś abstrakt, możesz wygłosić swój referat za darmo!),
● bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach kongresowych (panelach, warsztatach, pokazach filmowych, okrągłych stołach, sesjach plenarnych),
● bezpłatne zestawy lunchowe podczas kongresu, a także darmową kawę i przekąski podczas przerw,
● bezpłatny udział w Opening Ceremony,
● bezpłatny udział w koncercie zespołu Dagadana oraz koncercie w ramach Maltańskiej Sceny Muzycznej,
● darmowe przejazdy komunikacją miejską w Poznaniu w dniach 27-31 sierpnia,
● zniżki w klubach festiwalowych,
● umowę o stażu lub wolontariacie,
● oficjalne certyfikaty potwierdzające zaangażowanie,
● dla chętnych bezpłatne szkolenie z prowadzenia dokumentacji audiowizualnej (terminy szkoleń do uzgodnienia),
● dla studentów IEIAK UAM możliwość zaliczenia stażu/wolontariatu na poczet przedmiotu “Praktyki zawodowe”.
Wymagania:
● znajomość języka angielskiego,
● dyspozycyjność od 26 sierpnia do 31 sierpnia (dla osób z Poznania od 25 sierpnia do 1 września),
● posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
● mile widziana znajomość innych języków obcych
Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 30 kwietnia 2019 roku. Należy je przesłać na adres: [email protected]. Wszelkie pytania prosimy kierować także pod ten adres e-mailowy.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania: https://drive.google.com/file/d/1FfPQFJb0ChfvxeKK-fto-ATvu5bl8mZH/view

Podcasty Antropofonu: wywiad z prof. Andrzejem Brenczem
24/01/2019
Podcasty Antropofonu: wywiad z prof. Andrzejem Brenczem

Podcasty Antropofonu: wywiad z prof. Andrzejem Brenczem

Podcasty Antropofonu: wywiad z prof. Andrzejem Brenczem 24 stycznia 2019 | Agata Stanisz Z okazji 100-lecia poznańskiej etnologii otwieramy cykl podcastów z rozmowami z byłymi i aktualnymi pracownikami Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Podcasty, które zaprezentujemy powstały w ...

IUAES Inter-Congress 2019 27-31 August in Poznan: call or papers, round tables, workshops and ilms/audiovisuals is OPEN!...
23/12/2018

IUAES Inter-Congress 2019 27-31 August in Poznan: call or papers, round tables, workshops and ilms/audiovisuals is OPEN!!!
#iuaes2019 #poznań #iuaes #ieiakuam #anthropology #etnhology #etnologiazostaje

CALL FOR PAPERS, ROUND TABLES, WORKSHOPS AND FILMS PROPOSALS IS OPEN!

The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland) and the Polish Ethnological Society are pleased to invite you to the IUAES 2019 Inter-Congress „World Solidarities”, which will be hosted on 27-31 August 2019 in Poznań, Poland.

You are kindly invited to submit your proposals of:
■ Papers (to be presented in one of the accepted panels): https://www.iuaes2019.org/paper-guidelines/
■ Round tables: https://www.iuaes2019.org/round-tables-guidelines/
■ Workshops: https://www.iuaes2019.org/workshop-guidelines/
■ Films and audio-visual proposals: https://www.iuaes2019.org/film-audiovisual-proposals-guidelines/

The deadline to submit your proposals is 15 February 2019.
******
The organizers of the Inter-Congress are currently seeking funding to provide conference fee waivers and reimbursement of travel costs for scholars from the most economically disadvantaged countries.
Join us on https://www.facebook.com/iuaes2019 to follow the news related to the IUAES 2019 Inter-Congress.
The organisation of the IUAES 2019 Inter-Congress in Poland, Bronislaw Malinowski’s homeland, is also the way to celebrate the centennial of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the University in Poznan. Currently, the Polish government has made an attempt to remove anthropology and ethnology from the list of officially recognised scientific disciplines and hide it under a strange label of “cultural and religious studies”. In a sense, your participation in the IUAES 2019 Inter-Congress will be an act of your solidarity with Polish colleagues in their fight for acknowledgment of the discipline.

