Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Katedra Genetyki i Hodowli Roślin stanowi jednostkę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137316557988724&id=100935388293508
07/07/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137316557988724&id=100935388293508

Rusza rekrutacja na studia I stopnia 🎓🤩🔝👍 serdecznie zapraszamy do rejestrowania sie na Rolnictwo 🚜🌱🌾

💻 Zapraszamy do rejestracji online: https://budgie.up.poznan.pl/e-rekrutacja/?rekr=eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68

ℹ️ Szczegółowe informacje na temat zasad, progów, punktacji i dokumentów znajdziecie tutaj: https://puls.edu.pl/kandydat/vademecum-kandydata

#RekrutacjaUPP2020

📄Nowa publikacja!Weigt D., Siatkowski I., Magaj M., Tomkowiak A., Nawracała J. (2020). Impact of Ionic Liquids on Induct...
30/06/2020
Impact of Ionic Liquids on Induction of Wheat Microspore Embryogenesis and Plant Regeneration

📄Nowa publikacja!

Weigt D., Siatkowski I., Magaj M., Tomkowiak A., Nawracała J. (2020). Impact of Ionic Liquids on Induction of Wheat Microspore Embryogenesis and Plant Regeneration. Agronomy 10, 839.

https://www.mdpi.com/2073-4395/10/6/839

Ionic liquids are novel compounds with unique chemical and physical properties. They can be received based on synthetic auxins like 2,4-dichlorophenoxyacetic acid or dicamba, which are commonly used hormones in microspore embryogenesis. Nevertheless, ionic liquids have not been adapted in plant in v...

🔬We are back in business!Practicing genomic and fluorescence in situ hybridization (FISH/GISH) for imaging chromosomes o...
24/06/2020

🔬We are back in business!

Practicing genomic and fluorescence in situ hybridization (FISH/GISH) for imaging chromosomes of triticale.

The Master’s Degree programme in the Biotechnology

Course: Cytogenetics and Chromosome Engineering

Lecturer: Prof. UPP dr hab. Michał Kwiatek

http://msc-bsc.puls.edu.pl/courses/#1520503925890-d1012fa0-023b

Ćwiczenia terenowe z przedmiotu  "Hodowla roślin" w RGD Dłoń 20.06.2020 - prowadzący dr Danuta Kurasiak-Popowska, dr Syl...
23/06/2020

Ćwiczenia terenowe z przedmiotu "Hodowla roślin" w RGD Dłoń 20.06.2020 - prowadzący dr Danuta Kurasiak-Popowska, dr Sylwia Mikołajczyk.

Rolnictwo, studia niestacjonarne, II rok, 4 semestr grupa 1 i 2.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3300773949955481&id=344743482225224
09/06/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3300773949955481&id=344743482225224

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz Rektorem Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu! 🌿

Uczelniane kolegium elektorów w głosowaniu elektronicznym, które odbyło się 8 czerwca 2020 r., wybrało na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kadencję 2020–2024 prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza.

„Całej społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dziękuję za okazane mi zaufanie” - mówi rektor-elekt. „Nasza Uczelnia, w obecnym okresie zmian, wymaga efektywnego zarządzania i pracy nad osiągnięciem wysokiej pozycji naukowej. Potrzebuje też lidera, który zna Uczelnię i rozumie jej specyfikę, a jednocześnie ma doświadczenie, zarówno w kierowaniu zespołami, jak i w efektywnym pozyskiwaniu środków finansowych. Wierzę, że moje doświadczenie zawodowe i umiejętności organizatorskie oraz dotychczasowe osiągnięcia pozwalają na realizację strategicznych wyzwań stojących przed nami w nadchodzącej kadencji. Zobowiązuję się do rzetelnej realizacji proponowanego przeze mnie programu i uczynię wszystko, aby nasza uczelnia nadal dobrze się rozwijała”.

Więcej informacji ➡️ https://puls.edu.pl/ogloszenia/dmik/prof-dr-hab-krzysztof-szoszkiewicz-rektorem-uniwersytetu-przyrodniczego-w-poznaniu

📄Nowa  publikacja:Sobiech Ł.✉️, Grzanka M., Kurasiak-Popowska D., Radzikowska D. (2020) Phytotoxic Effect of Herbicides ...
25/05/2020
Phytotoxic Effect of Herbicides on Various Camelina [Camelina sativa (L.) Crantz] Genotypes and Plant Chlorophyll Fluorescence

📄Nowa publikacja:
Sobiech Ł.✉️, Grzanka M., Kurasiak-Popowska D., Radzikowska D. (2020) Phytotoxic Effect of Herbicides on Various Camelina [Camelina sativa (L.) Crantz] Genotypes and Plant Chlorophyll Fluorescence. Agriculture 10(5), 185.

https://www.mdpi.com/2077-0472/10/5/185

Camelina is an oil plant classified as a minor crop. The small acreage is the main cause of the small amount of plant protection products that are registered for use on camelina plantations. This contributes to difficulties in the protection of this plant. In the conducted experiment, the genetic si...

Oferta pracy w HR Smolice
22/05/2020

Oferta pracy w HR Smolice

Główny Specjalista ds. Nasiennictwa poszukiwany 🧐

Szczegóły dla zainteresowanych 👉 https://bit.ly/3e0yi0q
Z góry dziękujemy za udostępnienie 🤝

21/05/2020
puls.edu.pl

Zarządzenie nr 72/2020 Rektora UPP z 20 maja 2020 r. w sprawie stopniowego przywracania działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

https://puls.edu.pl/sites/default/files/Zarz%C4%85dzenie%20Rektora%20nr%2072-2020%20w%20sprawie%20stopniowego%20przywracania%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20UPP%20w%20warunkach%20zwi%C4%85zanych%20z%20zapobieganiem%2C%20przeciwdzia%C5%82aniem%20i%20zwalczaniem%20COVID-19.pdf

📄Nowa publikacja:Skowrońska R., Tomkowiak A., Nawracała J., Kwiatek M.T.📨 (2020). Molecular identification of slow rusti...
19/05/2020
Molecular identification of slow rusting resistance Lr46/Yr29 gene locus in selected triticale ( × Triticosecale Wittmack) cultivars

📄Nowa publikacja:
Skowrońska R., Tomkowiak A., Nawracała J., Kwiatek M.T.📨 (2020). Molecular identification of slow rusting resistance Lr46/Yr29 gene locus in selected triticale (× TriticosecaleWittmack) cultivars.

https://link.springer.com/article/10.1007/s13353-020-00562-8

Recently, leaf rust and yellow rust caused by the fungi Puccinia triticina Erikss. and P. striiformis Westend f. sp. tritici Eriks and Henn are diseases of increasing threat in triticale (× Triticosecale Wittmack, AABBRR, 2n = 6x = 42) growing areas. The use of genetic resistance is conside...

📄Nowa publikacja:Niedbała G.✉️, Kurasiak-Popowska D., Stuper-Szablewska K., Nawracała J. (2020). Application of Artifici...
11/05/2020
Application of Artificial Neural Networks to Analyze the Concentration of Ferulic Acid, Deoxynivalenol, and Nivalenol in Winter Wheat Grain

📄Nowa publikacja:
Niedbała G.✉️, Kurasiak-Popowska D., Stuper-Szablewska K., Nawracała J. (2020). Application of Artificial Neural Networks to Analyze the Concentration of Ferulic Acid, Deoxynivalenol, and Nivalenol in Winter Wheat Grain. Agriculture 10(4): 127. https://doi.org/10.3390/agriculture10040127

Biotic stress, which includes infection by pathogenic fungi, causes losses of wheat yield in terms of quantity and quality. Ear Fusarium is caused by strains of F. graminearum and F. culmorum, which can produce mycotoxins—deoxynivalenol (DON) and nivalenol (NIV). One of the wheat’s defen...

📄Nowa publikacja:Skowrońska R, Mariańska M, Ulaszewski W, Tomkowiak A, Nawracała J and Kwiatek MT✉️ (2020) Development o...
07/05/2020
Development of Triticale × Wheat Prebreeding Germplasm With Loci for Slow-Rusting Resistance

📄Nowa publikacja:
Skowrońska R, Mariańska M, Ulaszewski W, Tomkowiak A, Nawracała J and Kwiatek MT✉️ (2020) Development of Triticale × Wheat Prebreeding Germplasm With Loci for Slow-Rusting Resistance. Front. Plant Sci. 11:447. doi: 10.3389/fpls.2020.00447

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00447/full

There is a growing interest in breeding and production of hexaploid triticale (× Triticosecale Wittmack ex A. Camus) in European Union and in the world. It is reported that triticale can be an alternative to wheat (Triticum aestivum L.) for livestock feed production and has a potential to become pr...

Końcowe efekty, drugiego dnia siewu soi. Założone doświadczenie w celu pracy magisterskiej dla jednego z Naszych zagrani...
24/04/2020

Końcowe efekty, drugiego dnia siewu soi. Założone doświadczenie w celu pracy magisterskiej dla jednego z Naszych zagranicznych studentów. Integracja przy wspólnej pracy na poletku doświadczalnym.

Zebranie Katedry w niecodziennej formie💻
16/04/2020

Zebranie Katedry w niecodziennej formie💻

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
14/04/2020

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

‼️ Zarządzenie nr 48/2020
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie nr 36/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 3 Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, art. 207 § 2 Kodeksu pracy, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 325) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) zarządzam, co następuje:

§ 1
Zmienia się zarządzenie nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie: „Mając na uwadze ogłoszony na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, do dnia 30 maja 2020 r. ograniczam działalność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we wszystkich obszarach
funkcjonowania.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020 r. i obowiązuje do dnia jego uchylenia.

Rektor
prof. dr hab. Jan Pikul

10/04/2020
25/03/2020
puls.edu.pl

A new Rector’s Announcement no. 36/2020 on the spread of SARS-CoV-2 virus has appeared on 24/04/2020 on PULS website. So far only in Polish.

Here we publish a short summary for foreign students:

1. All didactic activities at the University are cancelled until 14/04/2020.

2. We are obliged to continue the didactic activities on-line (MS Teams –Office 365, GoogleEdu ; ZOOM)

https://puls.edu.pl/sites/default/files/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2036_2020%20Rektora%20UPP.pdf

25/03/2020

Dear Students,

The Polish authorities announced new restrictions on public movement that begin March 24 and last until at least April 11. All public gatherings, events, and reunions are banned. Groups of only two people will be allowed in public (except for families). Public transport will continue to operate, but no more than half of the available seats may be taken at any given time, i.e., if there are 70 seats on a bus, only 35 people may be on the bus at the same time. You may be fined up to 5,000 PLN for violating the restrictions on public movement and gatherings. Restrictions on movement do not apply to the following:
– Commuting to work
-Traveling to purchase goods or perform services connected to your employment
-Volunteer work
-Essential activities of daily life, such as shopping for food and medicine, seeing a doctor, taking care of relatives, or walking your dog
-Religious events of up to five people, but the government recommends participating in religious services online or via radio or TV.
Some businesses may remain open, but strict social distancing must be followed.

Stay healthy,

Dept. of Genetics and Plant Breeding, PULS

24/03/2020
puls.edu.pl

Zarządzenie nr 36/2020
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

https://puls.edu.pl/sites/default/files/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2036_2020%20Rektora%20UPP.pdf

24/03/2020
puls.edu.pl

Informacje dla Studentów odnośnie korzystania z platform edukacyjnych e-learning:

https://puls.edu.pl/sites/default/files/e-learning/Zasady-logowania.pdf

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu
18/03/2020

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu

‼ Zakaz wstępu na Uczelnię do 31 marca (poza uprawnionymi pracownikami) ‼👇

Więcej informacji tutaj: https://skylark.up.poznan.pl/page/zarz-dzenia-i-komunikaty-rektora-w-sprawie-koronawirusa

👉 STUDENCI: prosimy sprawdzać WD - zakładkę 'materiały dydaktyczne' semestr letni 2019/2020 oraz pozostać w kontakcie z prowadzącymi zajęcia 👨‍🏫👩‍💻☎️📧📖

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2735979389804586&id=225922327476984
16/03/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2735979389804586&id=225922327476984

▶️ W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje ograniczenia pracy przez pracowników uczelni, w tym osób niebędących nauczycielami akademickimi. 💻⌨️🗄📋🗓

▶️ Zwracamy się do władz uczelni o wprowadzenie takiego sposobu organizacji pracy, który w możliwie największym stopniu chronić będzie wszystkich członków wspólnoty akademickiej.

▶️ Podkreślamy konieczność troski o bezpieczeństwo wszystkich osób funkcjonujących w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 👩‍🎓👩‍🏫👨‍🔧👩‍💻👩‍🔬

▶️ Informujemy, że w MNiSW podjęto prace nad uregulowaniem powyższych kwestii w formie rozporządzenia. 📃📄

▶️ Więcej: https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-sytuacja-zagrozenia-epidemiologicznego-w-kontekscie-pracownikow-uczelni

16/03/2020

‼️Important information for MSc Biotechnology STUDENTS.

Cytogenetics and Chromosome Engineering - laboratory classes

Dear all,

In accordance with Ordinance no 31/2020 (15/03/2020) of the Chancellor (Rector) of the Poznan University of Life Sciences on the spread of SARS-CoV-2 virus, we are obliged to take steps in order to continue the Cytogenetics and Chromosome Engineering classes using internet communication.

We will continue the process of article presentation but in somewhat modified form. Please, prepare a standard Power Point presentation and send it to me as a PDF file. Additionally, please prepare a text file of your speech. Those of you, who have already presented an article on our previous classes, are not involved.

Deadline for all students: 31/03/2020

I shall simultaneously inform you, that in case of the extension of the suspension, we will work and communicate using electronic devices. I am also considering electronic presentations of the cytogenetic methods and techniques for you.

Please share this information with all students of MSc Biotechnology!

Kind regards,
Michał Kwiatek

Prof. UPP dr hab. Michał Kwiatek
Dept. Of Genetics and Plant Breeding
Poznan University of Life Sciences

16/03/2020

‼️Ważne informacje

Cytogenetyka i Inżynieria Chromosomowa - ćwiczenia
Biotechnologia III

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2020 Rektora UPP z dn. 15/03/2020 ws. działań podejmowanych w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniu się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 musimy podjąć starania nad wykorzystaniem komunikacji elektronicznej w celu kontynuacji procesu dydaktycznego w ramach ćwiczeń z przedmiotu Cytogenetyka i Inżynieria Chromosomowa.
W związku z tym chciałbym, aby formuła prezentacji artykułów naukowych o tematyce związanej z cytogenetyką roślin zmieniła nieznacznie kształt.

Proszę wszystkich Państwa (z wyjątkiem tych, którzy zdążyli zreferować nam swoje prace na ćwiczeniach) o przygotowanie prezentacji dot. artykułów i przesłanie ich w formacie PDF na mój adres mailowy do końca marca (31.03.2020).

Dodatkowo proszę o przygotowanie drugiego pliku tekstowego, z opracowanym konspektem wypowiedzi. Przypominam, konspekt nie ma być bezpośrednim tłumaczeniem tekstu publikacji, tylko autorskim opracowaniem danego artykułu przeglądowego. Oczywiście osoby, które wygłosiły swój referat nie muszą przygotowywać konspektu.

Jednocześnie informuję o możliwości kolejnych zadań przewidzianych dla Państwa w takiej formie komunikacji, jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie zmianie. Rozważam przygotowanie dla Państwa filmów demonstrujących poszczególne metody i techniki cytogenetyki molekularnej w ramach realizacji programu ćwiczeń przez internet.

Proszę o przekazanie tej wiadomości studentom III roku kierunku Biotechnologia z grup GL01, GL02 i GL03.

Z wyrazami szacunku,
Michał Kwiatek

Prof. UPP dr hab. Michał Kwiatek
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

❗Zarządzenie nr 31/2020 Rektora UPP z dn. 15/03/2020 ws. działań podejmowanych w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniu s...
15/03/2020

❗Zarządzenie nr 31/2020 Rektora UPP z dn. 15/03/2020 ws. działań podejmowanych w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniu się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19

Adres

Ul. Dojazd 11
Poznan
60-632

Telefon

61 848 77 16

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

Widea