We are looking forward to meeting you in Poznan in August 2019.
IUAES 2019 Organising Committee

Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu
19/11/2018

Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu

Zachęcamy Was do korzystania ze specjalnej, jubileuszowej nakładki na zdjęcie profilowe! #etnologiauam #etnologia100lat #ieiakuam #absolwenciuam

Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu
03/10/2018

Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu

Call for panels - IUAES 2019 Inter-Congress in Poznan, Poland

On behalf of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland) and the Polish Ethnological Society, we are pleased to invite you to the IUAES 2019 Inter-Congress „World Solidarities”, which will be hosted on 27-31 August 2019 in Poznań, Poland.

The call for open panel proposals is now open. Please read the rules for open panel proposals before submitting your contribution. The deadline to submit your proposal is 15 November 2018.

Looking forward to meeting you all in Poznań in August 2019!

https://www.iuaes2019.org/submission-guidelines/

08/04/2018
pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl

Field recording w Polsce – aspekty badawcze i artystyczne
Ogólnopolskie. Seminarium z udziałem artystów i badaczy, 12–14.04.2018, Uniwersytet Wrocławskihttp://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2018/04/program_field_recording.pdf

Festiwal filmów etnograficznych na Sardynii. Zgłoszenia do 20 Marca i bardzo atrakcyjne nagrody :)
07/03/2018
Distretto Culturale del Nuorese Atene della Sardegna

Festiwal filmów etnograficznych na Sardynii. Zgłoszenia do 20 Marca i bardzo atrakcyjne nagrody :)

NUORO | ISREAL - FESTIVAL DI CINEMA DEL REALE "SGUARDI SUL MEDITERRANEO" II EDIZIONE

Domani 3 ottobre avrà inizio a Nuoro la II edizione di IsReal – Festival di Cinema del Reale “Sguardi sul Mediterraneo”, organizzato dall' ISRE Istituto Superiore Regionale Etnografico con la Fondazione di Sardegna e la Fondazione Sardegna Film Commission.
La serata inaugurale segna l’atteso ritorno del regista Giovanni Columbu con Surbiles, presentato in anteprima nazionale e prodotto da Luches in associazione con Istituto Luce Cinecittà e Rai Cinema, e sostenuto dalla Regione Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film Commission e dal Comune di Cagliari, distribuito in Italia e per l’estero da Istituto Luce-Cinecittà.
Scopri di più su:

https://era-av.library.ualberta.ca/
11/02/2018
ERA A+V

https://era-av.library.ualberta.ca/

Welcome to ERA A+V, the University of Alberta's media streaming repository. ERA A+V is a new feature of the University of Alberta's Education and Research Archive (ERA). ERA A+V provides access to audiovisual materials in support of teaching, learning, and research at the University o...

Postdoctoral Associate, Visual Anthropology/Ethnographic Filmmaking
13/01/2018
Postdoctoral Associate, Visual Anthropology/Ethnographic Filmmaking

Postdoctoral Associate, Visual Anthropology/Ethnographic Filmmaking

The Department of Anthropology at Cornell University invites applications for a three-year research/teaching post-doctoral position in visual anthropology and ethnographic filmmaking at the rank of Post Doctoral Associate. We seek a colleague, first, who brings ethnographic i...

IUAES Congress - Brazil
23/11/2017

IUAES Congress - Brazil

[VISUAL ANTHROPOLOGY]

Soon we will announce the registrations for the activities Photography Exhibition (with art that illustrates the publication) and Audiovisual Exhibition!

It will be a great encounter

#IUAESCongress #IUAESBrazil #IUAES
www.iuaes2018.org

02/11/2017
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

„Siła antropologii tkwi w konkrecie. […] Metodę i zamiar najlepiej poznaje się przez zastosowanie”.
Słowa te pochodzą z książki Czesława Robotyckiego „Nie wszystko jest oczywiste”. Przypominamy je z okazji przypadającej dzisiaj (02.11.) rocznicy jego urodzin.
Zmarły przed trzema laty profesor pełnił funkcje dyrektora Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Wykładał też m.in. w naszej Katedrze. Jako jeden z pierwszych nauczał, że uprawiana przez nas dziedzina „to nie tylko opis, ale także interpretacja”. W środowisku akademickim nazywano go m.in. „wytrawnym badaczem terenowym”, „głębokim humanistą”, „magnetycznym wykładowcą” czy – po prostu – „mądrym człowiekiem”, który starał się przekazać, że nie wszystko w świecie jest oczywiste. Zachęcał do uważnego patrzenia i nieustannego „dziwienia się” rzeczywistości. A zdaniem wielu jego słuchaczek i słuchaczy, o kwestiach trudnych i złożonych profesor potrafił mówić w bardzo przystępny sposób.
W swej pracy badawczej – już od czasów studenckich – niezmiennie przyjmował postawę ironiczno-refleksyjną. Jak sam wyjaśniał, charakteryzowała się ona szukaniem różnych stron badanych zjawisk; dostrzeganiem odmiennego wymiaru zwłaszcza tam, gdzie brakowało go w powszechnym odbiorze. Podkreślał, że rzeczy jednowymiarowe nie istnieją, ponieważ „nie ma prawdy. Istnieją tylko kulturowe paradoksy”.
Jego naukowe zainteresowania koncentrowały się zwłaszcza wokół tematów etosu – gdzie zajmował się m.in. takimi kategoriami, jak współczesna mityzacja, tradycja, pogranicze czy ironia – sztuki ludowej, twórczości amatorskiej, kiczu, folkloru, muzealnictwa, identyfikacji grupowej czy świadomości narodowej.
Gorąco polecamy zapoznanie się myślami badacza i wysłuchanie nagrania poświęconego jego osobie:
https://www.youtube.com/watch?v=sCclasFrNQk

Polecamy filmowo-antropologiczną konferencję w Łodzi. Kto w pobliżu i ma czas 12-13.10 - wybierać się! Nawiasem mówiąc c...
04/10/2017

Polecamy filmowo-antropologiczną konferencję w Łodzi. Kto w pobliżu i ma czas 12-13.10 - wybierać się! Nawiasem mówiąc cieszy nas, że konferencja jest zdominowana przez prelegentki :)

Antropologia dźwięku/Anthropology of sound
11/09/2017
Antropologia dźwięku/Anthropology of sound

Antropologia dźwięku/Anthropology of sound

Zapraszam do odsłuchania reportaży etnograficznych towarzyszących właśnie opublikowanej książce autorstwa Agaty Stanisz oraz Waldemara Kuligowskiego z IEiAK UAM w Poznaniu. Książka pt. Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a "starą dwójką" to podsumowanie projektu badawczego realizowanego w latach 2013-2016 w miejscowościach położonych między A2 a DK 92 na odcinku między Nowym Tomyślem a Świeckiem: http://ruchomemodernizacje.weebly.com/audiostories.html

Zachęcamy do udziału
11/09/2017

Zachęcamy do udziału

Zachęcamy do udziału w konferencji naukowej połączonej z projekcją filmów "Polski film antropologiczny. Między nauką a sztuką?" (Łódź, 12-13 października 2017 r.).

Celem konferencji będzie skonfrontowanie teorii filmu antropologicznego ze współczesną twórczością filmową powstałą w ośrodkach akademickich i muzealnych. Teoretycy i praktycy będą wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki filmu antropologicznego, jego poznawczych funkcji i artystycznych wartości. Będzie to też okazja do popularyzacji nowych metod dokumentacji rzeczywistości badanej przez antropologów.

Informacje, ważne szczegóły i PROGRAM: http://www.etnologia.uni.lodz.pl/polski-film-antropologiczny-miedzy-nauka-a-sztuka/

Organizatorem konferencji jest nasz Instytut we współpracy z: Polskim Instytutem Antropologii, Łódzkim Domem Kultury, Komisją Kultury Polskiej Akademii Nauk – Oddziału w Łodzi.

Adres

Umultowska 89D
Poznan
61-813

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Pracownia Antropologii Audiowizualnej umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Pracownia Antropologii Audiowizualnej: